Förhoppningsbolag och hur de värderas – aktier

Förhoppningsbolag finns det gott om. De diskuteras ständigt i forum på nätet såsom Börssnack, Placeras forum…

EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

EBIT = Resultat före räntor och skatter EBITA = Resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar EBITDA…

Konjunktur, vad är det?

Konjunkturen beskriver det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Högkonjuktur betyder lite förenklat att det går…

EV / Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet…

Spread i aktier & handel på börsen

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkurs i till exempel en aktie eller ett finansiellt instrument.…

Grundläggande nyckeltal & multiplar – värdera bolag på börsen

Det finns mängder av olika multiplar och nyckeltal som kan användas för att värdera bolag på…

PEG-talet

PEG-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en…

Råvaror vs råvarubolag

Skall man investera i råvaror eller i råvarubolag? Det råder delade åsikter om vad som är…

Riktkurs

Riktkurs är ett begrepp som används vid analyser av aktier och företag på börsen. Analytiker analyserar…

Blanka aktier

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier som du sedan säljer. Om aktiens pris sjunker…

Förvärvsdriven tillväxt

Organisk tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom ökad försäljning av tjänster och varor.Förvärvad tillväxt =…

Orderbok och orderdjup

Orderbok och orderdjup är samma sak men med olika namn. De visar köp- och säljordrar som…

Split & sammanslagning av aktier

Om priset på en aktie blivit för högt eller lågt kan man slå samman flera stycken…

Hävstång

Hävstång på börsen eller inom trading innebär att man tar en större position än man hade…

Återköp av aktier

Ett återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier. Detta…

Utdelningsaktier – Fördelar & nackdelar med hög direktavkastning

I tidningar och forum kan man ständigt läsa om utdelningsbolag och att det är en magisk…

Hur man värderar en aktie eller ett bolag – grundläggande

Värdering av aktier är en komplex process. I värderingen av aktier är det massor av olika…

P/S-talet

P/S-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en…

Tillväxtbolag vs kassako – fördelar och nackdelar

Tillväxtbolag är ett samlingsnamn för bolag som växer kraftig år efter år. H&M har till exempel…

Bruttoresultat – info och kalkylator

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så får man fram…