Psykologi på börsen

OMXS30 utveckling i år Börsen går i vågor. På riktigt lång sikt är aktier det absolut mest högavkastande alternativet, men visste ni att efter IT-bubblan år 2000 så har antalet depåer minskat fram till för bara något år sen. Det här betyder att fler har slutat investera istället för att faktiskt börja, något som är oroväckande.

Man brukar generellt säga att börsen faktiskt drivs av två känslor – girighet och rädsla. OMXS30 utveckling sen 1999 Jag har ju skrivit tidigare om ”money on the sideline” vilket är ett begrepp som beskriver hur stor andel av kapitalet som är investerat i lågriskplaceringar som sparkonton, alltså inte aktier.

Historiskt har kapital i lågriskplaceringar minskat och istället allokerats om till högriskplaceringar som aktier i samma takt som börsen blir dyrare och dyrare. Ju högre värderad börs = desto mer kapital på börsen. Alltså, vi har en tendens att ta högre risk när börsen blir dyrare. Det här innebär att när marknaden istället går ner är vi nästan fullinvesterade mot aktier och våra portföljer tar stryk.

Hur bör man tänka då?

Ha en grundfördelning i portföljen mellan olika tillgångsslag. Ligg inte fullinvesterad i aktier när börsen är rekorddyr. Jag får ofta frågan om varför jag är så negativt inställd till börsen men det är jag egentligen inte. Jag tycker bara att det är viktigt med nyanser och det finns tillräckligt många som skriver att aktier alltid ska upp och att det är enda alternativet.

Ni behöver inte vara rädda för börsen men ni ska vara medvetna om vilken risk ni tar och hur ni kan allokera om ert kapital mellan olika tillgångsslag för bättre riskspridning. OCH, ni ska vara medvetna om att oavsett hur många bolag i olika branscher ni äger så är ni exakt noll diversifierade om ni inte också har kapital fördelat i andra tillgångsslag. Se till att ni är som girigast efter en nedgång och inte nu, på absoluta toppen!