Kameo eller Tessin?

Idag kan fastighetsbolag söka finansiering via så kallad crowdfunding istället för att till exempel låna hos banken, vilket innebär att fastighetsbolagens bygg-projekt finansieras med hjälp av förskottsbetalning från intresserade investerare. På så sätt engageras en större grupp människor i projektet, istället för några enstaka finansiärer. Samtidigt finns möjlighet till en helt annan avkastning än vad exempelvis räntan ger på ett vanligt bankkonto.

Idag finns några olika aktörer på marknaden som tillhandahåller crowdfunding-tjänster med möjlighet till investering i bygg- och fastighetsprojekt. Syftet är att lättare nå ut till allmänheten, som därmed ges möjlighet att investera på ett smidigt sätt. Två av de största crowdfunding-aktörerna på den svenska marknaden heter Kameo och Tessin vi ska här göra en jämförelse av dem.

Kameo.se – investera i fastighetsprojekt och företagslån
Tessin.se – investera i fastighetsprojekt (vi rekommenderar)

Om Kameo och Tessin

Kameo är ett danskt bolag som grundades 2014 och har filialer i Norge och Sverige, där det svenska kontoret finns i Stockholm. Bolaget ägs av en styrelse, affärsänglar samt sina anställda. All verksamhet är nätbaserad.

Tessin grundades, precis som Kameo, år 2014 och är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolagsnamnet är inspirerat av familjen Tessin, som bland annat låg bakom bygget av Stockholms Slott, Wrangelska palatset med mera.

Skillnader mellan de två

I stort är Kameo och Tessin ganska lika varandra, eftersom de fungerar som en sammankopplande länk mellan investerande personer och företag.

En stor skillnad mellan de båda är att det räcker med en mindre investering om endast 500 kr i Kameo, medan Tessin inte tillåter investeringar om mindre än 50 000 kr. För den som tänkt investera en mindre summa kan det därmed kännas som för mycket att lägga på en och samma plattform. Kanske vill man dessutom sprida riskerna genom att investera i flera olika projekt samtidigt.

Tessins motivering för det höga investeringskravet är att ribban läggs tillräckligt högt för att inte få med sig oerfarna individer som kanske inte har någon erfarenhet av fastighetsinvesteringar. En form av kvalitetssäkring, med andra ord. Kameo kan därför ses som den lite mer ”folkliga” av de två aktörerna, eftersom vem som helst med 500 kr att investera kan komma igång i liten skala.

Båda plattformarna känns ungefär lika användarvänliga med snabb och smidig registrering för att komma igång med investeringarna. Det är lätt att hitta information om hur processen går till, vilken avkastning man kan förvänta sig med mera. Kameo tar några pluspoäng genom att tydligt redovisa den förväntade avkastningen redan på startsidan (i skrivande stund mellan 5 och 15 %). Vidare blir man som besökare på båda sajterna upplyst om de risker som finns med den här formen av investeringar. Riskerna vid investeringar, oavsett vilken form av investering det handlar om, är det alltid bra att vara medveten om eftersom detta får styra hur mycket pengar man har råd att i värsta fall förlora.

Som investerare är det förstås av vikt med en tydlig bild av de projekt som finns att satsa på, samt vad varje enskilt projekt ger i avkastning med en viss given löptid. Den här informationen lyckas både Kameo och Tessin att presentera på ett bra sätt, där Tessin möjligen har ett visst övertag eftersom även antal investerare för respektive objekt visas direkt på förstasidan.

Vilken av aktörerna skall man välja?

För att summera har vi iakttagit några för- respektive nackdelar med de båda plattformarna enligt nedan. Som redan nämnts är de i stort sett likvärdiga; de erbjuder i princip samma tjänst och båda känns som stabila alternativ för investeringar. Sajterna är lättnavigerade, ger ett gott intryck och innehåller tillräckligt med information för att få svar på det mesta man kan tänkas fundera över.

Fördelar och nackdelar med Kameo:
+ Enkelt att komma igång.
+ Det räcker med 500 kr för att komma igång med investeringarna.
– Den låga insatsen kan locka oerfarna investerare.

Fördelar och nackdelar med Tessin:
+ Enkelt att komma igång.
– Det krävs minst 50 000 kr för att börja investera.

Med andra ord passar sig Tessin bäst för dem som har mycket att satsa, med tanke på den höga tröskeln. Samtidigt andas Tessin en aning mer professionalitet då de kvalitetssäkrar processen genom att ”filtrera bort” småspararna som möjligen saknar erfarenhet av branschen i fråga. För den sistnämnda kategorin investerare är därför Kameo rimligen ett förstahandsval; särskilt om de önskar investera på fler håll.

Det går aldrig att rekommendera någon att ”lägga alla ägg i en korg”, som det heter. Precis som vid alla typer av investeringar så bör man satsa brett för att sprida riskerna och få bättre diversifiering.

I fallet Kameo eller Tessin måste vi dock välja Tessin. Överhuvudtaget är investeringar inom fastighetssektorn mycket intressant och ett vettigt komplement till övriga affärer i den sammantagna portföljen.