Mönster & formationer

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlesticks & formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

Om du använder dig av Teknisk analys kan du få en hel del information. Grafen gör det tydligt för dig hur priset rört sig tidigare. Dessutom kan du snabbt se om aktien har genomgått stora rörelser eller om det rör sig om ett jämnare rörelsemönster under en viss tidsperiod.

I grund och botten kan vi säga att kursdiagrammet ger dig bilden av förhållandet mellan de som köper och de som säljer tillgångar. Med diagrammet får du en samlad bild av allt som händer i tillgången. Det blir en överblick över säljare och köpares ageranden.

Du kan inte se varför säljare säljer och köpare köper. Men du ser tydligt om det är köpare eller säljare som dominerar. Det blir en bild av kampen som pågår mellan de två och du kan ta reda på vem som har kontrollen just nu.

Trendlinjerna i en graf kommer att ge dig ett mönster som skapar en bild du kan använda för att bestämma dig för hur du ska investera. Men det är förstås otroligt viktigt att du förstår trendlinjernas struktur för att läsa av diagrammet på rätt sätt.

Mönster inom teknisk analys

När du använder dig av teknisk analys ska du veta att en grundförutsättning för denna metod är att vi tänker oss att historien upprepar sig. Analysen bygger på att människor kollektivt gör samma sak då de ställs inför samma situation.

Det är också på grund av detta som vi kan använda oss av grafer över kurs för att försöka se situationer där samma sak kan tänkas hända igen. När vi ser ett mönster och vet vad som skett tidigare kan vi ha en fördel och fatta rätt beslut.

Det är dock viktigt att förstå att det inte rör sig om en absolut sanning. Snarare är det så att sannolikheten för en viss rörelse har ökat. Det finns dock mer än historia och handlarnas beteende som påverkar priset på aktier och andra tillgångar.

Mönster kan analyserar i alla olika tidsperioder. De har samma betydelse i månads-, vecko- och dagsgrafer till exempel.

Utöver diagram kan du använda dig av stödjande signaler och indikatorer som bekräftar ditt mönster som till exempel:

  • MACD – Moving Average Convergence Divergence
  • RSI – Relative Strength Index
  • SMA – Simple Moving Average

Mer info om indikatorer kommer senare i kursen.

Om det till exempel ser ut som att ett utbrott är på gång ska du alltid vara medveten om att du kan ha feltolkat diagrammet. Även om du inte har det och din plan är solid finns det annat som kan hända på marknaden som kan förändra prisets utveckling.

På grund av detta kan du inte se trendlinjer och diagram som absoluta sanningar. De bör vara en del av en genomtänkt strategi där du har proper riskhantering i ryggen för de tillfällen då du var helt ute och cyklade.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Olika typer av mönster

Vi ska också se på några olika typer av mönster som du kan se i ett diagram för en kurs. Det här är mönster som du bör känna till oavsett om du tänker handla med aktier, index eller råvaror eftersom de fungerar på samma sätt oavsett vilken tillgång du vill handla.

Dubbelbotten och dubbeltopp

dubbeltopp och dubbelbotten
dubbeltopp och dubbelbotten i graf

Du hör på namnet vad ett dubbelbottnat mönster handlar om. En dubbelbotten är ett mönster som illustrerar en händelse då köpare kliver in och bryter en trend som gått nedåt men som inte fortsätter att göra det.

Om du tänker köpa för att du ser att ett dubbelbotten mönster är på gång måste du vara noga med var du köper och även din Stop Loss. Det gäller att köpa direkt efter att kursen studsat vid den tidigare botten.

En dubbeltopp talar om att det är säljarna som sannolikt tar över makten från köparna. Detta mönster kan skapas på toppen av en trend som går uppåt. Om du ser en dubbeltopp, eller kanske trippeltopp, kan du ta en Bear-position, dvs satsa på nedgång. När kursen når den tidigare toppen och sedan börjar dala är det dags att göra entry.

Stop Loss sätter man strax ovanför dubbeltoppen eller strax under dubbelbotten.

Cup and handle mönster

Cup and handle är ett mönster som blir aktuellt när priset påbörjar en upptrend. Det är ett mönster som är aktuellt både för kortsiktig och långsiktig handel. Det är viktigt att få en tydlig bild av detta mönster för att komma fram till när du ska köpa och vart din Stop Loss skall sättas.

cup and handle formation

Formen påminner om ett U. När du ser denna form ska du vara medveten om att det kan bli till ett kopp med handtag mönster så att du planerar på rätt sätt.

