PEG-talet

PEG-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys.

P står för Price (priset på 1 st aktie i bolaget)
E står för Earnings (bolagets vinst per aktie efter skatt, dvs nettovinst)
G står för Growth (bolagets vinsttillväxt)

Om man dividerar P/E-talet på en aktie med bolagets vinsttillväxt i procent får man fram PEG-talet. Denna värderingsmultipel berättar hur företaget är värderat i förhållande till sin vinst och vinsttillväxt.

Detta mått skiljer sig från det klassiska P/E-talet som inte tar hänsyn till företagets vinsttillväxt och därmed tar det inte hänsyn till framtiden på samma sätt. Nyckeltalet fungerar som bäst på bolag som gör vinst.

Exempel:
Aktier i Bennys bygg Ab kostar 100 kr st (pris)
Bennys bygg gör 10 kr per aktie i vinst efter skatt (nettovinst).
100 kr dividerat med 10 kr ger ett P/E-tal på 10.
Bennys bygg växer sin vinst med 5% per år (vinsttillväxt)
Beräkning av PEG-talet: 10 / 5 = 2.
PEG-talet för detta företag är alltså 2.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Använda PEG-talet – vad är för högt/lågt

Som vanligt när det handlar om att värdera aktier så kan man inte säga vad som är rätt eller fel. Ett företag som har ett PEG-tal på 3 kan vara en bättre investering än ett företag som har ett PEG-tal på 1. Det går helt enkelt inte att generalisera. För att kunna vara pedagogisk finns det dock en allmän åsikt om att ett PEG-tal på 1,5 anses som normalt. Allt över 1,5 anses som övervärderat och allt under 1,5 anses som billigt. Detta är dock grovt förenklat som sagt och stämmer sällan.

PEG tar hänsyn till framtiden

Peg tar hänsyn till framtiden, det gör inte det klassiska P/E-talet. Ett företag som har P/E 100 låter ju extremt dyrt. Men om företaget växer sin vinst med 100% per år så får ju detta företag ett PEG-tal på 1, vilket är ett lågt PEG-tal.

Detta nyckeltal lämpar sig även väl till att jämföra värderingen mellan olika bolag inom samma bransch eller samma nisch. Om två företag i samma bransch, företaget A har ett PEG-tal på 2 och företag B har PEG-talet 4 så gäller det att börja fundera på varför B är så mycket högre värderat än A. Marknaden ser tydligen någon skillnad där som gör att de ger en premium-värdering åt B.

Pedagogiskt klipp om PEG-talet från Nordnet