Smartast att amortera på bolånet eller investera pengarna?

Det finns fördelar och nackdelar med allt, likaså när du ska bestämma dig för om du ska amortera på ditt bolån eller investera dina pengar. Här ger vi dig tips för att kunna ta ett välgrundat beslut. 

Vad du behöver tänka på när du ska ta ett beslut 

Först och främst – det smått tråkiga svaret på frågan om du bör amortera eller spara  dina pengar i aktier, fonder eller på sparkonto, är att det är högst individuellt. I slutändan handlar det om din nuvarande ekonomiska situation och hur du tänker om din ekonomi i framtiden. Utöver det, är det framför allt två aspekter som du bör ha i åtanke när du ska ta ett beslut: din belåningsgrad och din skuldkvot.

Är du högt eller lågt belånad? 

Sedan 1 juni 2016 har Sverige amorteringskrav vilket innebär att det är din belåningsgrad – alltså bolånets nuvarande storlek i förhållande till din bostads värde – som avgör huruvida du behöver amortera på ditt bolån eller ej. Om du är högt belånad, vilket i det här fallet innebär att du har en belåningsgrad över 50 procent, måste du amortera på ditt bolån. Om du har en belåningsgrad under 50 procent, kan du själv bestämma om du vill amortera eller inte. Amorteringsfrihet infaller inte av sig själv, utan du måste själv ansöka om det hos din bank.

Hur hög är din skuldkvot? 

Har du en belåningsgrad under 50 procent, kan du alltså själv bestämma om du vill amortera. Detta gäller dock bara om du har en skuldkvot under 4,5, alltså att du har lånat mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Har du en skuldkvot över 4,5 – alltså att du har lånat mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt – behöver du amortera en procent extra på ditt lån varje år. 

Fördelar med att amortera 

Det kan vara smart att amortera eftersom: 

  • Det är säkrare att amortera på ditt bolån än att investera, då du inte behöver oroa dig för aktiemarknadens upp- och nedgångar.  
  • Om bostaden sjunker i värde eller om räntorna går upp, drabbas du inte lika hårt om du har amorterat relativt mycket på ditt lån. 
  • Då du betalar mindre ränta för varje gång du amorterar, sänker du dina framtida boendekostnader när du amorterar på ditt lån.

Fördelar med att investera 

Investering kan vara mer effektivt än amortering, exempelvis då:

  • Du kan få hög avkastning på sparkapitalet när du investerar dina pengar. 
  • Börsen har historiskt sett alltid gått upp på några års sikt, vilket innebär att dina investerade pengar nästan alltid ger avkastning. 
  • Pengarna är mer lättillgängliga när de inte är bundna i din bostad. Du kan alltså enkelt få tag på pengar om du skulle behöva. 

Vad ska du välja? 

Det kan alltså vara bättre att amortera om du i framtiden vill sänka dina månadskostnader, och inte heller vill behöva oroa dig för aktiemarknadens upp- och nedgångar. Däremot kan investering ge dig hög avkastning på lång sikt, och kan därför vara ett klokt alternativ för dig som vill bygga upp en buffert. 

Vad just du ska välja beror på dig, din ekonomiska situation och hur du vill att din ekonomi ska se ut i framtiden.