När köper du?

Rådet är att du väntar tills du ser handtaget i mönstret. Handtaget ser ut som en triangel, fallande kanal, uppåtgående kanal eller sidledskanal. När du ser att kursen rör sig över handtaget på kanalen är det dags att köpa.

När linjen för priset rör sig ut ur handtaget är cup and handle mönstret komplett. Då förväntas priset gå upp.

Det finns även omvända cup and handles. En sådan formation ser ut som ovan men vänd upp och ner. Den indikerar att priset skall gå ner.

Var ska du lägga din Stop Loss?

En bra position för Stop Loss är under handtagets allra lägsta punkt. Men om det är så att du ser att priset går upp och ner kraftigt flera gånger i handtaget kan det vara bättre att lägga Stop Loss en bit under handtagets lägsta punkt.

Head and Shoulder mönster

När ett trendbyte är på gång brukar så kallat Head and Shoulder mönster uppstå (Huvud Skuldra på svenska). Det är ett populärt mönster som kan skapas när trenden är uppåtgående men är på väg att vända nedåt. Här har vi en vänsteraxel, en högeraxel och ett huvud.

huvudskuldra formation

Huvudet ska ligga högre upp än de båda axlarna. När huvud och axlar skapas är det oftast under sjunkande volym och med en nacklinje som löper horisontellt kommer du att se mönstret med huvud och axlar.

När den horisontella nacklinjen bryts är det en signal för att sälja. När nacklinjen bryts tar du en kort position.

Stop Loss lägger du strax ovanför nacklinjen.

Inverse (omvänd) Head and Shoulder

Det här mönstret skvallrar om att trenden kommer att förändras från en nedåtgående till en uppåtgående trend.

För att det ska klassas som Inverse Head and Shoulder mönster gäller det att botten i mitten (huvudet) ligger lägre än vänsterskuldran och högerskuldran.

Vänta till du ser hela mönstret måla ut sig innan du tar en position. Det är alltid lurigt att gissa på att en Head and shoulder håller på att bildas. Då är risken stor att du får fel.

Även här skall du ta position när nacklinjen bryts och Stop Loss kan du sätta strax under nacklinjen.

När trenden växlar

När det blir trendväxling från negativ till positiv trend eller tvärt om kan det ses med en helt vanlig enkel trendlinje. Du drar trendlinjen utefter topparna eller bottnarna. När trenden är nedåt ska du köpa om priset bryter upp igenom trendtaket. Om trenden är uppåt men kursen bryter ner igenom trendgolvet kan du istället ta en kort position.

brott av trend

Lägg i detta läge din Stop Loss direkt under trendtaket eller direkt över trendgolvet så att du blir ut-stoppad om priset vänder tillbaka in i trendkanalen igen. Med den här strategin kan du snabbt se när det är trendväxling på gång och då kan du dra nytta av informationen.

Om det är fråga om en trendvändning som blir långvarig kan du eventuellt se fram emot en större vinst om du köper precis när växlingen sker.

Om vi tar en titt på motsatt scenario gäller i stort sett samma ska. Du gör din entry i en kort position när den positiva trenden bryts, dvs trendgolvet bryts. Du lägger din Stop Loss alldeles över trendgolvet med tanke på att kursen kan vända och gå upp igen.

Bull flagga mönster – Priset går upp och ned

Bull Flag mönster ser lite ut som en flagga. Detta mönster uppstår då priset först gått uppåt och sedan faller ned igen. De två parallella trendlinjerna ger dig en bild som ser ut som en flagga på en flaggstång.

När flaggan bryts ska du hålla utkik efter att taket i flaggan bryts och priset tar sig över flaggan. När detta sker är det dags för att köpa. Du lägger Stop Loss i flaggan i det fall att kursen skulle gå tillbaka.

bull flagga

Bear flagga mönster

Bear flagga är i grund och botten samma koncept som Bull flagga. Bear Flag är dock omvänd från Bull. Flaggan kommer att peka i motsatt riktning. Det blir en nedgång i kursen och så bildas mönstret av en flagga. Trendgolvet för flaggan är stödnivån som testas några gånger innan golvet bryts och nedgången fortgår.

Med detta mönster vill du ta en kort position när trendgolvet i flaggan bryts. Du lägger din Stop Loss alldeles ovanför trendgolvet i flaggan.