Split & sammanslagning av aktier

Om priset på en aktie blivit för högt eller lågt kan man slå samman flera stycken aktier till en eller splitta upp aktier i flera nya delar. Detta görs för att öka handeln och förbättra likviditeten i en aktie.

Aktiesplit

split aktier

Exempel:
Investors aktie stiger i pris så mycket att den till slut kostar 1000 kr per aktie. När aktier kostar så mycket styck så gör det att många småsparare inte kan handla i aktien. Om man bara vill köpa Investor-aktier för några hundralappar så är det inte möjligt. Detta gör att det blir mindre handel i aktien, dvs den blir mindre likvid.

För att lösa detta kan man splitta varje aktie till 10 st nya. Det heter då att aktien skall splittas 10:1. Om du äger 1 st Investor-aktie så får du då istället 10 st nya aktier som istället kostar 100 kr/st. Värdet på dina aktier är detsamma, dvs 1000 kr men du har flera mindre andelar istället för en enda stor.

Liknelse:
En aktiesplit kan liknas vid att man delar upp en apelsin i klyftor. Totalen av alla klyftorna är fortfarande lika stor, men om man delar upp den blir det enklare att dela med sig av apelsinen till sina vänner.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Splittar kan lura småsparare

I historien finns många exempel då aktiesplittar har lurat småsparare och privatpersoner. När priset blivit lägre efter en split så tror folk att det blivit billigare att investera i det företaget. Så är det givetvis inte. Bolagets börsvärde är fortfarande detsamma, det har bara blivit fler aktier men med ett lägre pris per aktie.

Sammanslagning av aktier

sammanslagning av aktier

Exempel:
En aktie kostar 0,1 kr/st. Detta låga styckpris gör att spreaden blir för stor mellan köp och säljkurs och därför blir det inga affärer i aktien. För att öka handeln i aktien kan man då slå samman aktier så att 100 st aktier slås samman till 1 st aktie, dvs 1:100.

Om du innan sammanslagningen ägde 100 000 st aktier så äger du nu bara 1000 st aktier och varje aktie kostar istället 100 kr. Ditt innehav är fortfarande värt lika mycket men du har färre aktier. Detta leder till en ökad handel och gör aktien mer likvid.