Spread i aktier & handel på börsen

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkurs i till exempel en aktie eller ett finansiellt instrument. Om en aktie handlas på en kurs runt 100 kr så ser det oftast ut som så att köparna i marknaden ligger och väntar med sina köpordrar på 99,90 kr medan säljarna ligger med sina säljordrar på 100,10. Utrymmet mellan köparna och säljarna kallas för spread.

Spread = skillnad mellan köp- och säljkurs i en aktie eller andra finansiella instrument.

Spread
Bilden visar spreaden i en aktie. I detta fall är spreaden på 5 öre.

I bilden ovan kan ni se att köparna erbjuder 53,20 kr i bud för att köpa aktier. Säljarna vill i sin tur inte sälja för mindre än 53,25 kr. Om det skall bli någon aktieaffär så måste en köpare höja sitt bud med 5 öre eller eller säljare sänka sitt pris till 53,20 kr för att sälja. Om ingen av köpare eller säljare ändrar sitt pris så kommer inga affärer att genomföras.

Varför finns spread:ar på börsen?

Spreaden uppstår automatiskt. Så fort köpare och säljare i marknaden inte kommer överens om ett pris för en aktie eller ett finansiellt instrument så uppstår en spread. Köparna vill betala mindre än säljarna vill acceptera att sälja för så deras ordrar ligger lite lägre. Säljarna vill i sin tur inte acceptera det pris som köparna bjuder. Vips så har en spread uppstått.

Spreaden kan öka och minska i storlek beroende på hur marknaden ser på aktien och beroende på hur mycket volym som omsätts i aktien eller instrumentet. Om det är en aktie som har väldigt mycket omsättning så ligger spreaden oftast på 1 st tick. Hur stort ett tick är beror på vilken aktie eller instrument som det handlar om. Hur stor tick-size som just den aktie eller det instrument har som du vill handla i kan du snabbt. Man kan säga att ticksize motsvarar en minsta möjliga höjning i en auktion.

Marketmakers

Ofta finns det så kallade market makers i marknaden som stället kurser. Det innebär att de lägger ut både köp- och säljorders i marknaden med en spread i mellan. Detta skapar mer volym i marknaden och market makers tjänar sina pengar genom att de drar nytta av den lilla spread som finns. De säljer dyrt och köper billigt helt enkelt.

Undvik stora spreadar

Om du handlar i aktier eller instrument med stora spreadar och du accepterar att köpa till säljarnas erbjudna pris så innebär det att du ligger back direkt när du köper din position. Om spreaden mellan köpkursen och säljkursen är 5% så ligger du alltså back 5% direkt om du köper aktien till säljarnas erbjudna kurs. Det är inte kul att starta med att ligga 5% back i en aktie direkt bara genom att köpa den.

Använd vår kalkylator för att se hur stor spreaden är och räkna ut om det är värt att köpa aktien på säljkursen eller om du skall ha tålamod och hoppas på att säljarna sänker sitt pris.