Råvaror: Boskap

Nu tänkte jag skriva en kort introduktion om hur man handlar med boskap på råvarumarknaden.

Precis som med energi och metaller finns det även under boskap flera olika underliggande varor. När man som investerare väljer att investera i boskapsmarknaden kan de välja att antingen investera direkt i till exempel levande boskap eller grismagar eller att tillhandahålla kapital för handel av råvarorna, helt enkelt agera som finansiär.

Den vanligaste typen av investering här görs i någon form på nöt- eller fläskmarknaden eftersom att detta är livsmedel som konsumeras i hög utsträckning, det är däremot inte lika vanligt att erbjuda finansiering av en transport för till exempel grisar så att de kan levereras till sin slutdestination – även om det i realiteten är en lika enkel form av transaktion.

Råvaror som räknas in i klassen boskap

Huvudråvarorna som handlas internationellt under gruppen boskap är

  • Nötkreatur
  • Ungnöt
  • Grismagar
  • Slaktsvin.

Råvaror handlar du enklast hos Avanza och Etoro.
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Jag tänkte att vi skulle titta lite närmre på nötkreatur. Nötkreatur Live stock eller boskap avser till nötkreatur som har nått rätt vikt för slakt. Det är alltså skillnaden på nötkreatur och ungnöt som avser yngre djur som fortfarande föds upp. Futures på levande nötkreatur handlas på Chicago Mercantile Exchange, CME, under kortnamnet LC och priset anges i cent per pund. I det elektroniska handelssystemet används förkortningen LE.

Under 2007 var detaljhandelsvärdet på allt amerikanskt nötkött 74 miljarder USD. Priserna på nötkött styrs delvis på tillgången och efterfrågan av foder. Det är därför inte ovanligt att en kraftig torka, något som leder till en minskning i höbeståndet, leder till sjunkande priser på nötkött eftersom fler djur då slaktas och skickas till marknaden. Kortsiktigt medför detta sjunkande priser, men på lång sikt innebär det prisökningar, då de kor som gått till slakt inte längre kan producera kalvar, vilket i sin tur höjer de långsiktiga priserna.

Nötköttspriserna korrelerar till priserna på foder, till exempel majs eller sojabönor (jag tänkte ta upp spannmål i nästa inlägg om råvaror) som utgör majoriteten av kostnaderna för djuruppfödning.

Precis som med allt annat styrs även priset på nötkreatur till stor del av tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan på nötkreatur globalt ökar så stiger också priset. Därmed är det viktigt att komma ihåg att tillgången på nötkreatur också styrs av vädret, jordbrukarna behöver tillgång till spannmål för foder för att kunna föda upp boskap, under perioder av torka så finns inte tillräckligt mycket mat under hösten och bönderna kan då tvingas ta av sina reserver för att kunna mata djuren.

Importförbud vid till exempel larm av galna kosjukan leder till att utbudet krymper regionalt och priserna på nötkött ökar. 2003 drog till exempel ett importförbud av kanadensiska nötkreatur ned det amerikanska utbudet och bidrog till en ökning av 30 % på priserna på levande boskap.

Hur investerar man?

Det finns mängder av sätt att investera i boskap, jag har som sagt inte testat själv, men i vanlig ordning vill jag rekommendera Nordnets ETF-torg. Här kan du köpa trackercertifikat (som jag skrivit om i samband med mina bitcoins här) som följer hela boskapsmarknaden. Du kan välja om du vill gå lång eller kort.

Glöm inte att som vanligt kolla avgifterna, på exemplen ovan ligger de på 0,60 % och i avtalen för certifikaten står följande beskrivning av terminskontraktet: Det är alltså Handelsbanken som är emittent i ovan nämnda certifikat. Läs alltid prospekten innan du handlar i certifikat för att ha koll på till exempel avgifter och liknande.