Investera i fastigheter

Det finns några olika sätt att investera i fastigheter och att ta del av den fina prisutveckling och det låga ränteläge som vi haft de senaste åren.

Låga räntor och låg arbetslöshet är mumma för fastigheter. Det beror på att folk har jobb & kan betala sina hyror men även att företagen går bra och kan betala sina hyror. Fastighetsbolagen är oftast ganska högt skuldsatta (vilket är helt normalt och inget konstigt) så ränteläget påverkar fastigheterna värde väldigt mycket samtidigt som kostnaderna i fastighetsbolagen beror på räntan.

De flesta fastighetsbolag hedgar bort sin ränterisk med hjälp av till exempel ränteswapar. Det betyder att de betalar en lite försäkringspremie och blir därmed inte så jättehårt drabbade av ökande kostnader om räntorna går upp.

1. Investera via plattformar i fastighetslån

Fastighetsbolag är historiskt sett väldigt högt värderade. Om man vill undvika risken att ens investeringar sjunker om fastighetspriserna sjunker så kan man investera i lån till fastighetsbolag via olika plattformar på nätet. Via hemsidorna/plattformarna kan du enkelt sätta in dina pengar och investera i olika fastighetsprojekt. Du tjänar sedan på att dina pengar återbetalas till dig + ränta. Det är ett extremt enkelt och smidigt sätt att sprida sina investeringar på.

Avkastning:
Via dessa plattformar kan du få mellan 5-15% i avkastning beroende på vilka projekt du väljer att investera i.

Fördelar: Enkelt, hög avkastning och man slipper risken att priset på fastigheterna går ner.
Nackdelar: Du får inte ta del av en eventuell prisökning på fastigheterna

2. Köpa fastighetsaktier och fonder

Det mest klassiska sättet att få en exponering mot fastigheter är att köpa fastighetsaktier eller fonder som investerar i fastigheter, fastighetsobligationer eller fastighetsaktier. Detta är det alternativ som ger högst avkastning om man mäter avkastningen över en lång tid. På 20 år kommer fastighetsaktier med absolut största sannolikheten att ge högst avkastning. Du kan köpa fastighetsaktier och fonder via Nordnet.se och Avanza.se.

Informationsvideo som förklarar varför man skall investera i fastighetsaktier.

Några exempel på bra fastighetsaktier att investera i:

  • Atrium Ljungberg B
  • Catena
  • Castellum
  • Wihlborgs
  • Fabege
  • Klövern B
  • Nyfosa
  • Wallenstam
  • Sagax B
  • Kungsleden

Avkastning:
Avkastningen på fastighetsaktier och fonder kan variera ordentligt beroende på vilka aktier eller fonder du investerar i. Men om du köpte aktier år 1997 i Wallenstam Ab som är ett stor svenska fastighetsbolag så hade du köpt dom för ca 1,7 kr/st. Nu är dom aktierna värda många gånger mer och då har du har dessutom fått massor av pengar i aktieutdelning varje år.

Fördelar: Hög avkastning
Nackdelar: Din investering kan svänga kraftigt uppåt och neråt i värde

Som vi nämner ovan så kan du investera i detta via Nordnet.se & Avanza.se. Det är gratis att öppna konto hos båda aktörerna och om du har konto hos båda två så kan du handla gratis (utan courtage) för större summor totalt.

3. Köpa preferensaktier

Preferensaktier är en sorts blandning av en obligation och en aktie. Den är säkrare än en aktie men mindre säker än en obligation. Man skulle nästan kunna kalla det för en högriskobligation.

Preferensaktier har förtur framför vanliga aktier när ett företag skall betala ut pengar till sina aktieägare. Dessa ”preffar” som det ofta kallas betalar ofta ut utdelning med ett bestämt belopp baserat på teckningskursen uppräknad med viss kalkylränta. När tiden löper ut så löser företaget in preferensaktierna för ett bestämt pris.
Du handlar preferensaktier som vanligt via Nordnet.se & Avanza.se.

