Ränta på ränta kalkylator

Ränta på ränta kalkylator

Kalkylatorn hittar du lite längre ner

Ränta-på-ränta, eller avkastning-på-avkastning som man även kan kalla det, innebär att man inte bara får ränta/avkastning på det belopp man initialt investerade, man får även avkastning på den avkastning som investeringen genererat tidigare.

Exempel:
Initial investering: 2 000 000 kr
Årlig avkastning: 10 %
Med ränta-på-ränta effekten blir resultatet:

ÅrÅrets avkastningSumma vid årets slut
1200 000 kr
(10 % på 2 000 000 kr)
2 200 000 kr
2220 000 kr
(10 % på 2 200 000 kr)
2 420 000 kr
3242 000 kr
(10 % av 2 420 000 kr)
2 662 000 kr

Hade man inte fått avkastning på den tidigare genererade avkastningen så hade resultatet istället blivit 2 600 000 kr eftersom man bara hade fått 10 % i avkastning på de investerade 2 000 000 kronorna varje år i 3 år.

Tack vare ränta på ränta effekten har man alltså fått 62 000 kr extra i avkastning på 3 år.

Ränta på ränta kalkylator

Här kan du med vår kalkylator enkelt beräkna hur dina pengar kommer att växa med hjälp av ränta på ränta effekten. Du kan även fördjupa dig i ekonomin och hur räntan, månadssparande och hur mycket pengar du har nu påverkar slutsumman. För dig som är lite extra intresserad så förklarar vi även matematiken bakom längst ned.
Vad är ränta på ränta?
Kortfattat är ränta-på-ränta en slags snöbollseffekt där du får mer och mer avkastning ju mer du har sparat. Med tiden får du mer och mer ränta på dina besparingar.

Startsumma (kr)

Årsränta eller Avkastning (%)

Månadssparande (kr)

Tidshorisont (år)

Sammanställning av resultat - Ränta på ränta

-- kr
Slutsumma
-- kr
Avkastning
-- kr
Sparat belopp

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Ger en snöbollseffekt

Ett bra sätt att förstå ränta på ränta är att tänka sig en snöboll som du rullar. Ju större snöbollen blir desto mer snö fastnar på snöbollen och desto snabbare blir den större. I början när du bygger snöbollen så känns det trögt och som att det kommer att ta mycket tid men ju längre du håller på desto snabbare går det.

På samma sätt fungerar det med ränta på ränta.

Du kan tänka dig att den summa du har sparat det första året kommer att få en viss ränta/avkastning efter ett år. Året därefter så sparar du lika mycket till och denna summa kommer då att få ränta/avkastning. Dessutom så får du ränta/avkastning på det första årets pengar som nu har hunnit växa lite till och ger därför ÄNNU mer avkastning. Du får helt enkelt ränta på räntan eller så kan man säga att du får avkastning på din avkastning.

Ränta på ränta - exponentiell utveckling

När ränta på ränta effekten tar fart så får du en så kallad exponentiell utveckling på dina besparingar vilket innebär att de ökar snabbare och snabbare ju mer pengar du har.

Aktier, fonder & sparkonto

Ränta på ränta effekten får man oavsett om man väljer att investera i aktier, fonder eller spara pengar på ett sparkonto så länge som all avkastning återinvesteras direkt när den fås.

Aktier

Äger du aktier som ger utdelning återinvesterar du utdelningen direkt när du får den så uppnår du ränta på ränta effekten. Äger du aktier som inte ger utdelning utan istället återinvesterar vinsten i bolaget så uppnås ränta på ränta effekten automatiskt. Hur stor den blir beror då på hur stor avkastning bolaget lyckas få på sina investeringar.

Fonder

Fonder ger normalt inte utdelning. Eftersom pengarna i fonden återinvesteras hela tiden så uppnås ränta på ränta effekten automatiskt när du placerar i fonder.

