EV / Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet men med skillnaden att det tar hänsyn till företagets skulder.

EV står för Entreprise value (börsvärdet + totala skulder – kassa)
Sales står för just Sales (företagets försäljning per år)

Man dividerar alltså företagets Enterprise value med försäljningen för att få fram detta nyckeltal. Detta nyckeltal skiljer sig från det snarlika P/S-talet genom att man här tar hänsyn till företagets skuldsättning.

Exempel:
Volvo Ab har ett börsvärde på 10 miljarder och har en försäljning på 3 miljarder per år. De har skulder på 1 miljard och en kassa på 200 miljoner.
EV = 10 + (1 – 0,2) = 10,8
Sales = 3
EV/Sales = 3,6

Hur används EV/Sales?

Nyckeltalet används för att värdera företagets försäljning av produkter och tjänster. Hur mycket är varje försäljnings-krona värderad till om man även räknar in företagets skulder eller kassa. Detta kan man sedan använda när man kikar på bolaget och försöker bedöma om det är billigt eller dyrt i förhållande till hur det presterar i sin verksamhet.

Man brukar säga att EV är kostnaden för att köpa hela företaget inklusive skulderna. Köper man hela bolaget så köper man även skulderna. Därför plussas även skulderna på börsvärdet för att få fram EV.

Om bolaget istället har en nettokassa (kassan är större än skulderna) får man ju pengarna i kassan när man köper hela företaget. Det gör att nettokassan dras av från börsvärdet.