Råvaror: Energi – Olja

Energi är kanske den enklaste marknaden att förstå för en nybörjare på råvarumarknaden. Handel med energirelaterade råvaror handlar ofta om att köpa olika typer av olja, naturgas eller grön energi. Genom att investera på energimarknaden kan en placerare dra fördel av förändringar i oljepriset eller delta i import eller export av råvarorna.

Energi finns i många olika skepnader och behovet har heller aldrig varit större.

Inflation och energi

Ur ett investeringsperspektiv är energi den gruppen av råvaror som har störst korrelation till inflation. Medan andra typer av instrument påverkas negativt av ökad inflation (många centralbanker börjar trycka mer pengar vilket förutspås leda till högre inflation = mer pengar i omsättning = högre priser) så går priserna för energi upp istället. Anledningen är enkel, priserna för energi måste justeras för inflation och det görs genom en prisökning.

Huvudråvarorna som handlas i energigruppen energi är

  • Råolja
  • Naturgas

Detta inlägg kommer främst att handla om råolja, det finns så mycket att skriva om både olja och naturgas att de förtjänar varsina inlägg!

Olja är en av de faktorer som har störst betydelse för världsekonomin. Eftersom att olja förser de flesta av dagens transportfordon och kraftverk som utgör själva ryggraden i den globala ekonomin. Går oljepriserna upp så går ju även kostnaderna för alla bolag som på något sätt använder sig av olja i sin verksamhet upp och marginalerna pressas.

När man pratar om att diversifiera sin portfölj med syfte att sprida sina risker säger man bland annat att det är ett dåligt beslut att äga både flygbolag och olja, eftersom att branscherna korrelerar så med varandra (går oljepriset upp pressas flygbolagets marginaler etc). De flesta energibolag gynnas alltså av höga oljepriser, antingen i form av högre intäkter för olja eller på grund av ökad efterfrågan på alternativa energikällor som etanol eller naturgas.

Olja investerar du enklast i via Avanza och Etoro
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Vad påverkar oljepriset?

Det globala utbudet av råolja är beroende av oljebolagens förmåga att producera och en vilja hos oljeexporterande länder att exportera. Om vi tittar historiskt kan vi till exempel se att oljepristoppar orsakats av att de länder som exporterar olja placerat embargon (juridiskt handelshinder, alltså inte exporterar till vissa länder vilket leder till ökad efterfrågan och därmed högre pris) på vissa länder.

Andra faktorer som påverkar oljepriset är bland annat

1. Instabilitet och oroligheter i de regioner där olja produceras som i sin tur medför svårigheter för gruvor och oljeföretag att ta upp och exportera mer olja.

2. Väder och klimat, kraftiga orkaner kan till exempel skada de oljeplattformar som finns i den mexikanska golfen och då ge negativ effekt på oljeproduktionen.

3. Flaskhalsar, alltså när det blir problem med de rörledningar och pipelines som transporterar olja.

4. Peak Oil (som refererar till ”toppen” i grafen över den globala oljeproduktionen), olja måste hittas och sedan produceras och kommer så småningom att ta slut. Peak Oil är inte en teori, det är ett faktum. I både USA och flera andra oljeproducerande länder har oljan nått sin kulmen.

5. USD, olja prissätts i USD vilket betyder att det förändrade värdet på dollarn i förhållande till andra valutor påverkar det pris som slutanvändarna av olja betalar.

6. Spekulation, vissa analytiker hävdar att oljepriserna nu ligger på rekordnivåer på grund av spekulationer om det framtida värdet på olja. Dessa analytiker hävdar att tron att oljeförsörjningen är lägre än vad den är och att tron på framtida oljeförsörjning blir lika låg har lett till att köparna har blåst upp terminspriset på olja.

7. Contango, när det framtida priset på en råvara är högre än det nuvarande priset (kan ses t ex på terminskontrakt) uppstår en situation som kallas ”contango”, där det är mer lönsamt för en råvaruproducent att lagra varan och sälja vid ett senare tillfälle.

Hur investerar jag i olja?

Idag är det ganska enkelt att investera i olja genom att antingen investera i börsnoterade oljebolag eller köpa oljerelaterade ETF:er. Vill du investera ett mycket större kapital och satsa riktigt hårt på oljesektorn kan du såklart också borra din egen brunn, men det är väl kanske inget jag rekommenderar

Olja investerar du enklast i via Avanza och Etoro
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees