Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Annasvahn.se lagrar inga personuppgifter om besökare. Om du väljer att använda någon av de tjänster som rekommenderas på Annasvahn.se så hanteras detta av respektive tillhandahållare av tjänsten. Detta innebär att Annasvahn.se inte utför kreditupplysningar eller samlar personuppgifter om besökare.

§2 Ansvar

Vid eventuella konflikter eller skador som uppkommit beträffande bolån, avtal eller andra överenskommelser mellan långivare, försäkringsbolag eller andra parter tas inget ansvar av Annasvahn.se. Vår hemsida Annasvahn.se kan ej krävas på ersättning för eventuella skador och inte ses delaktig i en eventuell tvist som uppstått mellan dig som besökare och eventuell långivare, försäkringsbolag eller annan part som rekommenderats på Annasvahn.se
Annasvahn.se är en tjänst som erbjuder råd i ekonomifrågor och jämförelse av olika tjänster. Annasvahn.se har därför ingen del i de avtal som skrivs mellan dig som besökare och annan part som rekommenderats hos Annasvahn.se. Enbart den information som publiceras och det som Annasvahn.se direkt kommunicerar till dig som privatperson ansvaras för. Annasvahn.se förbehåller sig rätten att information som publiceras kan bli felaktig och bör därför endast ses som råd.
Om du som privatperson har stora skulder uppmanar vi dig att inte ingå några avtal där du inte kommer kunna uppfylla kraven. Har du allvarliga problem med ekonomifrågor rekommenderar vi dig att ta juridisk hjälp.

§3 Ändring av användarvillkor

Annasvahn.se kan ändra dessa användarvillkor och det är besökares ansvar att hålla sig uppdaterad gällande de villkor som finns på denna sida.