Trend, Stöd & motstånd

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlesticks & formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

Innan du börjar handla med aktier är det viktigt att du lär dig lite mer om stöd, motstånd och trender. Detta ska nu vi nu se närmre på och vi börjar med stöd.

Stöd – När priset vänder uppåt

Stöd är en nivå i priset där köpintresset kommer att överträffa säljtrycket. I grafen ser vi att prisfallet landar vid stödets nivå och sedan vänder uppåt igen.

Stödnivån är alltså området där priset vänder uppåt igen. När ett stöd bryts kan det ofta förvandlas till ett motstånd istället.

stöd och motstånd

Motstånd – När priset vänder nedåt

Motstånd är tvärtemot området då säljtrycket är större än köpintresset. Det betyder att kursen ofta vänder nedåt från den prisnivån som kan kallas för motståndsnivå. När ett motstånd bryts kan det ofta förvandlas till ett stöd istället.

Hur du kan hitta stöd- och motståndspunkter

För att du ska kunna hitta stöd och motstånd måste du vara medveten om vilka prisnivåer som definierar prisets trend. För att komma fram till ett stöd eller motstånds styrka används vissa riktlinjer och regler. Detta oavsett om du är ute efter stödpunkt eller motståndspunkt.

  • Antal testtillfällen – När det har handlats på en prisnivå eller nära den flera gånger tidigare är det något marknaden ser och minns. När en nivå testats flera gånger och man kan se att kursen stiger eller sjunker varje gång den nivån möts så kommer marknaden ofta att reagera på samma sätt även nästa gång nivån testas.
  • Volymer – Handlare ser på volymer i marknaden. Volym är handel, dvs hur många köp och säljordrar som går igenom under en viss tid eller på en viss nivå. När större volymer handlas vid en viss punkt kommer handlare att notera detta och agera på den informationen. Om mycket volym handlades senast en viss prisnivå nåddes, och priset gick upp så indikerar det att samma sak sannolikt kommer att hända nästa gång prisnivån handlas.
  • Runda tal – Det här är också en vanlig företeelse som du bör vara medveten om. Det tycks vara så att jämna tal påverkar prisets rörelser. När exempelvis en akties pris når 100 kr, 200 kr, 1000 kr eller liknande jämna tal så brukar det hända saker i marknaden. Varför dessa jämna tal påverkar beror endast på psykologi hos aktörerna i marknaden.
  • Senaste affärerna – När handel nyss gjorts på en viss prisnivå så blir den mer relevant och viktig än om det var längesedan handeln skedde. Alltså, ju nyare handeln är desto mer relevant.

Strategier för din handel med tanke på stöd och motstånd

Stöd och motstånd används främst för att avgöra när du ska gå in eller ta dig ur en position. Det vill säga köpa eller sälja. Ett sätt att tänka på är att du i en Bull-position ska ha en entry/köp som ligger så långt som möjligt från nästa motståndsnivå.

Några viktiga tips:

  • När en kurs rör sig mot stödnivå är det att rekommendera att gå in, göra en entry. Här bör du sätta din Stop Loss alldeles under stödnivån för att få en god riskhantering.
  • Om du får positiv avkastning och du ser att kursen rör sig mot motståndsnivån kan du välja att låsa positionen, det vill säga att sälja. Risken här är att kursnivån rör sig upp till motståndet och sedan gör en skarp vändning nedåt.
  • Ta en kort position (sälj) när ett motstånd bryts. Om ett stöd bryts går det att ta en kort position eftersom du här förväntar dig att kursen kommer att fortsätta ned till en lägre stödnivå. Om det skulle bli tvärtom och ett motstånd bryts kan du köpa. Här kommer du istället att förvänta dig att kursen nu går mot en högre motståndsnivå.

Som du kanske inser kommer stöd- och motståndsnivåer att byta roller då de brutits. Det här måste du vara väl medveten om för det gäller att ha koll på vad som är stödnivå och vad som är motståndsnivå.

