Elliots vågteori

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlesticks & formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

När du intresserar dig för trading så kommer du ganska snart att stöta på Elliots vågteori. Detta är en strategi som bygger på en teori av Ralph Nelson Elliott (1871-1948). Han menar att aktiemarknaden rör sig i ett vågmönster på samma sätt som flera företeelser i universum. Elliots teorier används över hela världen som ett verktyg för att försöka förutspå prisrörelser i olika marknader. Det används och påstås fungera i index, råvaror, aktier osv.

Elliots vågteori / Elliot wave theory

Enligt Elliot så rör sig priser och marknader i vågor. Han påstår att priser rör sig i en
5-vågors sekvens i trendens riktning för att sedan göra en rekyl i en 3-vågors sekvens i motsatt riktning mot trenden. Rekylfasens vågor benämns som en A-B-C sekvens medan vågorna i trendens riktning kallas för 1-2-3-4-5.
Varje enskild våg kan sedan delas in i ett likadant vågmönster inuti den större vågen.
Detta gör att Elliot påstod sig kunna förutspå marknaden till 100%.

Det finns massor av regler kring dessa men det är två st regler som är definitiva:

– Våg 3 får aldrig vara den kortaste vågen i trendens riktning.
– Våg 4 får aldrig gå in i samma område som våg 1.

Det finns sedan massor av andra alternativa regler som sagt men dessa är inte definitiva utan de kan ändras på. Eftersom dom alternativa reglerna kan ändras så anser jag att dom inte är värda att använda. Man rör bara till det för sig själv.

De olika vågorna symboliserar marknadens olika faser och byggs på marknadens psykologi.
Våg 1 är den första uppgången efter ett stort fall. Denna våg kan se ut lite hur som helst.
Våg 3 är oftast den längsta vågen och innefattar oftast den långa uppgångsfasen då marknaden tuggar sig uppåt stabilt under en lång tid.
Våg 5 kallas oftast för eufori-fasen. Denna våg är ofta kort men intensiv och brant. Det är den sista fasen då alla tror att priset skall upp och ingen längre tror på nedgång.

Som ett exempel visar jag i grafen nedan hur indexet OMXs30 kan delas upp i dessa vågor.

Exempel på Elliots vågteori

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Fungerar Elliots vågteori?

Stämmer detta mönster då alltid?
Enligt Elliot går det alltid att finna mönstret om man tittar tillräckligt noga. Det är just det som är problemet. Människan är skapt på det sättet att hjärnan söker mönster även där det inte finns något mönster. Man kan därför stirra sig blind efter vågorna och när man väl funnit dom så kan det lika väl vara så att man är helt fel ute.
När du får fel så hävdar Elliots teori bara att du gjort fel i din vågräkning och att det är därför som du inte får rätt i din förutspåelse.

Det finns ett flertal personer, bloggar och aktörer ute på marknaden som lär ut denna teori och hävdar att den fungerar. Ett bra exempel är Roasan som driver en blogg om Elliots vågteori. Roasan försöker finna vågrörelserna i priset  men får hela tiden räkna om då hans räkning blir fel. Inte ens de mest insatta lyckas att finna vågorna varje gång eller ens i närheten av varje gång. De som räknar en mer avancerad Elliot-räkning blandar in olika sub-vågor osv men det är som sagt en mycket mer avancerad räkning. Roasan är mästare på denna typ av avancerad räkning.

Den erfarenhet som jag har av Elliot är att jag studerat teorin och applicerat den i min handel under flera år. Teorin stämmer på ett underbart sätt i vissa fall men lika ofta är man helt ute och cyklar i sin räkning. Att enbart använda Elliots vågteori för beslutstagande på marknanden kommer med största sannolikhet att leda till att du förlorar pengar på börsen. Med Elliots teori har jag märkt att precis som med alla andra teorier så verkar den stämma bättre desto längre tidshorisont du ställer in ditt diagram på.

Mitt sätt att använda Elliots vågteori på är att jag endast applicerar den då vågorna är extremt uppenbara. Om vågorna inte är supertydliga så avstår jag ifrån att använda Elliot. Ibland visar sig vågorna så tydligt i grafen att de inte går att misstolkas. Man kan då tillsammans med andra verktyg och indikatorer skapa sig en bild av vart man tror att priset är på väg.

Självuppfyllande

Precis som med många andra verktyg, strategier och indikatorer så kan det vara så att teorin är självuppfyllande. Det jag menar med självuppfyllande är att om en stor del av marknadens aktörer använder sig av denna räkning så kommer mönstret att infinna sig automatiskt på grund av just detta. Om till exempel hela marknaden ser 4 st tydliga vågor uppåt i ett index så är sannolikheten ganska stor att det kommer en sista 5:e våg bara för att alla förväntar sig den. Ingen vill ju sälja när det finns en sista våg upp kvar.