Hur man värderar en aktie eller ett bolag – grundläggande

Värdering av aktier är en komplex process. I värderingen av aktier är det massor av olika aspekter som spelar in. I denna artikel kommer vi att gå igenom grunderna och hur man skall tänka för att skapa sig en snabb överblick kring värderingen av en aktie.

Exempel på faktorer som påverkar priset och värderingen för ett företag och dess aktie

Bolagsspecifika faktorer som påverkar värderingen av en aktie

– Bolagets omsättning
– Bolagets vinst
– Bolagets historiska omsättning samt dess ökning/minskning
– Bolagets historiska vinst samt dess ökning/minskning
– Bolagets skuldsättning
– Bolagets kassaflöde
– Bolagets produkter (har dom någon framtid?)
– Bolagets ledning
– Bolagets ägarbild

Generella faktorer för hela aktiemarknaden som påverkar värderingen av en aktie och det underliggande företaget

– Rådande marknadsläge (risk on eller risk off)
– Konjunktur
– Ränteläge
– Oroligheter i världen
– Oroligheter inom branschen som bolaget verkar i

Som ni kan se ovan så finns det massor av faktorer som påverkar värderingen av en aktie. De exempel som ni ser ovan är endast ett axplock av alla de faktorer som spelar in. Det är till och med så många faktorer så att det är omöjligt att räkna upp dom alla. Det är detta som gör att det är så extremt svårt att förutse hur priset på en aktie kommer att röra sig framåt i tiden.

Som vi nämner ovan skall vi endast gå igenom grunderna kring värderingen av aktier och bolag. Dessa delar bör de flesta känna till och kan man dessa grundstenar så kan man ganska snabbt skapa sig en uppfattning om en aktie är dyr eller billig just nu.

Grundläggande värdering av aktier och företag

P/e-talet är en så kallad multipel som används flitigt. Ett p/e-tal är den siffra som man får fram när man delar ett företags pris per aktie med företagets vinst per aktie.

Exempel:
En aktie kostar 100 kr i bolaget Volvo AB.
Volvo AB gör under året 2016 en vinst på 10kr per aktie (som ett exempel).
100 / 10 = 10
P/e-talet för Volvo är då: 10

Man kan sedan jämföra talet 10 med andra liknande företag som är verksamma inom ungefär samma bransch. I detta fall pratar vi om ett verkstadsbolag så det går bra att jämföra med andra verkstadsbolag. Om då till exempel företaget Scania, som är Volvos konkurrent värderas till 15 gånger årsvinsten så ser Volvo ut att vara billigt. Eller?

Nej det är inte så enkelt tyvärr. Marknaden (köpare och säljare av aktier) bedömer att Scania skall vara värderad till
P/e 15 medan marknaden samtidigt tycker att Volvo enbart är värt P/e 10.

Vad beror då detta på? Jo marknaden bedömer då att Scanias framtidsutsikter ser bättre ut än Volvos. Marknaden anser att sannolikheten för att Scania kommer att växa mer eller bli mer lönsamma framöver än Volvo. Så för att jämföra bör man kika på fler faktorer som i detta fall skiljer de olika företagen åt. Uppenbarligen är det något som gör att Scanias aktie värderas högre.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Tillväxt

Tillväxt är måttet på hur snabbt ett företag växer. Om man enbart använder ordet tillväxt så pratar man om bolagets omsättning. Sätter man ordet vinst framför så pratar man om vinsttillväxt. Det är måttet på hur snabbt ett bolag ökar sin vinst. Tänk er två bolag som är identiska, bolag A och bolag B. Bolag A växer med 10% per år och bolag B växer med endast 5% per år. Aktien för bolag A kommer då att värderas mycket högre än bolag B.

Det finns flera typer av tillväxt. Ett företag kan skapa tillväxt genom att köpa andra bolag. Detta kallas för förvärvsdriven tillväxt. Den som vi fokuserar på i de grundläggande faktorerna är organisk tillväxt. Det innebär att bolaget ökar sin omsättning genom att sälja mer av sina egna produkter. Tillväxten i ett bolag styr värderingen på aktien väldigt väldigt mycket. Även förväntningar om framtida tillväxt kan öka marknadens värdering av en aktie extremt mycket.

Vinst

Bolagets vinst är en mycket viktig parameter att ta med i beräkningen när man värderar en aktie. Ett bolag kan ha en skyhög omsättning men ändå inte göra vinst. Bolagets vinst genom omsättningen i % kallas för vinstmarginal. Man kan säga att vinstmarginalen är bolagets förmåga att förvandla omsättning till vinst. Det är även viktigt att titta på ett bolags historiska vinstutveckling.

