Jämföra sin portfölj mot index

Marcus Hernhag skrev följande i en artikel från 2016: Placerar du helt annorlunda jämfört med börsindex blir börsindexet irrelevant att jämföra sig med. Därmed ska du inte jämföra dig med något index.

För det första: vi har inte sagt någonsin att man inte kan få avkastning på endast fem bolag. Klart man kan. Jag var en av dem som när jag handlade mer aktivt endast hade ett fåtal bolag i portföljen. Men du kan inte jämföra en portfölj med så riktat innehav med underliggande index som har 30 eller flera hundra bolag eftersom riskprofilen är olika.

Risk och innehav

Ju färre innehav, tillgångsklasser, sektorer, branscher och bolag du har i din portfölj, desto högre risk har du tagit. Att jämföra en portfölj med endast fem bolag med till exempel OMXSPI är som att jämföra en aktiefond med ett ränteindex.

Jag skrev ett blogginlägg om att kontrollera risk och skrev om att jämföra risken med den avkastning man har. Om du till exempel köper Avanza Zero så vet du att din avkastning (oavsett om den är + 20 procent eller – 50 procent på ett år) ligger i exakt relation till det benchmark du jämför med. Du kommer aldrig att få varken mer eller mindre än vad index presterar. På gott och ont.

För det andra: varför är det så viktigt att jämföra med index om du har en portfölj som är koncentrerad till fem bolag? Är inte din absoluta avkastning det som är relevant? Det vi bör göra istället är att fundera på hur mycket värde vi skapar i relation till den risk vi tar. Om du har en portfölj med endast fem innehav och den ligger i linje med ett index med 30 eller fler bolag så har du i relation till risken du tagit inte skapat värde. Det spelar ingen roll om absolutavkastningen är hög, din riskprofil är mycket högre än det index som du i så fall jämför dig med.

Om du istället har cirka 30 bolag i din portfölj och jämför med ett index som följer 30 bolag (t ex OMXS30) och din avkastning är högre än jämförelseindex så har du skapat värde.

Att jämföra en portfölj med mycket få innehav med ett index som har många underliggande bolag är lite som att jämföra hur duktig Tiger Woods är på golf jämfört med Björn Borg på tennis. Så vad kan du göra istället? OM det nu är så att du är intresserad av att jämföra dig med någon annan än dig själv (annars kan t ex ett sätt vara att låta föregående års resultat vara det du jämför dig med i år) så kan du skapa ett eget index som motsvarar den riskprofil du har i portföljen.