Bull & bear certifikat

Vi har i tidigare artiklar gått igenom Mini Futures och Knock-Out Warranter. Den sista produkten som vi ska kika på känner säkert de flesta av er redan igen, nämligen Bull och Bear produkter. För er som inte läst de första inläggen så hittar ni dem här:

Innehåll i denna artikel:

  • Info om Bull & och bear certifikaten
  • Daglig hävstång
  • När Bull & Bear certifikat bör användas
  • Bull & Bear för exponering i råvaror & ädelmetaller
  • Hur hittar man rätt certifikat
  • Sammanfattning

Bull och Bearmarknad
Vi har fått några frågor angående just bull och bear, vad menas till exempel med en bullmarknad etc? Till att börja med, för att reda ut begreppen, med till exempel bullmarknad menar vi en marknad i positiv trend, alltså en börs som går upp. Med bearmarknad menar vi en marknad i negativ trend, alltså en börs som går ner.

Bull & Bear certifikaten

Med bull- och bearcertifikat kan man som investerare dra nytta av både fallande och stigande kurser. Om du till exempel tror att Aktie A kommer att stiga den närmsta tiden kan du köpa ett bull-certifikat med hävstång men tror du att aktien kommer att sjunka den närmsta tiden kan du köpa ett bear-certifikat.

Ett bull-certifikat är alltså strukturerat att gå upp multiplicerat med hävstången om den underliggande tillgången gör det och ett bear-certifikat är strukturerat att gå upp om den underliggande tillgången går ner i värde. Till exempel, Aktie A stiger med 1 procent och du äger ett bull-certifikat länkat till Aktie A med x10 hävstång, då stiger ditt certifikat med 10 procent minus eventuell avgift. Om du äger ett bear-certifikat länkat till Aktie A med hävstång x10 och Aktie A faller med 1 procent så kommer ditt bear-certifikat att gå upp med 10 procent minus eventuell avgift.

Bull och Bear cert handlar du enklast hos Avanza och Nordnet.
Ett tips är att öppna konton både hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla certifikat aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp. Det är gratis att öppna konton hos bägge två.

Daglig hävstång

Hävstången beräknas per dag i dessa instrument och inte under den totala tid som du äger produkten. Eftersom produkten skall ha samma hävstång varje dag måste den rebalanseras varje natt. Om du till exempel köpte instrumentet för 100 kr st och hävstången var x10 så kommer ju inte hävstången vara densamma dagen efter om ditt instrument stigit till 110 kr i värde. Därför rebalaseras instrumentet för att hävstången skall vara densamma varje dag.

Detta innebär att även om din underliggande tillgång gått upp med 2 % totalt under loppet av 5 dagar och du äger en Bull x4 så betyder det inte nödvändigtvis att din produkt är värd 2 % multiplicerat med 4, utan värdet över tid bestäms istället enligt summan av produktens dagliga värdeförändringar. 

Detta betyder att den här typen av produkt inte lämpar sig för långsiktiga placeringar utan för mer kortsiktig handel. På grund av instrumentets uppbyggnad så äts värdet sakta men säkert upp av dessa rebalanseringar om kursen svänger upp och ner. Denna urgröpningseffekt gör att du inte skall äga instrumentet under längre perioder.

Exempel:
I detta scenario har den underliggande tillgången stigit i värde, totalt 5 % efter fem dagar. Hade du ägt ett Bull-certifikat med 6x hävstång hade ditt instrument på samma tid som den underliggande tillgången gått upp fem procent, gått upp 33,09 %. Hade du istället köpt ett Bear-certifikat med 6x hade ditt instrument gått ner 26,15 %.

När bör jag använda dessa cert? 

Som ofta när det kommer till hävstångsprodukter så är dessa inte gjorda för långsiktiga placeringar utan lämpar sig för kortsiktig handel. Däremot så kan man som investerare använda den här typen av produkter för att säkra upp sitt innehav.

Ponera att du äger Aktie X som på grund av en dålig rapport väntas falla. Då kan du köpa ett bear-certifikat för att hedgea (säkra) upp ditt innehav och även tjäna pengar under en fallande kurs under en kort period.
Som vanligt med hävstångsprodukter är det viktigt att komma ihåg att man kan förlora stora delar av sitt kapital, dock aldrig mer än det man investerat, men man kan även öka sin avkastning avsevärt!

Jag tycker personligen att bull- och bear-certifikat fungerar väldigt bra för råvaror, jag tycker ju att det är viktigt att diversifiera sig med fler typer av tillgångsslag än aktier och då är den här typen av produkter ett lättillgängligt sätt för mig att investera i råvaror (med låg eller ingen hävstång) för att få exponering till annars svåråtkomliga marknader.
I nästa inlägg kan jag visa exempel – med just råvaror – och hur det fungerar när man handlar med bull- och bear-produkter!

Bull & Bear i råvaror & ädelmetaller

Nu tänkte jag visa hur man kan handla med certifikaten med råvaror & ädelmetaller som underliggande tillgång.

Ponera att du köper BEAR GOLD X10 så betyder det att du köpt ett certifikat som tror på nedgång i guld och har en hävstång på 10. Alltså, går guldet ned 1 % så går ditt certifikat upp 10 %. Köper du BULL GOLD X10 så fungerar det på samma sätt men åt andra hållet – jag kommer att gå igenom exempel längre ner.

Det går att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad med hjälp av Bear-certifikat.

Hur hittar man passande Bull- & Bearcert?

Under ”hävstångsprodukter” hos Nordnet.se kan ni sortera fram alla instrument och sedan välja vilken underliggande tillgång ni är ute efter. Där ser ni alltså att det finns flera olika alternativ att välja mellan, både bearcertifikat som ju går upp när den underliggande tillgången går ner och bullcertifikat som går upp när även den underliggande tillgången gör det

Sammanfattning

Bull- och Bearcertifikat är bra vid kortsiktig handel och lämpar sig inte för buy- and holdstrategier. Ett Bull-certifikat går upp när den underliggande tillgången går upp och går ner när den underliggande tillgången gör det. Utvecklingen följer den underliggande men multipliceras med den hävstång som produkten har. Ett Bearcertifikat går upp när den underliggande tillgången går ner och går ner när den underliggande tillgången går upp. Utvecklingen följer den underliggande tillgången och multipliceras med hävstången.