Orderbok och orderdjup

Orderbok och orderdjup är samma sak men med olika namn. De visar köp- och säljordrar som ligger aktiva i marknaden. Köparna och säljarnas ordrar står uppradade baserade på köp och säljkurs i orderboken. När köpare och säljare kommer överens om en prisnivå där båda vill agera så sker ett avslut, dvs en affär blir av. Så länge köpare och säljare inte kommer överens om en prisnivå så kommer köp och säljordrarna att ligga kvar i orderboken så som i bilderna nedan.

Köp och säljordrar heter bid och ask på engelska och det är de ord som många rutinerade traders använder.

Bid = Köporder
Ask = Säljorder

orderbok

Spread

Skillnaden i pris mellan köp- och säljordrarna kallas för spread och du kan läsa mer om vad spread är här på Annasvahn.se. Spreaden är olika stor i olika aktier. Ju mer likvid en aktie är desto mindre bli spreaden. Det vill säga, ju fler som handlar med aktien desto mindre blir spreaden.

Spread

Hur använder man orderboken?

Om du skall köpa eller sälja aktier så måste du bestämma dig för vilket pris du vill betala eller hur mycket du vill ha för dina aktier. Om du lägger en säljorder på samma prisnivå som säljarna ligger på just nu så är det inte säkert att du får sålt dina aktier. Det krävs ju då att någon köpare är beredd att höja sitt bud för att ett avslut skall ske. Om du vill få sålt din aktier snabbt måste du alltså sälja för det pris som köparna är beredda att betala.

Var uppmärksam på spreaden i mindre bolag. Ibland kan spreaden vara på flera procent vilket innebär att du ligger back flera procent bara av att köpa in aktien om du köper den på det pris som säljarna erbjuder. I stora bolag brukar spreaden vara så liten så att du inte behöver bry dig om den.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Orderdjup nivåer

Hur många nivåer, dvs hur långt ner i orderboken/orderdjupet du kan se beror på vilken nivå (level) du har på din plattform eller hos din mäklare. De flesta gratisplattformar och mäklare visar endast level 1 orderdjup. Det innebär att du bara ser den just nu högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.

Orderdjup level/nivå 1
Om man har nivå 1 i orderdjup ser man endast den högsta erbjudna köpkursen och den lägsta erbjudna säljkursen.

På högersidan (i rött) står säljarnas ordrar, dvs de erbjuder sig att sälja aktier. På vänstersidan (i blått) står köparnas ordrar, dvs hur mycket de kan tänka sig att betala för att få köpa aktier.

orderdjup level/nivå 2
Om man har nivå 2 i orderdjup ser man flera nivåer (i detta fall 5 st nivåer/rader) ner i orderboken.

En level 2 orderbok (bilden ovan) visar de första nivåerna i orderdjupet, oftast handlar det om runt 5 st nivåer.

Nivå Level 3 orderbok

En level 3 orderbok visar ALLA ordrar som ligger i marknaden (som i den blå rutan ovan). Detta är en fördel om man är en trader som vill se om det ligger stora ordrar och lurar längre ner i orderboken.

Använda orderboken för trading

Förr kunde man använda orderboken för trading på ett mycket effektivt sätt. Man kunde då se stora ordrar som låg i orderboken och sedan agera efter dom.

Idag förekommer det så mycket rävspel i orderboken så att den inte går att lita på längre. Stora ordrar läggs in och dras bort i blixtfart av algoritmer och datorer för att luras vilket gör att man inte längre kan lita på orderboken i samma utsträckning. Ibland kan man använda orderboken när man handlar i mindre likvida bolag men då gäller det att man är väldigt skicklig och rutinerad.