Knock-ut warranter

När man pratar om börshandlade produkter så tänker nog de flesta på Bull & Bear-certifikat men som vi gått igenom i tidigare inlägg så är både Mini Futures och Knock-Out Warranter bra alternativa produkter.

Knock-Out Warranter fungerar på ungefär samma sätt som Mini Futures. Produkttypen har inte heller något fastställt slutdatum vilket innebär att instrumentet löper vidare till dess att det når sin barriärnivå och knockas. Din Knock-Out Warrant är skyddad precis som din Mini Future men barriären är i det här fallet lika med finanseringsnivån, vilket möjliggör en högre hävstång.

Den här typen av produkter är utformade för den aktiva investeraren och ska alltså inte ses som ett alternativ till dina långsiktiga placeringar. Snarare kan du använda Knock-Out Warranter för att i en tillfällig ned- eller uppgång med hävstång maximera din avkastning. Priset på en Knock-Out Warrant beräknas enligt nedan:

Pariteten är 1 för de flesta Knock-Out Warranter. Valutakursen är bara relevant om du köper produkter med underliggande tillgångar vilka prissätts i andra valutor än SEK.

Knock-out warranter handlar du enklast hos Avanza och Nordnet.
Ett tips är att öppna konton både hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla certifikat aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp. Det är gratis att öppna konton hos bägge två.

Barriär/knock-out nivå

Precis som en Mini Future har även din Knock-Out Warrant en barriär vid om den länkade underliggande tillgången når eller passerar, ”knockar ut” produkten. Detta innebär att du inte kan förlora mer pengar än du investerat från början. Skillnaden mellan Mini Futures och Knock-Out Warranter är dock att Knock-Out Warranternas Knock-outnivå ligger på samma nivå som finansieringsnivån. Detta innebär i praktiken att du kan handla med ännu högre hävstång jämfört med en Mini Future och således få chans till högre avkastning – men eftersom hävstången verkar i båda riktningar ökar också risken att förlora kapital i din handel, upp till en totalförlust.

Hävstången hos en Knock-Out Warrant multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången (uppåt eller nedåt). Det innebär att en hävstång x20 gör att om den underliggande tillgången rör sig +/- 1 procent så kommer din Knock-Out Warrant att gå upp eller ner 20 procent, beroende på vilken riktning, Long eller Short, som du investerat i.
Vad finns det för för- och nackdelar med Knock-Out Warranter?

  • Den här typen av produkt erbjuder mycket hög hävstång vilket möjliggör maximal avkastning.
  • Det är en öppen löptid så länge inte knockout-nivån nås.
  • På grund av hög hävstång är det dock hög risk att förlora sitt investerade kapital, därför är det viktigt att du läser på noggrant om produkterna i basprospektet och produkternas slutliga villkor hos emittenten.
  • Investeringen kräver noggrann och aktiv bevakning.

Fortsättning & fördjupning

Ovan gick vi igenom vad en Knock-Out Warrant egentligen är, hur de prissätts och vilka för- och nackdelar som finns med att handla med den typen av instrument. Vi tänkte nu gå igenom exempel på hur man kan handla med en positiv syn på den underliggande tillgången samt en negativ syn på den underliggande tillgången.

Innan man börjar handla med den här typen av instrument så bör man vara medveten om att Knock-Out Warranter möjliggör en högre hävstång än till exempel Mini Futures och passar generellt sett inte för placeringar på längre horisont utan är snarare instrument för en kortsiktig trader som vill ta en högre risk för möjligheten att maximera sin avkastning i en viss position.

I vårt inlägg om Mini Futures förklarade vi hur Stop Loss-nivån på den typen av instrument låg strax över (hos en Mini Long) och strax under (hos en Mini Short) finansieringsnivån? Det är nämligen här skillnaden är mellan Knock-Out Warranter och Mini Futures.

När du handlar med Knock-Out Warranter så ligger Stop loss-nivån på samma nivå som finansieringsnivån vilket innebär att produkten blir värdelös om den underliggande tillgången når den nivån. Eftersom att finansieringsnivån är den samma som stop loss-nivån så tar emittenten en risk bland annat att denne inte kan sälja sina positioner till samma pris som finansieringsnivån, risken som emittenten tar är något som vi som handlar betalar för i form av en riskpremie. Riskpremien avser kostnaden för den extra flexibilitet och hävstång som en Knock Out-Warrant erbjuder investeraren eftersom att den då kan handlas längre än en Mini Future som har en stop loss-nivå som ligger över eller under finansieringsnivån, beroende på om det är en Mini Long eller en Mini Short.

Hur handlar man med Knock-Out Warranter? 

Jo, det är ganska enkelt! Nordnet har en sida för börshandlade produkter där du kan sortera fram efter marknadstro och underliggande tillgång. Här nedan har jag tagit Boliden som exempel, ponera att jag har en positiv marknadstro på Boliden men vill maximera min avkastning på kort sikt – då kan man använda en Knock-Out Warrant Long, eller Unlimited Turbo Long som det också kalla

Som ni ser heter produkterna ”T LONG BOL VT1” där T betyder att det är en Unlimited Turbo, Long står för marknadstro, i detta fall positiv eller köp. BOL avser den underliggande tillgången, som i vårt exempel är Boliden. VT står för emittenten som är Vontobel och 1 är produktnummer för just denna Knock-Out Warranten från Vontobel.
Jag tänkte bara snabbt visa skillnaden mellan produkten T LONG BOL VT1 och Bolidens egna kurs den senaste veckan!

Knock-out warranter handlar du enklast hos Avanza och Nordnet.
Ett tips är att öppna konton både hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla certifikat aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp. Det är gratis att öppna konton hos bägge två.

Nedan ser ni T LONG BOL VT1 och genom att läsa prospektet som ni hittar under ”Bolagsfakta” på Nordnet så kan man utläsa att denna produkt startade den 9 juni. Den senaste veckan har utvecklingen varit 35,21 procent jämfört med Bolidens egna utveckling den senaste veckan på 3,35 procent (se andra bilden).

T LONG BOL VT1
På samma sätt som man kan ha en marknadstro upp så kan det i vissa fall vara så att du ligger lång i en aktie som du har en kortsiktig negativ tro om. Då kan du med hjälp av en Unlimited Turbo Short hedgea ditt innehav. Nedan kan ni se T SHORT BOL VT4 som alltså är en Unlimited Short med Boliden som underliggande tillgång.

T SHORT BOL VT4
Om ni jämför både den långa och den korta produkten kan ni se att under den period (se Bolidens utveckling nedan) som Boliden gick ner så gick Vontobels Unlimited Turbo Short upp och tvärtom.

Boliden
Det här är alltså ett exempel på hur man kan använda Knock-Out Warranter i de fall man kanske redan äger den underliggande tillgången men har en stark marknadstro åt något håll och då vill komplettera med en Knock-Out Warrant under en kort period!

Bilder ovan kommer från Nordnet.se där du kan handla Knock-out warranter