Alltså, när ett stöd bryts kommer det oftast att anta rollen som ett motstånd och vice versa. Stöd blir motstånd och motstånd blir stöd.

stöd och motstånd bryts

Det röda området/linjen är ett motstånd. Den röda linjen ses i början som ett motstånd som till slut bryts. Därefter går kursen nedåt igen och testar samma nivå som den brutit ur. Det som tidigare varit ett motstånd har ni blivit ett stöd för priset som vänder uppåt igen vid nivån.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Mer om trender och trendlinjer

När du använder dig av TA-analys kommer du att se och rita trendlinjer i grafer. Dessa är till för att se om priset på en aktie, index eller råvara tenderar att vara positivt (stigande) eller tvärtom negativt (fallande). Det finns olika typer av trender som du kan använda som verktyg för din aktiehandel.

Du kan använda dig av:

  • Primärtrender – Det här är den längre trendutvecklingen som täcker flera års tid.
  • Sekundärtrenden – Här rör det sig om en trend som sträcker sig över några veckor till några månaders tid.
  • Tertiärtrend – Det här är en kortsiktig trend som gäller för en dag upp till några veckors tid.

Det brukar inte vara mer komplicerat än att du ser på grafen och kikar på åt vilket håll trenden pekar, uppåt eller nedåt. Bestäm vilken tidsperiod du ska fokusera på och använd denna information för ditt beslutsfattande.

primärtrend tak och golv

Hur ritas trendlinjer med trendgolv och trendtak i en trendkanal?

En trendlinje kommer att sammanbinda bottnar och toppar i ett diagram med hjälp av ett streck. Då det finns ett trendgolv och ett trendtak har du det som kallas för en trendkanal.

Det är inte svårt att skapa trendkanaler. Du kan använda gratis-program som till exempel IG.com/sv (IG markets) för att skapa dina egna trendkanaler.

När du ritat in trenderna i en graf kan du se om alla de tre olika trenderna pekar åt samma håll eller inte. Om alla pekar åt samma håll så innebär det att trenden är extra stark. Om Den långsiktiga trenden exempelvis pekar nedåt finns det alltid en förhöjd risk att även de mer kortsiktiga trenderna vänder nedåt och vice versa.

sekundärtrend och tertiärtrend

Handla med hjälp av trendlinjer

Med mer kunskap om hur trendlinjer ritas kan du börja använda dig av detta verktyg för handel. Det är mycket vanligt att trendlinjer används som stöd och motstånd. Du kan göra på så vis att du handlar när trendbottnen är nådd och att du säljer när priset sedan rört sig hela vägen upp till trendtaket. En Stopp Loss sätter du då strax under trendgolvet.

Det här är en strategi för aktiehandel som många använder sig av. Du kan också välja att vänta på att trendgolvet eller trendtaket kommer att brytas. När detta sker kan du ta en position som går i samma riktning som trendlinjerna. När du gör detta kallas det för att handla utbrott och det är en vanlig strategi.

Det som gör att kursen studsar på trendlinjerna har en hel del att göra med att många just använder sig av denna eller liknande metoder för att handla. Det finns till och med programmerade datorer som gör köp i enlighet med denna strategi och det ger utslag.

När priset når vissa nivåer kommer alltså både datorer och människor att skynda sig att handla. Ju äldre trendlinjen är desto större är sannolikheten att reaktionen blir större.

Äldre trendlinjer och kursens utveckling

När en trendlinje håller i sig länge är det samma sak som att den blir äldre. Ju äldre den är, desto troligare är det att kursen kommer att vända utan att linjen bryts då den träffas. Om du ser att en trendbottnen inte har brutits under flera års tid kan du göra en ganska säker gissning på att det blir samma sak nästa gång kursen når linjen.

Om en trend inte har mer än några dagar på nacken går det inte att resonera på samma sätt. Den är inte lika pålitlig som en äldre trendbottnen och det är troligare att den kan brytas.

För dig som just ska börja med trading är det smart att bara fokusera på primärtrenden. Om det dessutom rör en längre tidsperiod blir det lättare för dig att uppskatta situationen på rätt sätt. Det betyder att din chans att få en positiv avkastning på din handel ökar.

Det är lättare att satsa på uppgångar, det vill säga långa positioner. Ett tips är att handla kring en äldre trendbottnen som har funnits i flera år. Med lite mer kött på benen kan du även ge dig på trendbottnar som bara har existerat i några veckors tid.