Råvaror vs råvarubolag

Skall man investera i råvaror eller i råvarubolag? Det råder delade åsikter om vad som är rätt och fel. Det finns fördelar och nackdelar med bägge alternativen. I denna artikeln skall vi försöka ge vår syn på det hela och ge lite argument för de två alternativen.

Råvarupriser går ofta i vågor
Råvaror är inget man investerar i på lång sikt. Buy-and-hold är sällan en bra strategi för en råvara eftersom de oftast rör sig i vågor varav de flesta råvaror går upp och ner i pris beroende på hur konjunkturen går. Råvaror påverkas av en massa olika faktorer varav konjunkturen är en av dom.

Vid högkonjunktur blir de flesta råvaror dyrare eftersom efterfrågan ökar. På samma sätt faller oftast priserna när det blir lågkonjunktur.

Om man är duktig så kan man fånga de stora rörelserna i råvaror och prickar man rätt i upp och nedgångar kan man tjäna väldigt mycket pengar.

Oljepriset graf
Bilden visar oljeprisets rörelser

Fördelar & nackdelar

Avkastning
En råvara ger endast avkastning när priset på råvaran stiger. Om priset står still skapar inte råvaran någon avkastning till dig som investerare. Ett råvarubolag kan däremot skapa avkastning oavsett om priset på råvaran går upp, ner eller står still.

  • Råvaran skapar endast avkastning när priset stiger
  • Råvarubolag kan skapa avkastning när priset på råvaran stiger, sjunker och står still.

Bolagsrisk
En råvara har ingen inbyggd bolagsrisk. Ett råvarubolag kan bli en dålig investering om företaget är dåligt skött eller är olönsamt.

Hävstång när priset på råvaran stiger
När priset på råvaran stiger så blir det oftast en rejäl hävstångseffekt i råvarubolagen. De fasta och rörliga kostnaderna för att byta fram råvaran stiger ju inte, endast intäkterna. Detta gör att nästan hela prisökningen blir ren vinst.
Företag värderas ju vanligtvis till stor del på sin förmåga att generera vinst och när vinsten och vinsttillväxten stiger så stiger även vinstmultipeln som företaget värderas på.

Instrument för investeringar
Råvaror är oftast mycket svårare att investera i än i råvarubolagen. För att kunna investera i råvaror måste du hitta rätt instrument och i instrumenten finns ofta en inbyggd hävstång eller finansiering som äter upp delar av din vinst. I ett råvarubolag kan du enkelt köpa aktier och aktier är det bästa och billigaste sättet att exponera sig mot råvarubolag.

De största investerarna använder terminer som instrument om de vill investera i råvaror men som privatsparare är det mini-futures, CFD:s eller Bull/Bear certifikat som gäller.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees