Teknisk analys – Fungerar det? | Genomgång av de vanligaste indikatorerna & verktygen

När man läser på internet i olika forum och på olika hemsidor om börsen, investeringar och aktier så kommer man väldigt snabbt att komma i kontakt med ordet teknisk analys.

Oavsett om du läser på ett litet aktieforum eller om du läser på storbankernas hemsida så kommer du att kunna läsa om ämnet. Det har debatterats länge om teknisk analys fungerar eller om det bara är ett påhitt, om det är påhittat för att de som lär ut kunskapen skall tjäna pengar. Nuförtiden har de flesta banker och institut som handlar på börsen en eller flera tekniska analytiker som arbetar åt dom.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys innebär att man studerar utseendet ch rörelserna i en pris-graf. Det kan vara priset på en aktie, en fond, ett index, en råvara eller egentligen vilket pris som helst. Man studerar grafen och försöker genom det skapa sig en bild av vart priset är på väg. Skall det upp eller skall det ner inom tidshorisonten X.

Inom teknisk analys finns det massor av ”verktyg” och indikatorer som används för att försöka skapa sig en såkallad ”edge” i marknaden. En edge betyder att du som investerare har något (tex ett verktyg, en kunskap eller indikator) som ger dig en fördel på marknaden. Om du har en edge på marknaden så kommer du över tid att tjäna pengar på börsen.

Klassisk teknisk analys

Klassisk teknisk analys är den som de flesta kommer i kontakt med först. Jag brukar använda Tobbe Rosén som referens i dessa sammanhang. Tobbe personifierar klassisk teknisk analys. Jag brukar kalla det skolboks-teknisk analys. Det är denna typ av teknisk analys som lärs ut i de flesta böcker och kurser för nybörjare. Tobbe använder sig av de klassiska indikatorerna MACD, RSI, Volym, glidande medelvärden osv. Tobbe tittar även på formationer som bildas i pris-grafen som är återkommande såsom huvud-skuldra-formation, 1-2-3 setup osv.

Utöver detta använder han även ett så kallat candlestick-diagram eller stapeldiagram som det ofta kallas på svenska. Detta diagram ger dig som analytiker mer information om hur priset har rört sig och kan därmed ge dig mer information att fatta dina beslut runt. I dessa diagram sker återkommande mönster som man statistiskt beräknat sannolikheten på. Man har beräknat statistiskt hur sto sannolikheten är att priset går upp respektive ner efter en viss formation.

Alla som vill lära sig teknisk analys måste börja med att lära sig den klassiska tekniska analysen innan man går över på mer avancerade metoder. Detta är grunderna som man måste kunna hantera fullt ut.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Mer avancerad teknisk analys

När man lärt sig grunderna i teknisk analys kan man gå in på de mer avancerade metoder. Dessa metoder bygger på kända matematikers teorier om börsen och världen. Teorierna grundar sig på matematik och även mänsklig psykologi.

Eftersom mänsklig psykologi är en så viktig faktor på börsen så finns det ingen 100% fungerande strategi. Människor är ofta ologiska i sina handlingar men vi har vissa djupt rotade instinkter som gör att den mänskliga psykologin till viss del kan analyseras i en prisgraf. Teorierna kan ibland vara hundratals år gamla och vissa teorier kan man få känslan av att uppfinnaren måste vara galen. Teorier/metoder som används är Elliots vågteori, Gann, Fibbonacci, tids-cykel-analys osv.

Dessa metoder måste man själv testa sig fram med och känna efter om dessa passar det egna tankesättet och det är även viktigt att applicera rätt metoder beroende på vad man tänkt handla för underliggande tillgång.

Min erfarenhet är att många av metoderna är bra metoder men att ingen är 100%-ig. Man måste alltid kombinera olika metoder på ett smart sätt för att faktiskt kunna få en edge mot marknaden. Man måste dessutom ALLTID vara beredd på att man kan ha fel och kunna inse detta snabbt innan man har förlorat för mycket pengar. Det är en sak att kunna behärska teknisk analys och det är en helt annan att tjäna pengar på den. Det finns så extremt många människor som har försökt och misslyckats.

Indikatorer & verktyg

De klassiska indikatorerna används flitigt av såväl amatörer som av proffs. Det finns olika sätt att använda indikatorerna på vid teknisk analys men vi skall gå igenom det vanligaste sätten. De flesta indikatorerna ger bäst resultat i en månadsgraf. Om du använder indikatorer i en dagsgraf eller mindre tidsupplösning så blir resultatet ofta sämre och sämre. Med resultat så syftar jag på träffsäkerhet och förmåga att leverera en vinst till användaren.