Informationsvideo som förklarar hur preferensaktier fungerar.

Avkastning:
Preferensaktier har ofta en avkastning på 5-10% i kupongränta. Preferensaktierna kan stiga och sjunka i värde men när tiden löper ut så får du tillbaka alla dina pengar som du investerat plus ränta (under förutsättning att företaget inte gått i konkurs). Preferensaktier går ofta ner i pris när räntan stiger.

Fördelar: Lite lägre risk än vanliga aktier, ger fast och hög utdelning, ger dig företräde till utdelningar före vanliga aktier & preffar ökar inte skuldsättningen i företaget.
Nackdelar: Ger ej rätt till högre utdelning än den på förhand bestämda utdelningen.

Som vi nämner ovan så kan du investera i detta via Nordnet.se & Avanza.se. Det är gratis att öppna konto hos båda aktörerna och om du har konto hos båda två så kan du handla gratis (utan courtage) för större summor totalt.

4. Köpa fastighetsobligationer

När fastighetsbolag behöver låna pengar så går de antingen till banken, säljer preferensaktier eller så säljer de ut obligationer.

En obligation fungerar som så att du köper obligationen och får sedan tillbaka ditt investerade belopp när obligationen löper ut. Du får även en ränta på ditt investerade belopp, en så kallad kupongränta. En obligation kan stiga eller sjunka i värde men på slutdagen får du alltid tillbaka den investerade summan plus ränta på obligationen (under förutsättning att företaget inte går i konkurs). Du kan enkelt köpa och sälja obligationer på Nordnet.se & Avanza.se.

Informationsvideo som förklarar hur obligationer fungerar.

Avkastning:
Avkastningen på fastighetsobligationer beror på hur stabilt företaget som säljer dom är. Om du köper obligationer i Wallenstam så kommer de att vara dyrare och ge en lägre avkastning/kupongränta än om du köper i ett mindre fastighetsbolag. En fastighetsobligation ger oftast en kupongränta på 3% och uppåt.

Fördelar: Stabil och trygg avkastning
Nackdelar: Du får inte ta del av prisökningen i fastigheterna

Som vi nämner ovan så kan du investera i detta via Nordnet.se & Avanza.se. Det är gratis att öppna konto hos båda aktörerna och om du har konto hos båda två så kan du handla gratis (utan courtage) för större summor totalt.

5. Köpa fastighet själv

Detta är såklart svårt att genomföra om man inte har väldigt mycket pengar. För att få låna till en fastighet för att bedriva verksamhet i, till exempel hyra ut bostäderna eller lokalerna i bostaden så måste man oftast stoppa in minst 50% av fastighetens pris själv. Om man vill köpa en fastighet själv så kan det vara bra att köpa en fastighet där man själv kan bo i en av bostäderna och hyra ut resterande bostäder i fastigheten.

När man investerar i fastigheter är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med hyresgäster så att man inte blir sittandes med ett hus i en liten ort där ingen vill bo.

Informationsvideo som förklarar hur man räknar på fastighetsinvesteringar.

Avkastning:
Stora fastighetsbolag vill oftast ha 3-9 % i direktavkastning på sina investeringar. Dvs när alla kostnader för fastigheten är betalda så vill man få ca 3-9 % av sin investering kvar i vinst varje år. Som liten fastighetsägare kan du ofta få 10-15 % i direktavkastning på på din investering om du hittar en bra fastighet.

Fördelar: Bra och stabil avkastning om du kalkylerat dina investeringar rätt
Nackdelar: Kräver stort kapital och kunnande.

Det är svårt att köpa fastigheter själv så vårt tips är att du kikar in på Nordnet.se & Avanza.se och läser mer om fastighetsinvesteringar. Sprid alltid dina risker och investeringar för bästa möjliga resultat. Skapa konton hos flera olika leverantörer och olika plattformar. Det är i princip alltid gratis att öppna nya konton hos alla aktörer vi nämner.