Sparkonto med ränta

Har du pengar på ett sparkonto med ränta uppnår du ränta på ränta effekten automatiskt så länge som du låter ränteintäkterna sitta kvar på kontot. Då får du även ränta på de tidigare genererade ränteintäkterna.

Exempel på hur ränta på ränta utvecklas

Vi säger att du sparar 1000 kronor varje månad vilket innebär att du sparar 12 000 kr per år. Du räknar med att din ränta (eller avkastning) kommer att vara 8 % per år i snitt.

Dina pengar kommer att utvecklas på följande sätt:

År 0: 12 000 kr

Efter 1 år: 12 000 + 12 000 · 1,08^1
Du sätter in 12 000 kr till, pengarna från det föregående året har vuxit med 8 %

Efter 2 år: 12 000 + 12 000·1,08^1 + 12 000 · 1,08^2
Du sätter in 12 000 kr till.
Pengarna från det föregående året har vuxit med 8 %
Pengarna från två år innan har vuxit med 8% i två år.

Efter 3 år: 12 000 + 12 000·1,08^1 + 12000 · 1,08^2+ 12 000 · 1,08^3
Du sätter in 12 000 kr till.
Pengarna från det föregående året har vuxit med 8 %
Pengarna från två år innan har vuxit med 8% i två år.
Pengarna från tre år innan har vuxit med 8% i tre år.

Kika noggrant på den här summan så ser du att de summor som suttit länge på kontot växer mer och mer ju längre de sitter där. Det beror på att det ackumuleras (samlas på) ränta på dessa summor med tiden. I verkligen så delar man förstås inte upp summorna på detta vis utan de ligger förstås i en klumpsumma. Men för att förstå logiken bakom så är det enklare att dela upp det på detta vis. Matematiskt så kallas detta för en geometrisk talföljd (mer om det nedan).

Vad påverkar din avkastning?

Det som påverkar hur mycket avkastning som du kan få ut av dina besparingar beror på ett antal olika faktorer. Bland dessa faktorer är följande:

  • Ränta eller förväntad avkastning – Om du sparar på ett bankkonto eller i en räntefond så vet du ganska säkert hur mycket avkastning eller ränta som du har. Lite svårare är det om du sparar i aktiefonder eller i aktier. Då rör sig avkastningen uppåt och neråt med åren. En tumregel som du kan använda dig av är att börsen historiskt har gått upp med 8-11 % i snitt per år.
  • Hur mycket du sparar – För att ränta på ränta effekten skall få extra skjuts så är det viktigt att du sparar kontinuerligt. Detta gör att du hela tiden ökar på den summa pengar som du har på ditt konto och hur mycket ränta som du kan få på dessa pengar.
  • Tiden – Dina pengar kommer att öka mer och mer ju längre som tiden går. I början kommer det att kännas lite segt men ju mer tiden går desto snabbare går det då det ackumuleras mer och mer pengar.

Du kan testa dessa faktorer själv genom reglagen ovan och se hur din avkastning påverkas.

Räkna ut ränta på ränta – formel

För att räkna ut ränta på ränta så används en formel som kallas den geometriska talföljdens summa. En geometrisk talföljd är är en talföljd där nästa tal ges genom att vi multiplicerar med en så kallad kvot. I fallet med ränta på ränta så är kvoten räntan eller förändringsfaktorn som räntan innebär. Så om räntan är 8 % så har vi en förändringsfaktor som är 1,08.

En geometrisk talföljds summa beräknas genom följande formel:

\frac{a_1(1-k^n)}{1-k}

där

a_1 är den summa som ”sätts in” varje år.
k är kvoten (i detta fall förändringsfaktorn)
n är antalet år som du sparar.

Vanliga frågor och svar

Vad heter ränta på ränta på engelska?

Compounding interest

Vilka investeringar kan man få ränta på ränta effekten av?

Alla där avkastningen eller räntan återinvesteras.