Det är även viktigt att skilja på olika tidshorisonter. En aktie som på 10 års sikt (lång sikt) liger i en stigande trend kan på 6 månaders sikt (medellång) samtidigt ligga i en sjunkande trend.

Indikatorer och verktyg vi går igenom i denna artikel:
1. Trend
2. Glidande medelvärden
3. Momentum-indikatorer
4. Stöd och motstånd
5. Tekniska formationer i grafen

Klicka för att gå direkt ner till önskad indikator/verktyg

Trend

Det absolut mest använda sättet att göra en teknisk analys av en aktie, ett index, en råvara osv är att definera trenden. Det enklaste sättet är att dra ett streck som förbinder topparna och bottnarna i en graf:

HM i stigande trend

De röda linjerna förbinder toppar och bottnar i grafen. Både bottnarna och topparna är i detta fall stigande (linjerna lutar uppåt) vilket gör att denna aktie är i en stigande trend. Hade bottnarna och topparna pekat neråt så hade trenden varit sjunkande. Var noga med att tänka på tidshorisonten du tittar på. Du kanske läser i en tidning eller på någon hemsida/blogg att H&M ligger i en fallande trend men grafen ser ut som ovan. Det innebär då att aktien ligger i en fallande trend på medellång sikt men att den är stigande på lång sikt.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används väldigt ofta inom teknisk analys och dessa visar hur trenden i en aktie, råvara, index osv pekar. Indikatorn glidande medelvärde räknar ihop ett snitt av de senaste staplarna i grafen.

Om du till exempel vill se 12 staplars glidande medelvärde i en månadsgraf så får du en indikator som heter  ”MA 12” i en månadsgraf . Den skapar ett snitt av de 12 senaste månadernas staplar. Du kan sedan använda denna linje som skapas för att se hur nuvarande kurs ligger i förhållande till 12-månaders snitt. Du kan även välja 11, 9 eller 20 månader om du vill.

H&M glidande medelvärde 12 månader

Den blå linjen i grafen är det glidande 12-månaders medelvärdet. Hur använder man då detta för att skapa sig en edge mot marknaden? Man kan antingen titta på lutningen på det glidande medelvärdet. I detta fallet lutar linjen neråt vilket tyder på att kursen är på väg neråt och ligger i en fallande trend.

Man kan även titta på hur kursen står i förhållande till linjen. Dvs är kursen över eller under linjen för det glidande medelvärdet. Om medelvärdet pekar uppåt och kursen befinner sig ovanför linjen så är trenden stark uppåt och vice versa.

Det finns även en arbetsmetod som är vanlig inom teknisk analys där man tittar på flera olika medelvärden och hur de står gentemot varandra. En klassisk signal som ofta använda är det så kallade dödskorset och det gyllene korset. Detta betyder att 50-dagars medelvärde korsar 200-dagars medelvärde i grafen. När det kortsikiga 50-dagars korsar det långsiktiga 200-dagars underifrån så är det positivt. Det betyder att trenden förmodligen har vänt från fallande till stigande och vice versa.

dödskors i grafen

Ovan ser ni ett inom teknisk analys kallat dödskors. Detta indikerar att den stigande trenden är bruten och att mer nedgångar skall komma. I detta fall ger vi dödskorset 100% rätt.

Momentum-indikatorer

Det finns en uppsjö av olika momentum-indikatorer på marknaden. De flesta visar ungefär samma sak men har olika namn. En momentum-indikator visar hur bra momentum som ett pris har. En kurs som stiger kraftigt under kort tid har starkt momentum och vice versa. En momentumindikator visar om en aktie har ett ”bra tryck” i stigningen eller kursfallet.

MACD

MACD är en momentumindikator som är väldigt populär. Den går ofta under smeknamnet ”MACKEN”.

macd indikator

Ett bra sätt att använda MACD för teknisk analys är att kolla på de två olika linjerna som indikatorn presenterar. Om blå linje bryter igenom röd linje ovanifrån så är det ett svaghetstecken och vice versa. Som ni ser i bilden så kan alla indikatorer ge falska signaler så det gäller att använda dom på rätt sätt och aldrig förlita sig på enbart en indikator. MACD är väldigt bra att använda för att komplettera strategier och sätta ihop med andra indikatorer.

RSI

RSI är fömodligen den mest kända matematiska indikatorn. RSI visar trycket i en uppgång eller en nedgång.

