Elliots vågteori

När du intresserar dig för trading så kommer du ganska snart att stöta på Elliots vågteori.…

Mönster & formationer

Om du använder dig av Teknisk analys kan du få en hel del information. Grafen gör…

Candlesticks & formationer

Med Candlestick diagram kan vi se hur priset på en tillgång utvecklas under en viss tidsperiod.…

Indikatorer – teknisk analys

Låt oss se på några indikatorer som du bör känna till för att lyckas med genomtänkt…

Warranter

Warranter kan beskrivas som ett finansiellt instrument som följer en underliggande tillgångs värde. Det kan röra…

Förhoppningsbolag och hur de värderas – aktier

Förhoppningsbolag finns det gott om. De diskuteras ständigt i forum på nätet såsom Börssnack, Placeras forum…

EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

EBIT = Resultat före räntor och skatter EBITA = Resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar EBITDA…

Konjunktur, vad är det?

Konjunkturen beskriver det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Högkonjuktur betyder lite förenklat att det går…

Courtage

Courtage är namnet på den kostnad som bankerna och nätmäklarna tar ut när du handlar med…

EV / Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet…

Spread i aktier & handel på börsen

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkurs i till exempel en aktie eller ett finansiellt instrument.…

Grundläggande nyckeltal & multiplar – värdera bolag på börsen

Det finns mängder av olika multiplar och nyckeltal som kan användas för att värdera bolag på…

PEG-talet

PEG-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en…

Råvaror vs råvarubolag

Skall man investera i råvaror eller i råvarubolag? Det råder delade åsikter om vad som är…

Riktkurs

Riktkurs är ett begrepp som används vid analyser av aktier och företag på börsen. Analytiker analyserar…

Blanka aktier

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier som du sedan säljer. Om aktiens pris sjunker…

Förvärvsdriven tillväxt

Organisk tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom ökad försäljning av tjänster och varor.Förvärvad tillväxt =…

Orderbok och orderdjup

Orderbok och orderdjup är samma sak men med olika namn. De visar köp- och säljordrar som…

Split & sammanslagning av aktier

Om priset på en aktie blivit för högt eller lågt kan man slå samman flera stycken…

Hävstång

Hävstång på börsen eller inom trading innebär att man tar en större position än man hade…