Mini Futures

I det här inlägget kommer jag att gå igenom vad en Mini Future är, vilka begrepp du bör känna till och vad man ska tänka på när man handlar.

Vad är en Mini Future? 

Väldigt enkelt förklarat är en Mini Future en produkt som möjliggör att tjäna pengar både i en uppåtgående och en nedåtgående marknad. En Mini Future har en underliggande tillgång (t.ex. aktier, aktie-index, råvaror eller valutor) med låg till hög hävstång utan fast löptid, den har alltså inget slutdatum som till exempel warranter, utan löper på tills de når sin stop loss-nivå.

En Mini Future består av två delar:

  1. Finansiering
  2. Kapitalinsats

Finansieringen avser den del av produkten som emittenten/banken/utställaren av instrumentet står för och kapitalinsatsen avser priset på Mini Futuren, alltså det du betalar.

Pariteten är generellt sett 1 för Mini Futures på de flesta underliggande tillgångar med några undantag av råvaror och vissa utländska aktier och index.

Som jag nämnde ovan kan man alltså tjäna pengar både i en uppåtgående och nedåtgående marknad. Mini Futures kan nämligen handlas som Mini Long eller Mini Short där Mini Long handlas när du tror på en uppåtgående trend i den underliggande tillgången och Mini Short handlas när du tror på en nedåtgående trend i den underliggande tillgången.

Stop loss-nivån beräknas utifrån Mini Futurens finansieringsnivå och säkerhetsmarginal. För en Mini Long är stop loss-nivån strax över finansieringsnivån och för en Mini Short är stop loss-nivån strax under finansieringsnivån (jag kommer att gå in djupare på hur din Mini Future kan knockas ut i nästa inlägg), viktigt att komma ihåg är att du inte kan förlora mer än din egen investering. Du kommer alltså inte att bli skyldig banken pengar om du felinvesterat och din Mini Future förfaller värdelös.

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Om du till exempel har en hävstång x5 och den underliggande tillgången rör sig + 1 procent kommer en MINIL x5 att röra sig med + 5 procent medan en MINIS x5 kommer att röra sig med – 5 procent. Om den underliggande tillgången istället går ner med 1 procent kommer en MINIS x5 att gå upp med 5 procent.

Detta medför alltså stora möjligheter att generera hög avkastning med mindre kapital men även stora risker, du kan dock aldrig förlora mer än du investerat.

Kostnader

Som med alla andra aktier eller börshandlade produkter så betalar du courtage till din nätmäklare. banken som ställer ut produkten, till exempel Avanza tar även ut en ränta för själva finansieringsdelen av din Mini Future, som baseras på det aktuella ränteläget. För en Mini Long betalar du en ränta på finansieringsdelen men för en Mini Short erhåller du istället ett räntevärde av Avanza för summan av priset på den underliggande tillgången och kapitalinsatsen. Räntan är inbakad i strukturen genom att finansieringsnivån ökar vid en Mini Long och minskar vid en Mini Short. Spread är en annan kostnad vid handel av börshandlade produkter. Spreaden är skillnaden mellan kursen för köp och sälj på din Mini Future och eftersom det är emittenten själv som ställer köp och sälj kurser i produkterna genom market making innebär en stor spread en högre kostnad för dig som kund. Avanza har bland de lägsta spreadarna på marknaden idag vilket gör deras produkter till ett bra val för dig som handlar.

För- och nackdelar med Mini Futures

  • Mini Futures är ett otroligt bra komplement om man vill skydda eller skapa hävstång i en redan befintlig investering
  • Skapar stora möjligheter med mindre kapital
  • Ett sätt att nå annars svåråtkomliga marknader som till exempel valutor och råvaror
  • Innebär som med många andra typer av instrument risk att förlora det kapital man investerat
  • Hävstången fungerar i båda riktningar vilket innebär att du kan generera både hög avkastning men även stor förlust i de fall du i investerat fel

Fortsättning

Jag tänkte nu gå igenom viktiga begrepp och sen visa exempel på både Mini Long och Mini Short. Vi gick igenom de flesta begreppen i förra inlägget men här kommer en kort genomgång igen.

Underliggande tillgång 
avser det finansiella instrument som ligger till grund för din Mini Future. Det kan till exempel vara aktier, råvaror, aktieindex, valuta eller räntor.

Referensförhållandet 
indikerar hur många Mini Futures som behövs för att fullständigt avbilda en enhet av den underliggande tillgången. Vid Mini Futures med aktier är referensförhållandet ofta 10:1 eller 0,1, alltså, 10 Mini Futures återger kursrörelserna för en aktie eller en Mini Future eller en Mini Future är rent matematiskt 0,1 aktie.

Stop-Loss-barriären 
ser till så att du som investerare inte förlorar mer kapital än du investerat. Stop loss-barriären justeras minst en gång i månaden för att ligga i linje med den aktuella utvecklingen på marknaden. Vid till exempel utdelningar sker en extra justering av stop loss-barriären. Stop loss-barriären ligger i en Mini Long strax över lösenpris och i en Mini Short strax under lösenpris.

Hävstången 
i din Mini Future beräknas genom att dividera kursen på den underliggande tillgången med priset på en Mini Future.

Exempel:
Aktiekurs: 100 kr
Mini Long: 20 kr
100 kr / 20 kr = 5

Exempel Mini Long
Ponera att du ska köpa en Mini Future med en aktie som underliggande tillgång, kursen står i 100 kr. Du tror på en uppåtgående marknad och väljer därför instrumentet Mini Long (kallas även att gå lång). Din Mini Long har en hävstång på x5 och en finansieringsnivå på 80 kr, priset på din Mini Long är alltså 20 kr.

Om vi antar att den underliggande kursen stiger från 100kr till 120kr kommer värdet på din Mini Long att öka från 20kr till 40kr ((120-80)x1). I exemplet har både aktiekursen och din Mini Long ökat med 20kr men skillnaden är att du endast investerat 20kr och därmed har en uppgång på 100 % istället för 20 % som den underliggande aktien. Avkastningen på din Mini Long är alltså fem gånger så hög som i den underliggande aktien, eller, har en hävstång x 5.

Exempel Mini Short
I detta exempel antar vi att vi ska köpa en Mini Short med en aktie som underliggande tillgång. Du förväntar dig en fallande kurs och väljer därför Mini Short för att kunna tjäna pengar i en fallande marknad. Aktiekursen står i 100 kr, priset på din Mini Short är 20 kr och finansieringsnivån på din Mini Short är således 120 kr.

Om vi antar att aktiekursen faller från 100 kr till 80 kr kommer värdet din Mini Short att öka från 20 kr till 40 kr ((120-80)x1). I exemplet har aktien fallit med 20 kr och din Mini Short ökat med 20 kr. Alltså 100 %.

Hoppas att ni har en tydlig bild över hur handel med Mini Futures fungerar!