Riktkurs

Riktkurs är ett begrepp som används vid analyser av aktier och företag på börsen. Analytiker analyserar och värderar företag på börsen. Baserat på värderingen och analysen försöker analytikern att förutspå vilket pris aktien kommer att ha i framtiden, det priset blir riktkursen. En riktkurs beräknas vanligtvis för 6-12 månader framåt i tiden.

”En normal tidshorisont för en riktkurs är 6-12 månader”

Exempel på hur riktkurser fungerar

När en analytiker analyserar ett företag och dess aktie så räknar de fram en riktkurs genom att studera företagets ekonomi och förutsättningar. Den riktkurs som sätts för aktien är egentligen bara en kvalificerad gissning som analytikern gör.

De flesta analytiker och banker får fel när de sätter sina riktkurser. Det beror på att det aldrig går att förutspå hur priset på en aktie rör sig. Även om analytikern har gjort avancerade korrekta beräkningar så är det inte säkert att marknaden tänker på samma sätt som analytikern. Då blir priset något helt annat än vad analytikern hade gissat på. Det är nämligen marknaden som bestämmer priset/kursen.

Exempel:
2018-11-07 rekommenderade en analytiker på en stor bank att man skulle köpa aktier i Catena Media AB. Riktkursen sattes till 130 kr.

Ca 1 år senare är aktiekursen i Catena Media AB ca 31 kr. Analytikern hade alltså extremt fel. Aktien har sedan analysen rasat kraftigt i pris, tvärt emot vad analytikern trodde. Även proffsen har väldigt ofta fel i sina beräkningar så tag alltid riktkurser med en nypa salt.

”riktkurser är endast gissningar och de stämmer sällan” – Andreas