Candlestick-graf

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlesticks & formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

Ordet candlestick är på engelska och betyder i grund och botten stearinljus. Det beror på formen på en candlestick som är en form av prisgraf som visar hur ett pris rör på sig.

candlestick graf / diagram
Exempel på en candlestick-graf

Med candlestick får du veta:

  • Vad öppningspriset är.
  • Vad stängningspriset är.
  • Vad den högsta noteringen är.
  • Vad den lägsta noteringen är.
candlestick

Denna graf kommer också att visa vilken tidsperiod det rör sig om. Här ska du notera att det kan handla om flera månader eller kanske bara några sekunder. När man använder sitt analysprogram kan man välja själv om man vill att varje candle skall representera en sekund, en minut, en timme, en dag, en vecka, en månad eller ett år.

Den vanligaste inställningen är att ta fram candlestick-grafer dör varje candle representerar 1 st dag.

Candlestick-grafers olika delar

Candlesticken har tre olika delar. Det är själva kroppen som ser ut som en låda (eller ibland bara ett streck). En övre svans på toppen och en undre svans på undersidan.

Candlesticks beståndsdelar

De olika delarna representerar:

Den rektangulära kroppen – Avståndet mellan öppningspriset och stängningspriset. Här ser du prisökning, eller minskning, för tidsperioden som du har valt.

Röd body = priset har gått ner
Grön body = priset har gått upp

De två vekarna/svansarna – Med vekarna på boxens ovansida och undersida kan du se vilka max och min-nivåer värdepappret har handlats på under perioden. Det rör sig om nivåer som rört sig utanför stängnings- och öppningskursen.