Warranter

Warranter kan beskrivas som ett finansiellt instrument som följer en underliggande tillgångs värde. Det kan röra sig om en aktie såväl som en valuta eller råvara.

Med en warrant kan du spekulera i uppgång eller nedgång av värdet på den underliggande tillgången. Warranter kommer med hävstångseffekt och det betyder att du får mer volatilitet. Det här betyder förstås också att warranter kan ses som mer riskfyllda än vanliga investeringar i aktier.

Warranter handlar du enklast hos Nordnet och Avanza.

Warranter fungerar som värdepapper som gör det möjligt att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Warranten gör det möjligt för dig att i framtiden köpa eller den underliggande tillgången till ett satt pris.

Köp- och säljwarranter

Det går att spekulera i ett högre såväl som ett lägre pris med warranter. Då du tror att tillgången kommer att värderas högre framöver ska du satsa på en köpwarrant. Den kommer att öka i värde när den underliggande tillgången ökar i värde.

Tvärtom är det med säljwarranten. Den kommer att gå ner i värde om den underliggande tillgången har ett marknadsvärde som förändras i positiv riktning.

Emittenten och köparen

En warrant ställs ut av en emittent. Det här fungerar på samma sätt som med certifikat. Emittenten kommer att vara köparens motpart. Det är emittenten som står för motpartsrisken när affären genomförs.

När du ska investera är det viktigt att du tar reda på vem motparten är. Det är nämligen emittenten som kommer att bestämma villkoren för warranten. Du kan inte räkna med att det alltid är samma villkor och regler som gäller för varje warrant. De ställs ut av olika emittenter.

Ta alltid reda på om motparten kan anses vara stabil och säker att handla med. Om du inte gör det finns risken för att du blir lurad med riktigt dåliga villkor för handeln.

Spread

Spread är samma sak som skillnaden mellan det bästa köppriset och det bästa säljpriset. Spread anges i procent eller som enskilda ören (+/-) Spreaden är en kostnad som du som investerare får ta.

Det vanligaste är att spreaden för warranten kan relateras till spreaden som gäller för den underliggande tillgången du handlar med. En tumregel är att en högre spread talar om att du köper eller säljer längre bort från det som kallas för Fair Value och som är produktens mitt-pris.

Om du har en hög spread kan det betyda att du får en högre kostnad än vad du hade fått med en produkt med lägre spread.

Warranter har förfallodatum

Warranter och optioner är inte samma sak men de har båda förfallodatum. Det vanligaste är att en warrant har ett förfallodatum som ligger långt framåt. Det kan handla om flera år.

Det är viktigt att förstå hur förfallodatum kan påverka den här typen av värdepapper. Om förfallodatum passeras kan det bli så att din investering blir helt utan värde. Det måste du vara medveten om när du väljer trading med warranter. Om du inte är noga med förfallodatum kan du ju förlora allt du investerat i warranterna!

Prissättningen av warranten

Vi har tagit upp förfallodatum som något som kan påverka hur sälj- och köpwarranter värderas men det finns mer än så att beakta. Det finns flera saker som kan påverka warrantens prisutveckling.

Innan du handlar med warranter ska du tänka på att följande punkter kan påverka värdet:

  • Volatiliteten – Ökad volatilitet leder till ökat värde på warranten. Volatiliteten används som ett riskmått.
  • Ändringar i pris på underliggande tillgång – Det här kan få mycket stor betydelse för hur priset för en warrant utvecklas. När priset på den underliggande tillgången går upp kommer priset på din köpwarrant att stiga. När värdet på en underliggande tillgång går ner kommer värdet på en säljwarrant också att dala.
  • Styrränta – Styrräntan kan påverka hur den underliggande tillgången prissätts. Detta får i sin tur betydelse för hur warranten värderas.
  • Utdelningar – Utdelningar kan också påverka värdet på underliggande tillgång och det kan speglas i warrantens värdering.
  • Förfallodatum – När förfallodatum kommer blir warranten värdelös. När löptiden går mot sitt slut kommer alltså tidsvärdet att minska.

Turbowarranter för turbo köp och sälj

Med turbowarrrant menas det värdepapper som ger dig rätten till turbo köp eller sälj till ett satt pris en viss dag framöver. Det kan gälla för en aktie eller för någon annan underliggande vara.

Turbowarranten liknar en vanlig warrant såväl som en option. Här kommer vinster räknas kontant som man gör med de vanliga warranterna. Det finns dock en viktig skillnad och det är en barriärnivå som också går under namnet Knock-Out nivå.

Skulle det bli så att priset på den underliggande varan landar på barriärnivån innan förfallodatum kommer turbowarranten att upphöra. Det betyder att du förlorar de pengar du investerade i warranten. Det blir aldrig minus för du kan inte förlora mer än vad du köpte warranten för.

När en barriär har nåtts kommer handeln att fortsätta under tre timmars tid. Turbowarrantens värde kommer att vara i enlighet med det lägsta aktiepriset under de tre timmarna.

Fördelen med turbowarranter

Det finns en viktig fördel med turbowarranter och den är att du med ett mindre kapital kan exponeras mot fler aktier i det underliggande företaget. Det innebär att din investering begränsas till premien. Med hävstång har du möjlighet att få en stor avkastning.

Det är klart att det här innebär en risk. Fast risken minskar med barriären som agerar lite som Stop Loss. Barriären innebär att du slipper gå på minus när en handel inte går som tänkt.

Namnet på turbowarranten

Namnet på turbowarranten visar vilken underliggande vara den gäller för med en börskod. Börskoden kommer också att ange löptiden för warranten och vem som agerar som emittent för den.

Förfallodatum och om det rör sig om köpwarrant eller säljwarrant anges med bokstäver. A betyder köp i januari, B är köp i februari och så vidare. Koden kommer inte att visa exakt slutdatum den visar heller inte barriärnivå.

Några sammanfattande ord om warranter

Det går att se en warrant som en form av hävstångsinstrument som kan ställas ut av den som agerar som emittent. Det kan vara ett finansiellt institut eller en bank.

Du har köpwarrant och säljwarrant. Du väljer typ av warrant i enlighet med din uppfattning av vad som kommer att hända med priset på den underliggande tillgången. Det är volatilitet, prisutveckling av underliggande tillgång, styrränta, löptider och utdelning som styr hur prisutvecklingen för en warrant kommer att se ut.