HM Rsi indikator

RSI kan användas på många olika sätt. Ett bra sätt är att titta på nivån runt 70 i indikatorn. Befinner sig RSI på nivåer över 70 så är det mycket bra tryck uppåt i kursen och befinner sig RSI under 30 så är det bra tryck i kursfallet.

Denna indikator är sällan bra att använda enskilt utan bör kombineras med andra indikatorer. Men ett bra sätt använda indikatorn är att vara extra försiktig om 70 eller 30 nivåerna bryts. Oftast håller sig inte RSI utanför 70 och 30 området särskilt länge utan söker sig in i medelområdet igen.

Stöd och motstånd i grafen

Även denna metod är extremt välanvänd både bland proffs och amatörer. Ett stöd är en zon i grafen på nedsidan där det bör samlas en hel del nya köpare. Detta ger ett stöd åt kursen som blir svårt att bryta igenom. När kursen faller ner till stödet så kommer det in köpare i leken och köper upp kursen.

Det är helt enkelt små zoner där det samlas köpare eller säljare som fångar upp kursens rörelse genom att köpa eller sälja aktien, råvaran eller indexet. Detta gör att kursen ofta ”studsar” på stödet eller motståndet. Det visare sig sedan om stödet eller motståndet är tillfälligt eller om det håller på lite längre sikt.

Hm stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan bestå av horisontella zoner eller även av till exempel ett trendgolv eller trendtak. Det svåra är att identifiera de verkliga stöden och motstånden i en graf. Som amatör kan man ofta hitta zoner som man tror är ett stöd eller motstånd men så visare det sig att det inte fanns några köpare eller säljare där just denna gången.

Tekniska formationer i grafen

Huvud-skuldra-formation

En väldigt populär formation är den så kallade huvud-skuldra-formationen. Denna formation indikerar att den tidigare trenden i kursen är på väg att brytas. Formationen består av ett huvud med två skuldror på varsin sida. När denna formation visar sig i grafen så skall man dra öronen åt sig. Den har även en hög sannolikhet att föranleda ett kraftigt kursras. Det finns även en omvänd huvud skuldra. Det är en huvud skuldra som är upp-och-ner. När den visar sig i grafen så är det oftast en rejäl uppgång som väntar.

huvud skuldra formation

Det finns massor av olika formationer inom teknisk analys. Det är bra att ha formationerna i bakhuvudet så att du snabbt kan se när någon av de vanligaste formationerna börjar dyka upp i grafen.

Enkel strategi

Det går även att bygga strategier med olika indikatorer som historiskt sett visat sig leverera en fin avkastning och överprestera mot diverse jämförelseindex. Jag har själv ”utvecklat” en relativt simpel strategi som använder sig av ett fåtal indikatorer. Denna strategi kan jag testa i mitt program på datorn och se hur mycket avkastning som den hade levererat om jag hade implementerat strategin och följt den sedan 1998, dvs ca 18-19 år år tillbaka i tiden.

Enligt programmet har denna strategi genererat en avkastning på över 2100% samtidigt som jämförelseindexet OMXS30 endast levererat strax över 200% under samma tid. 2100% på 19 år är en extrem utveckling. Se testet nedan:

strategi ma10
Strategi byggd på teknisk analys

Marknaden kan alltid ändras och vinnande strategier kan bli förlustbringande. Ju längre tid som din strategi kan visa sig vara vinnande desto mer stabil är den.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Sammanfattning & slutsats

Teknisk analys är ett extremt stort begrepp. Det tar flera år att lära sig och många år till att behärska. Många traders/investerare idag använder teknisk analys i olika utsträckning och dom som faktiskt tjänar pengar på det använder olika metoder som dom kombinerar till en vinnande strategi. Om du vill lära dig så är tipset att börja med att läsa böcker inom ämnet för att lära dig grunderna. Läs även på internet och olika forum, där finns massor av information.

Efter alla de åren som jag sysslat med teknisk analys så har jag stött på några enstaka personer som faktiskt tjänar pengar över tid på börsen genom att använda den klassiska tekniska analysen. För att göra detta behöver man i princip vara som en robot. Man måste kunna stänga ute sina känslor och enbart agera som indikatorerna säger. Detta är extremt svårt och väldigt få behärskar det.

Fungerar det då? Kan man tjäna pengar via teknisk analys? Definitivt! Det går att tjäna mycket pengar med teknisk analys det är jag helt övertygad om efter alla år som jag sysslat med detta.