Bull och bear certifikat

Nu har vi i tidigare artiklar gått igenom Mini Futures och Knock-Out Warranter, den sista produkten som vi ska kika på känner säkert de flesta av er redan igen, nämligen bull och bear produkter.

För er som inte läst de första inläggen så hittar ni dem här:

Vi har fått några frågor angående just bull och bear, vad menas till exempel med en bullmarknad etc? Till att börja med, för att reda ut begreppen, med till exempel bullmarknad menar vi en marknad i positiv trend, alltså en börs som går upp. Med bearmarknad menar vi en marknad i negativ trend, alltså en börs som går ner.

Med bull- och bearcertifikat kan man som investerare dra nytta av både fallande och stigande kurser. Om du till exempel tror att Aktie A kommer att stiga den närmsta tiden kan du köpa ett bull-certifikat med hävstång men tror du att aktien kommer att sjunka den närmsta tiden kan du köpa ett bear-certifikat.

Ett bull-certifikat är alltså strukturerat att gå upp multiplicerat med hävstången om den underliggande tillgången gör det och ett bear-certifikat är strukturerat att gå upp om den underliggande tillgången går ner i värde. Till exempel, Aktie A stiger med 1 procent och du äger ett bull-certifikat länkat till Aktie A med x10 hävstång, då stiger ditt certifikat med 10 procent minus eventuell avgift. Om du äger ett bear-certifikat länkat till Aktie A med hävstång x10 och Aktie A faller med 1 procent så kommer ditt bear-certifikat att gå upp med 10 procent minus eventuell avgift.

I nästa inlägg kommer jag att gå igenom två exempel, både med bull- och bear-certifikat. Hävstången beräknas dock per dag och inte under den totala tid som du äger produkten. Detta innebär att även om din underliggande tillgång gått upp med 2 procent totalt under loppet av fem dagar och du äger en bull x4 så betyder det inte nödvändigtvis att din produkt är värd 2 procent x4 utan värdet över tid bestäms enligt summan av produktens dagliga värdeförändringar. Detta betyder att den här typen av produkt inte lämpar sig för långsiktiga placeringar utan för mer kortsiktig handel.

När ska jag använda den här typen av produkt? 

Som ofta när det kommer till hävstångsprodukter så är dessa inte gjorda för långsiktiga placeringar utan lämpar sig för kortsiktig handel. Däremot så kan man som investerare använda den här typen av produkter för att säkra upp sitt innehav.

Ponera att du äger Aktie X som på grund av en dålig rapport väntas falla. Då kan du köpa ett bear-certifikat för att hedgea (säkra) upp ditt innehav och även tjäna pengar under en fallande kurs under en kort period.
Som vanligt med hävstångsprodukter är det viktigt att komma ihåg att man kan förlora stora delar av sitt kapital, dock aldrig mer än det man investerat, men man kan även öka sin avkastning avsevärt!

Jag tycker personligen att bull- och bear-certifikat fungerar väldigt bra för råvaror, jag tycker ju att det är viktigt att diversifiera sig med fler typer av tillgångsslag än aktier och då är den här typen av produkter ett lättillgängligt sätt för mig att investera i råvaror (med låg eller ingen hävstång) för att få exponering till annars svåråtkomliga marknader.
I nästa inlägg kan jag visa exempel – med just råvaror – och hur det fungerar när man handlar med bull- och bear-produkter!

Bull- och Bearcertifikat del 2

I första delen av inlägget om Bull- och Bearcertifikat gick vi igenom vad Bull- och Bearcertifikat betyder och nu tänkte jag visa hur man kan handla med certifikaten med råvaror som underliggande tillgång.
För er som inte läst mina tidigare inlägg om hävstångsprodukter så kan ni hitta dessa här:

Precis som jag skrev i förra inlägget kan man med hjälp av Bull- och Bearcertifikat spekulera i både upp- och nedgång. Genom att köpa så kallade Bearcertifikat kan man alltså tjäna pengar i nedgång av den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är alltså det finansiella instrument som certifikatet följer.

Ponera att du köper BEAR GOLD X10 så betyder det att du köpt ett certifikat som tror på nedgång i guld och har en hävstång på 10. Alltså, går guldet ned 1 % så går ditt certifikat upp 10 %. Köper du BULL GOLD X10 så fungerar det på samma sätt men åt andra hållet – jag kommer att gå igenom exempel längre ner.

Den här typen av certifikat är inte lämpade för buy-and-hold-investeringar utan lämpar sig bättre för kortare placeringshorisonter eftersom priset beräknas per dag. Detta innebär att även om den underliggande tillgången kan ha gått upp 5 % på fem dagar så innebär det inte att ditt certifikat med 6x hävstång har gått upp 5 % x 6. I exemplet nedan visar vi hur räknat.

I scenariot ovan har den underliggande tillgången stigit i värde, totalt 5 % efter fem dagar. Hade du ägt ett Bull-certifikat med 6x hävstång hade ditt instrument på samma tid som den underliggande tillgången gått upp fem procent, gått upp 33,09 %. Hade du istället köpt ett Bear-certifikat med 6x hade ditt instrument gått ner 26,15 %.
I ett annat scenario, när den underliggande tillgången gått ner med 5 % under totalt fem dagar hade utvecklingen av de finansiella instrumenten sett ut enligt nedan.

Som ni ser ovan blir konceptet det samma – men omvänt. Det går alltså att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad med hjälp av Bear-certifikat.
Nu förstår ni vad Bull- och Bearcertifikat är, men hur hittar man dem då? Jag har ju skrivit en hel del om att handla med råvaror och framförallt då om Kakao, så just kakao kändes som ett riktigt bra exempel att ta upp här!
Under ”hävstångsprodukter” hos Nordnet kan ni sortera fram alla instrument och sedan välja vilken underliggande tillgång ni är ute efter. I exemplet ovan har jag som sagt valt kakao, men inte med specifik marknadstro. Här ser ni alltså att det finns flera olika alternativ att välja mellan, både bearcertifikat som ju går upp när den underliggande tillgången går ner (i detta fall kakao) och bullcertifikat som går upp när även den underliggande tillgången gör det!

Sammanfattning

Bull- och Bearcertifikat är bra vid kortsiktig handel och lämpar sig inte för buy- and holdstrategier. Ett Bull-certifikat går upp när den underliggande tillgången går upp och går ner när den underliggande tillgången gör det. Utvecklingen följer den underliggande men multipliceras med den hävstång som produkten har. Ett Bearcertifikat går upp när den underliggande tillgången går ner och går ner när den underliggande tillgången går upp. Utvecklingen följer den underliggande tillgången och multipliceras med hävstången.