Hur gör man prognoser på börsen – frågor & svar

Jag får en del läsarfrågor till bloggen och tänkte att jag kunde besvara en i taget i lite inlägg framöver.

En – ständigt aktuell – fråga jag fick handlade om hur man gör prognoser när man analyserar bolag. Hur gör du prognoser? Vore intressant att få lära sig. Tack för en grym blogg!

Prognoser börsen

Vi kanske ska börja från början: VARFÖR behöver man göra prognoser? Utan en prognos för framtiden har vi ingenting annat än information om nuläget samt ”hur många gånger” marknaden är beredd att betala för bolaget i fråga som vi analyserar. Nuläget säger ingenting annat än hur marknaden värderar vinst/försäljning/book etc och för att vi på riktigt ska kunna fatta ett beslut om huruvida vi tycker att det är intressant att investera eller inte i ett bolag så måste vi räkna på olika möjliga utfall för framtida vinster/försäljning/book etc.

Beroende på vilken bransch som bolaget verkar i bör du lägga större eller mindre vikt vid olika typer av prognoser. Om du analyserar Tesla verkar du vara mindre intresserad av vinst och kanske väljer att titta på sales, levererade bilar osv medan om du ska analysera H&M så kan du fundera hur mycket deras earnings ska sjunka i framtiden, hehe.

För bolag som Spotify eller Netflix vill du veta hur mycket användarbasen väntas växa och vad de kan tjäna per användare (ARPU). Så, jag ska sluta fåna mig nu.

Min poäng är alltså att om du ska göra prognoser för ett bolag som ännu inte går med vinst (t ex Tesla eller Spotify) så är det alltså mer intressant att titta på utvecklingen för sales och eventuella skalfördelar medan om du analyserar ett mer moget bolag (t ex H&M) så är det mer intressant att titta på vinsttillväxt (eller sjunkande vinst).

Man kan tyvärr inte lita på guidance

Sammanfattningsvis vill du göra en uppskattning av hur mycket de väntas tjäna i framtiden och vilka multiplar du kan sätta på det – alltså vad du är beredd att betala för bolaget i fråga. När det gäller prognoser kan vi tyvärr inte lita på bolagens egna guidance, även om det såklart hade varit väldigt bekvämt.

Vi får helt enkelt gå tillbaka i historien, titta på hur bolaget presterat hittills, göra en omvärldsanalys där vi tittar på marknaden i sig, fundera över vad som är rimligt för de kommande 3-5 åren (dessa prognoser ska dock uppdateras minst en gång per år i samband med helårsrapport men gärna ses över vid varje kvartalsrapport) och till sist fundera på vilken multipel du kan sätta på de olika nyckeltalen som du valt ut.

  1. Hur har bolaget presterat hittills?
  2. Omvärldsanalys
  3. Prognos för framtiden
  4. Multiplar idag och i framtiden

Hur har bolaget presterat hittills? Låt oss för enkelhetens skull säga att vi analyserar bolag X. Bolag X ligger i Anna-land där man inte betalar någon skatt (hehehe) och är verksamma inom alldagligvaruhandeln, all försäljning sker i fysisk butik och de senaste tio åren har deras omsättning ökat med 10 procent årligen – fram tills år 2016 då omsättningstillväxten minskade från 10 till 9 procent, för att minska till 7 procent år 2018.

Bruttomarginalen har gått från 10-19 procent med en ökning om en procentenhet per år. Bolag X fortsätter att sätta 10 procent som guidance gällande omsättningstillväxten, trots de senaste årens minskning. Vi kan alltså se att andraderivatan för omsättningstillväxten är negativ (alltså, bolaget växer men tillväxttakten sjunker jämfört med tidigare år (parentes i parentes: vill väldigt gärna säga något skämtsamt om tredjederivatan men misstänker att ni inte blir kloka på mig då)), kommer den att fortsätta vara det även framöver eller kan vi räkna med en vändning och se en omsättningstillväxt om 10 procent även i framtiden?

Omvärldsanalys

När vi gör en analys av branschen och Bolag Xs konkurrenter kan vi se att en stor del av handeln har gått över till e-handel. Fler och fler konkurrenter tar stora marknadsandelar när fler kunder väljer att beställa mat på nätet istället för i butik. Bolag X har dock fortfarande inga planer på att ge sig ut på nätet utan menar att kostnaderna i samband med detta skulle bli för höga och tror istället på kundlojalitet och att erbjuda kunderna en bättre butiksupplevelse.

Prognos för framtiden

Eftersom det helt klart sker ett skifte i branschen när fler och fler kunder väljer att beställa mat online istället för att besöka butikerna och tillväxten för Bolag X redan sjunker så får det mig att tro att även om Bolag X fortsätter att sätta egna mål om 10 procents omsättningstillväxt så lär den i själva verket antingen ligga kvar på senaste årets 7 procent eller till och med lägre kommande år. För andra bolag inom alldagligvaruhandeln ligger bruttomarginalen på mellan 12-16 procent vilket gör att jag tror att det kommer att vara svårt för Bolag X att hålla sig på nivåer om 19 procent även i framtiden. För enkelhetens skull kommer jag dock att låta siffran 19 stå kvar när jag gör min prognos för vinster i framtiden.

Så, nu har vi tagit fram lite prognoser baserat på vår tro om framtiden (försök att hålla prognoserna verklighetsförankrade). Bolagets vinst per aktie (VPA) uppgår till 4,49 kr för 2019, 4,76 kr för 2020 samt 5,05 kr för 2021 om vår vinstprognos stämmer.

Värdering

Nu är det dags att fundera på vad marknaden kommer att vara villig att betala för Bolag X.

Idag värderas Bolag X till P/E 14 baserat på 2018 års vinst. Kursen står alltså i 59,36 kr idag. Historiskt sett har P/E-talet rört sig mellan 6-23 vilket ger oss ett stort intervall att röra oss inom. Det här innebär att bolaget för vår prognostiserade vinst för 2019 skulle kunna värderas till mellan 26,94 kr – 103,27 kr. Oftast har dock bolagets  P/E legat mellan 10-16, så vi räknar på det istället för att kunna skapa en mer precis uppskattning om ett framtida värde.

Med P/E 10 ger 2019 års prognostiserade vinst oss ett pris om 44,90 kr och med P/E 16 ligger aktiekursen i så fall på 71,84 kr.

Om vi tittar lite längre fram och istället tittar på vad aktiekursen skulle kunna stå i baserat på prognoser för år 2021 (eftersom vi ju ändå gjort prognoser så långt fram i tiden) så skulle kursintervallet baserat på 2021 års prognostiserade E och med samma multiplar som vi räknade på för 2019 års prognostiserade E vara 50,5 kr – 80,79 kr.

Vi har alltså räknat ut att ett rimligt pris för kursen baserat på våra prognoser för 2019 skulle kunna ligga mellan 44,90 kr – 71,84 kr. Nu är det upp till dig att avgöra om du tycker att det är intressant nog för att köpa aktien!

Det här är alltså ett väldigt förenklat sätt att göra prognoser och enklare analyser av bolag!