Pyramidspel

Har du fått frågan om du vill investera i en verksamhet där du kan tjäna stora pengar utan att behöva lyfta ett finger är sannolikheten hög att du har att göra med ett pyramidspel.

Vad är ett pyramidspel?

Ett pyramidspel är ett arrangemang där hela affärsmodellen bygger på att värva deltagare snarare än att sälja produkter eller tjänster. Det finns ingen specifik bransch för pyramidspel utan en verksamhet som bedriver denna typ av arrangemang kan sälja i stort sett vad som helst. Alla deltagare i ett pyramidspel får rådet att rekrytera sina vänner, som i sin tur får rådet att rekrytera sina vänner och så vidare.

Detta system bygger på att man hela tiden ska få in nya medlemmar som köper startpaketet. Du får en andel för varje ny person du rekryterar och en del av den summan går även till den som rekryterat dig, en del av resterande summan går till den person som rekryterade den som rekryterade dig, och så fortsätter det, hela ledet upp till den person som leder verksamheten. Det är alltså endast de människor som sitter i toppskiktet av pyramiden som kan tjäna stora summor pengar i ett pyramidspel.

Exempel 1:
Ledaren av verksamheten (A) rekryterar 3 personer (B, C och D) som var och en betalar 1000 kronor för ett startpaket. Person A får tio procent i provision för varje startpaket hen sålt.

Personer B, C och D rekryterar tre personer var och får tio procent i provision för de tre sålda startpaketen. Person A får tio procent provision för varje sålt startpaket som personer B, C och D har sålt.

Och så fortsätter det. Person A, alltså ledaren, tjänar en andel för varje ny rekrytering som personerna under hen i pyramiden gör.

pyramidspel

Varför pyramidspel inte fungerar

Systemet bygger på att hela tiden öka antalet medlemmar i arrangemanget men det finns en gräns på hur många som faktiskt kan gå med. För varje person som rekryteras, behöver den personen i sin tur rekrytera nya deltagare för att tjäna pengar. Alla människor som du rekryterar blir automatiskt dina konkurrenter eftersom de också har som mål att rekrytera folk runt omkring sig. Det kommer innebära att det till slut inte finns fler människor kvar att värva. Dessutom är det väldigt svårt att värva nya medlemmar vilket leder till att de flesta ger upp och deras startavgift försvinner uppåt i pyramiden.

Varför går man med?

Många av de som deltar i ett pyramidspel är omedvetna om vad de ger sig in på, de går med i hopp om att kunna tjäna pengar. Du utlovas en inkomst där du på ett enkelt sätt kommer att tjäna pengar. Ett lockande påstående som tyvärr inte stämmer om du inte är i toppskiktet av verksamheten.

Är det olagligt?

Att bedriva pyramidspel är olagligt, både i Sverige och i de allra flesta länder runt om i världen. Brottet kan leda till böter men du kan även få fängelsestraff beroende på hur omfattande och grovt brottet är.

Tre kännetecken för ett pyramidspel

1. Startkostnad
Du måste betala för att få sälja produkten eller tjänsten i form av medlemsavgift, köp av startpaket eller en startkostnad.

2. Fokus på att rekrytera folk
I ett pyramidspel uppmanas du till att rekrytera folk hellre än att sälja produkter. Det huvudsakliga målet är att få in så många nya deltagare som möjligt och det där lönsamheten ligger.

3. Passiv inkomst/enkla pengar
Du lockas med påståenden om en rullande inkomst och att du kommer tjäna pengar utan att behöva jobba för det.

Att gå med i ett pyramidspel leder i de allra flesta fall till att du förlorar dina pengar som du investerat. Kom ihåg, om något låter för bra för att vara sant så är det troligtvis det.

Skillnaden mellan MLM/direktförsäljning och pyramidspel

Det finns verksamheter som bedriver företag med en affärsmodell enligt direktförsäljning eller MLM (multi level marketing) och dessa kan på många sätt likna ett pyramidspel, men det finns en stor skillnad. För denna typ av verksamhet ligger huvudfokus på att sälja produkter eller tjänster snarare än att rekrytera folk. Det är alltså genom försäljning som du kan tjäna pengar, till skillnad från i ett pyramidspel där du tjänar pengar på rekrytering, inte försäljning av produkt. Att bedriva direktförsäljning eller MLM är inte olagligt.

Seriösa MLM-företag har oftast inget krav på startavgift eller liknande.

Ponzi-bedrägeri

Ett Ponzi-bedrägeri är en sorts pyramidspel där nya medlemmar bli lovade avkastning på investerade pengar. Alla nya pengar som strömmar in från nya medlemmar används för att betala avkastning till tidigare investerare.

Till slut blir det för stort och det kommer inte in tillräckligt med pengar vilket gör att tidigare investerare inte längre kan få sina utlovade pengar och avkastning. Om för många personer vill ha ut sina investerade pengar rasar allt ihop. Det rasar även ihop ifall det inte längre flödar in tillräckligt mycket nya pengar hela tiden.

Ofta blir de tidiga medlemmarna sugna på att investera mer och mer pengar hela tiden eftersom de i början får de utlovade pengarna och avkastningen. Hinner man inte ut i tid står man istället där och har förlorat varenda krona man ”investerat”.

Exempel: Pyramidspel med lån och avkastning (Ponzi)
Grundaren Peter ber sina 5 st kompisar att investera 100 kr var och lovar 50% i avkastning per år. Efter ett år får de sin avkastning på 50 kr var. Detta är fantastiskt tänker de och investerar ännu mer pengar. De rekommenderar även sina vänner att investera.

De nya pengarna som trillar in från alla nya investerare används för att betala ut avkastningen till de gamla medlemmarna. När det inte kommer in tillräckligt mycket nya pengar rasar allt ihop.