Candlesticks & formationer

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlesticks & formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

Med Candlestick diagram kan vi se hur priset på en tillgång utvecklas under en viss tidsperiod. Istället för linjer illustreras prisutvecklingen med staplar. Varje stapel står för en specifik tidsperiod.

candlesticks beståndsdelar

Öppning- och stängningskurs – röd eller grön stapel

När öppningskursen är högre än stängningskursen betyder det att priset har gått ned. När detta sker kommer candlesticken, figuren, att vara röd. Figuren visar oss öppningskursen längst upp i bodyn och stängningskursen längst ner i bodyn.

När det är precis tvärtom att kursen gått upp från öppning till stängning får du en grön candlestick. Här kommer du att se öppningskursen längst ner och stängningskursen längst upp i bodyn.

Om bodyn bara är ett streck har kursen inte förändrats från öppning till stängning.

Candlestick

Vekar indikerar högsta och lägsta pris

Strecken som du ser ovanför och under figuren som är Candlestick indikerar det högsta och det lägsta priset som handlats under aktuell tidsperiod.

Använd Candlesticks för din trading

Du kan dra nytta av Candlestick för att lyckas bättre med din trading. Figurerna kan ge dig information om stöd och motstånd. Du kan också se på Candlesticks för att bli medveten om signaler som talar om när det är dags att köpa eller att sälja.

Se stöd och motstånd med candlesticks

Hur kan du se stöd och motstånd med Candlestick-figurer? Det du kan göra är att ta en titt på vekarna/svansarna. Om du ser att flera vekar når samma prisnivå flera gånger och sedan går tillbaka en bit till stängning kan det innebära att det finns ett stöd på denna nivå.

Det går också att se på föregående Candlesticks högsta eller lägsta nivå och sätta detta som stöd eller motstånd. När du ser på föregående Candlestick får du ju information om vilka nivåer det vände vid senast. Tanken här är att det mycket väl kan vara samma nivåer som är stöd och motstånd för nästföljande Candlestick.

När du ser en längre veke på undersidan av figuren betyder det att det antagligen finns köpare som väntar i den nedre delen av veken.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Candlesticks och formationer

Ett Candlestick kan också beskrivas som en rektangulär stapel. Formen på denna stapel ger dig information om handeln. Det går att använda en enkel stapel för att få signaler om köp och sälj. Men en formation får du med flera Candlesticks.

Med formationer kan du få mer information om vad som händer i en trend. Om den kanske är på gång att vända, vilket kallas för omslagsformationer. Om formationerna visar att trenden fortgår kallas de för fortsättningsformationer.

Om du tittar på ett Candlestick är det svaghet eller styrka du ska leta efter. En längre veke på undersidan betyder styrka. Om det däremot är längre veke upptill kan det vara en indikation på svaghet.

gröna candlesticks
röda candlesticks

Nu är inte tanken att du ska sitta och plugga in alla möjliga Candlestick formationer för att kunna analysera läget och handla på rätt sätt. Det viktigaste är att du kan se av en formation vad som händer just nu. Framförallt var kontrollen i kursstapeln ligger, om det är köparna eller säljarna som har kontrollen. Detta kan nämligen ge dig vägledning om när det blir ett omslag eller om trenden ser ut att fortsätta.

Formationer för omslag med långa vekar

När du ser en veke i en stapel betyder det att en tidigare dominans av antingen köpare eller säljare inte längre gäller. Istället är det ofta de som tidigare dominerades som nu har makten.

Bullish Hammer / Dragonfly Doji

bullish hammer
  • Den tidigare trenden dalar.
  • Stapeln har en mindre kropp upptill och du ser att veken är dubbelt så lång som själva stapeln.

När kursen trycks ner och trenden pekar åt samma håll blir säljare pressade och då drivs kursen ned ännu mer. Men så kommer köparna in i bilden igen. Nu får säljarna motstånd varpå prisfallet stannar av.

Här har vi en formation som skvallrar om att dominansen går från säljare till köpare. Men du kan inte enbart förlita dig på en formation med en enstaka stapel för att veta att detta verkligen är fallet.

På grund av detta vill du först se en positiv stapel som fungerar som bekräftelse på att omslaget har skett och att köpare nu är i dominans.

Kurstapeln som har en liten kropp och lång svans har fått namnet Hammer. När stapeln är utan kropp har den istället namnet Dragonfly Doji. Namnet anspelar på hur staplarna ser ut.

Bearish Shooting Star / Gravestone Doji

bearish shooting star
  • Den tidigare trenden ska vara uppåtgående.
  • Stapeln har en liten body. Veken är minst två gånger så lång som stapeln.

Med denna formation kan vi se att kursen öppnar med en uppåtgående trend. Köparna känner sig säkra och kursen fortsätter uppåt. Men så kommer säljarna in i bilden igen och då stannar kursen av. Nu ser vi att det är ett omslag på gång. Dominansen är på väg att gå från köparna till säljarna.

Precis som med tidigare beskrivna Bullish och Dragonfly Doji räcker det inte med en enkel stapel för att lita på detta. Du behöver se en negativ stapel direkt efter för att få denna dominans bekräftad.

Det är stapeln med den lilla kroppen som kallas för Shooting Star. En stapel som inte har någon kropp har istället namnet Gravestone Doji. Även här har namnen getts i enlighet med hur staplarna ter sig rent grafiskt.