Tessins Fastighetsräntefond – Differentierade fastighetsinvesteringar

Tessins aktivt förvaltade fastighetsräntefond investerar uteslutande i Tessins fastighetslån och är ett bra alternativ för att skapa differentierade fastighetsinvesteringar. Det är Sveriges första fond i sitt slag och kan köpas inom ISK.

Kortfakta:

  • Investering: Tessins fastighetslån inom fond
  • Minsta investeringssumma: 10 000 kr
  • Köps via: Nordnet.se & Mangold
  • Inom ISK & Kapitalförsäkring: Ja

Sveriges första fastighetsräntefond

Tessin.com har under många år erbjudit crowdfundingprojekt inom fastighetsbranschen för privatpersoner och företag att investera i. Det är därmed en väg för att kunna direktinvestera i utvalda fastighetsprojekt.

En nackdel är däremot att lägsta investeringsbelopp är 50 000 kr och riskspridningen, för de som inte har stora summor att investera, blir dålig. Dessa förutsättningar ändras med fonden.

Fastighetsräntefonden ger ”möjlighet att långsiktigt investera i en trygg och attraktiv räntefond med god avkastning” (citat från deras informationsbroschyr)

Med denna inriktning är de Sveriges första fastighetsräntefond, dvs. en fond med enbart investeringar i denna slags fastighetskrediter.

Öppna ett konto gratis på Nordnet.se, där kan du investera i denna fond.

Fördelar – mot att investera direkt hos Tessin

Om önskemål finns att investera i företagskrediter till fastighetsbolag kan detta ske direkt via Tessins hemsida alternativt via deras fond. Att välja fonden har ett par tydliga fördelar – inte minst gällande riskspridning samt att den kan handlas inom ISK.  

Större differentiering

Tessins fastighetsräntefond är en aktiv förvaltad fond där investeringar enbart sker i olika fastighetslån via Tessin. Fördelen är främst att man kan få större differentiering i och med att fonden består av flera lån och att lägsta belopp att investera i fonden är 10 000 kr.

Det ska ställas mot investeringar direkt i ett enskilt fastighetslån via Tessin där kravet är på 50 000 kr per lån. Med fonden öppnar Tessin därmed upp marknaden för småsparare som inte vill låsa 50 000 kr i fastighetslån och ta den risken det innebär att vara exponerad enbart mot ett enda lån.  

Lägre skatt via ISK

Fonden, som kan köpas via Nordnet och Mangold, kan läggas inom ett ISK vilket ger en stor skattemässig fördel. Även om fonden har en förvaltningsavgift så bör avkastningen (efter skatt) vara mer gynnsam via fonden än om man köpt exakt samma riskspridning direkt via Tessin.

Aktiv förvaltning

Fonden vänder sig både till de som vill investera lägre summor än 50 000 kr samt de som inte känner sig insatta i att utvärdera fastighetsmarknaden och hellre lägger över detta ansvar på en fondförvaltare.

Investeringar sker enbart i företagskrediter via Tessin och kravet är alltid att minst en fastighetspant finns för lånet.

Det som avgör om investerings sker är bland annat nivå på förväntad avkastning, att det finns fastighetspant samt riskbedömning.

Fastighetsfond vs Fastighetsräntefond

Det är viktigt att se detta som en fastighetsräntefond och därmed jämföra dess risk och avkastning mot andra räntefonder. Den ska inte ställas mot en fastighetsfond då dessa har helt andra slags investeringar.

En fastighetsfond investerar direkt i fastigheter eller aktier i företag inom fastighetsbranschen. Värdet ändras främst utifrån förväntningar på branschen samt de enskilda företagens ekonomiska utveckling. Avkastningen kan därmed variera kraftigt mellan olika år och tidsperioder.

En fastighetsräntefond investerar i företagslån till företag inom fastighetsbranschen. Avkastningen är fast över lånets löptid och påverkas enbart om företagen kommer i obestånd att betala tillbaka lånet. Då fonden har en bred differentiering i investeringarna bör inte en enskild konkurs påverka avkastningen nämnvärt. Här är den förväntade avkastningen, efter avgifter, 6 – 8 %.

Fonden passar dig som:

En fastighetsräntefond passar bra som ett stabilare alternativ i en investeringsportfölj. Med låg risk kan det vara ett bättre alternativ än att ha likvida medel, räntefonder eller företagsobligationer. Fonden kan även användas som stabil investering i tider då aktiemarknaden skakar.

Öppna ett konto gratis på Nordnet.se, där kan du investera i denna fond.