Återköp av aktier

Ett återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier. Detta gör att det finns färre aktier utestående och det leder till att vinst per aktie ökar på de aktierna som finns kvar efter återköpet.

Varför återköper vissa företag aktier?

Om ett företag gör vinst och har ett positivt kassaflöde så kan företaget välja mellan följande:

  • Dela ut pengar till aktieägarna
  • Återköpa egna aktier (investera i de egna aktierna)
  • Investera pengarna
  • Bygga upp sin kassa (en onödigt stor kassa är inte bra för aktieägarna)

Om företaget anser att den egna aktien är lågt värderad så kan det investera i sina egna aktier istället för att dela ut pengarna till aktieägarna. Återköp av aktier skapar aktieägarvärde eftersom det gör att värdet på alla kvarvarande aktier stiger. Dessutom undviker man den skatt som skall betalas om pengarna istället delas ut till aktieägarna.

Exempel:
Börsnoterade Bosses bil AB gör en vinst detta året på 100 000 kronor. Ledningen i Bosses bil AB tycker att den egna aktien är alldeles för lågt värderad på börsen så de bestämmer sig för att rösta igenom ett återköpsprogram på 30 000 kr som löper över 3 år. Företaget skall då alltså köpa tillbaka egna aktier för 10 000 kr per år i 3 år.

Resterande vinst planerar man att betala ut till aktieägarna i form av en vanlig aktieutdelning.

Ett företag kan alltså kombinera återköp och utdelning om ledningen önskar det.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Hur skapas aktieägarvärde vid återköp?

Aktieägarvärdet vid återköp skapas genom att vinst per aktie ökar och därmed ökar värdet på de kvarvarande aktierna.

Exempel:
Bosses bil AB har 1 000 st utestående aktier.
Bosses bil AB gör en vinst på 100 000 kronor vilket ger en vinst per aktie på 100 kr/aktie (100 000 / 1000 = 100 kr)

Om Bosses bil AB köper tillbaka 200 st aktier så finns det bara 800 st utestående aktier kvar. Detta gör att vinsten per aktie stiger till (100 000 / 800 = 125 kr).

Eftersom varje aktie nu får en större del av vinsten så ökar värdet på aktien.
Befintliga aktieägare som inte sålt sina akter får alltså ett ökat värde på sina aktier.

Kombinerad utdelning och återköp

Om ett företag väljer att dela ut pengar till aktieägarna OCH att återköpa aktier så får man räkna ut den totala effekten (totalavkastningen) för dessa två åtgärder. Vi kikade ju tidigare på hur värde skapas genom återköp och jag utgår ifrån att du som läser vet vad en aktieutdelning är.

Exempel:
Bosses bil AB gör en vinst på 100 000 kr. Bosses bils aktie handlas på börsen och står i skrivande stund i 100 kr/aktie.
Bosses bil Ab väljer att återköpa aktier för 10 000 kr (10 kr/aktie) detta år samtidigt som de väljer att dela ut 10 000 kr (10 kr/aktie) till aktieägarna genom en utdelning.

Totalavkastningen för aktieägarna blir då 20 kr per aktie och eftersom aktien står i 100 kr så får befintliga aktieägaren en totalavkastning på 20% detta året av dessa två åtgärder.

För att exemplet ovan skall stämma i verkligheten så krävs det att marknaden förväntar sig att Bosses Bil AB skall gör ungefär samma vinst nästa år så att marknaden under året värderar upp aktien till runt 100 kr igen. Aktier går ofta ner motsvarande summa som delas ut vid utdelningen eftersom man tar ut pengar ur bolaget men om marknaden tror på bolaget så värderas aktien upp igen under året.

Är återköp bra eller dåligt?

Det beror helt på hur aktien presterar framöver. Om återköpet görs på en nivå där aktien är billig och aktien stiger kraftigt under kommande år så är det ett strålande beslut för aktieägarna att företaget återköpte aktier. Om aktien däremot ger en svag avkastning under kommande år efter återköpet så får man räkna återköpet som ett dåligt beslut.

Apple – ett exempel på bra återköp

Apple har återköpt aktier under flera år samtidigt som kursen har stigit konstant. Det får räknas som bra återköp som levererat massor med aktieägarvärde.

apple återköp aktier

Fingerprint – ett exempel på ett dåligt återköp

Fingerprint gjorde enorma vinster under en period och valde då att återköpa stora mängder aktier under 2016 på kurser runt 100 kr. Idag står aktien i 17 kr så det får klassas som ett riktigt uselt återköp och timingen på återköpet är en av de sämsta i historien.

Fingerprint återköp aktier