Om bolaget stabilt, år efter år ökar sin vinst samtidigt som omsättningen stiger så är det ett tydligt styrketecken för bolaget. Om bolaget även lyckas behålla sin vinstmarginal eller till och med lyckas öka vinstmarginalen så är det enormt starkt. Detta kommer marknaden att älska och värderingen av aktien kommer att dra iväg uppåt. Ju fler år som ett bolag lyckas bevisa att man kan höja omsättning och/eller vinst samt vinstmarginalen desto mer kommer aktiens pris att stiga. Marknaden belönar bolag med en postiv stabil utveckling med en hög värdering.

Exempel på en värdering av en aktie

Bolag A har under de senaste 10 åren har bevisat att man lyckats växa med 10% per år under de senaste 10 åren. Man har samtidigt lyckats behålla sin vinstmarginal på 10% under alla år så vinsten har vuxit i takt med omsättningen. Detta bolag älskar marknaden. Det anses som stabilt och man ser det som en vinnare. Bolaget belönas då med att aktien värderas till P/e 20 (som ett exempel)

Samma bolag A men i detta fall har bolagets omsättning ökat med 10% per år samtidigt som vinstmarginalen har sjunkit varje år ner till 5%. Marknaden bedömer då att bolaget har svårt att växa och tjäna pengar samtidigt. Aktien straffas då med en värdering på P/e 12. Små skillnader kan göra stor skillnad på marknadens värdering av en aktie i slutändan. Ett bolags historik har där med en stor påverkan på priset på aktien.

Bolag med låg tillväxt och hög utdelning

Som vi nämner i vår artikel om utdelningsbolag så skall man inte endast titta på ett bolags utdelning när man väljer vilka aktier man ska köpa. Utdelning är den summa som ett bolag delar ut till sina aktieägare.

Exempel:
Bolag A har gjort en fin vinst år 2016 på 1 miljard kr. Man bestämmer då på bolagsstämman att man skall dela ut 10% av vinsten till aktieägarna. Om bolaget då har 100 miljoner utomstående aktier så kommer varje aktie att få en utdelning på 1kr. Äger du 1000 st aktier i bolag A kommer du att få 1000 kr utbetalt till ditt konto under det året.

Det finns några bolag som knappt växer någonting men dom tjänar massor med pengar varje år som dom betalar ut till sina aktieägare i utdelning. Dessa kallas ofta för en ”kassako”. Ett exempel på en kassako är Telia. Telia växer knappt någonting.
1-2 procent i årlig tillväxt kan ett bolag som Telia vara nöjda med. Eftersom Telia ändå tjänar bra med pengar varje år och delar ut dessa till sina aktieägare så finns det ändå ett fint värde i Telia som aktie och kassako.

Bolag med låg tillväxt men med en bra och stabil vinst kan ofta värderas till låga P/e 8 när börsen generellt värderas till p/e 18. Utdelningar är något som uppskattas av marknaden och en fin stabil utdelningshistorik leder ofta till en högre värdering av ett bolag.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Marknadsläge, räntor och psykologi

En faktor som har enorm påverkan på en akties värde är psykologi. Det finns en uppsjö med böcker kring hur man skall förstå börsens psykologi. Att lära sig börsen psykologi kräver år av träning och intresse. Det är för komplicerat för att vi skall behandla detta ämne mer i denna artikel om grundläggande faktorer.

Räntor

Ränteläget styr börsen med järnhand. Enkelt beskrivet så kan man säga att låga räntor gynnar börsen medan höga räntor är negativt för börsen och värderingen av aktier. Om räntan är låg så är det billigt att låna pengar till att investera. Detta gör att fler vill investera och det gör att aktierpriserna stiger. Företagen lånar då även pengar till att expandera sin verksamhet vilket även det leder till att priset på aktien stiger på förhoppningarna om att dessa investeringar skall bära frukt.

När räntan stiger så blir det dyrare för företagen och även för privatpersoner att investera pengar. Det gör att det inte längre ser lika ljust ut i framtiden för företagen att öka sin vinster och sin omsättning. Räntan är en extremt viktig faktor att ta hänsyn till när man värderar ett bolag och dess aktie.

”Om det hade varit lätt att värdera företag så hade vi alla varit rika” – Andreas H