Jämställda investeringar

Det är kul att fler och fler väljer att investera jämställt. Nyss har en fond lanserats som investerar i kvinnligt ledarskap till exempel. Jag vill dock vara _lite_ tråkig och belysa ett problem. Hur gör vi när vi analyserar för att sålla fram jämställda bolag?

Titta på fler datapunkter

Jag funderar mycket på att titta på olika datapunkter – alltså inte bara bestämma sig för att köpa en aktie för att det finns x antal kvinnor i ledande befattning eller styrelse. Kan vi till exempel säkerställa att ett företag är jämställt bara för att fördelningen är minst 40/60 mellan kvinnor och män? Har vi tillräckligt mycket information kring hur företagskulturen ser ut till exempel? Hur mäter man jämställdhet?

Jag älskar den här rörelsen, den som gör att vi tar steg för steg mot en mer hållbar och jämställd värld och det känns verkligen som att det surrar. I år tog Nasdaq ett steg genom att uppmuntra bolag att lämna hållbarhetsrapportering via deras ESG-guide och från och med nästa år kommer även fondbolag att hållbarhetsrapportera.

Räcker det med att titta på en datapunkt för att påstå att ett företag är jämställt och räcker den analysen för att investera? Jag tycker inte det. Jag tror absolut att jämställda bolag är framtiden och att jämställdhet och hållbarhet går hand i hand, men jag tror inte på produkter som väljer ut bolag enbart efter en datapunkt (låt oss ta exemplet att man väljer att investera i bolag med kvinnlig VD).

Är ett företag jämställt för att VD är kvinna? Jag tror att om vi ska kunna sålla ut jämställda bolag behöver vi sätta upp jämställdhetsparametrar. Till exempel skulle man kunna se över företagskulturen, management, policys i bolaget etc. Att anta att ett bolag är jämställt för att en kvinna är VD är som att anta att ett bolag är icke-jämställt för att en man är VD. Det blir helt fel.

Mitt förslag

Så, hur gör man? Jag har satt ihop ett förenklat förslag på process. Välj ut parametrar som är viktiga för dig. Se över företagens policy, fördelning mellan ledande befattningar, är styrelsen jämställd? Men välj inte endast en datapunkt. Gör en fundamental analys. Hur går det för bolaget?

Några viktiga faktorer:
Vad är viktigt för dig när du investerar? Etik, hållbarhet etc? Att investera handlar inte om att hitta enbart en datapunkt som går att applicera på alla bolag. Ett företag behöver inte verkligen vara jämställt för att det på pappret verkar så. Med det sagt – alla initiativ mot en mer jämställd och hållbar värld är bra men nu har vi satt igång rörelsen och det är dags att ta det till nästa steg.