Hävstångsprodukter och finansiella instrument

Hävstång

En hävstångsprodukt möjliggör större exponering med mindre kapital. En liknelse kan göras med bostadslån då själva lånedelen möjliggör en hävstång på din fastighetsinvestering. Ponera att du köper en fastighet för 10 msek. Din kontantinsats är 1 msek och resterande 9 msek lånar du från banken. Om bostadens pris sen ökar med 1 msek till 11 msek och du säljer så har du ökat ditt initiala kapital med 100 % trots att fastigheten endast ökad 10 % i värde. Bostadslånet möjliggjorde alltså en större exponering mot fastighetsmarknaden än om du inte tagit lån – och därmed gett dig hävstång x10 på din fastighetsinvestering.

Vad händer då om bostadens pris faller från 10 msek till 9 msek och du säljer? Då har du alltså förlorat 100 % av ditt initiala kapital trots att bostadens värde endast sjunkit med 10 %. Här har alltså hävstångseffekten på x10 spelat ut en negativ effekt. Det är viktigt att komma ihåg att även om hävstångsprodukter möjliggör högre avkastning så medför det även mycket högre risk.

Olika typer av hävstångsprodukter & instrument

Vad räknas som finansiella instrument?
Finansiella instrument är ett samlingsnamn för olika produkter att placera pengar i. Hit hör till exempel obligationer, aktier, fondandelar, optioner och så kallade strukturerade produkter. Finansiella instrument är ett begrepp som används inom lagstiftningen.

Vad menas med strukturerade produkter?
Strukturerade produkter är sammansatta av andra finansiella instrument. Beroende på konstruktionen kan strukturerade produkter vara mycket riskfyllda. Strukturerade produkter ska inte förväxlas med fondandelar.

Produkterna vi nämner i denna artikel handlas enklast hos Nordnet.se och Avanza.se

Optioner

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare. Avtalet ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optioner har därför ett pris, ett lösendatum och ett strike-pris.

Med olika optionsstrategier kan man spekulera i både uppgång, nedgång, och stiltje på börsen. De vanligaste optionerna som handlas är såkallade amerikanska optioner och dom kan man välja att lösa in när man vill. Det vanligaste är dock att man säljer dom på marknaden vilket man kan göra när man vill under löptidens gång.

Optioner handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken underliggande och handelsposten för OMX-optioner och aktieoptioner är 1 kontrakt.

När du handlar med optioner kan du välja mellan att vara på två olika sidor. Du kan vara utställare/säljare eller du kan vara köpare. Som köpare så betalar du priset på optionen för att få rätten att i framtiden nyttja optionen om du vill. Du kan sedan välja mellan att köpa en köpoption eller en säljoption. En köpoption stiger i värde om underliggande aktie stiger i värde

Exempel:
Du köper 1 st köpoption i Volvo. Optionen går till lösen den 20:e september 2017. Strikepriset på optionen är 100kr och priset på optionen är 5 kr. Eftersom 1 st option motsvarar 100 st underliggande aktier så kostar optionen 5 kr X 100= 500 kr totalt för dig att köpa.


Du äger nu rätten att köpa 100 st aktier i Volvo för 100 kr/st den 20:e september 2017 eller tidigare om du vill. Du har betalt 5 kr för optionen och det innebär att aktien måste stå över 105 kr i pris för att du skall tjäna på att lösa optionen på lösendagen. Om aktien står i 110 kr på lösendagen så har du tjänat 110 kr – 100 kr = 10 kr per aktie X 100 = 1000 kr. Men eftersom du betalade 5 kr för optionen så blir din vinst 500 kr totalt. Om optionen går till lösen så har du då 100 st Volvoaktier på din depå.

Priset på en option baseras på hur mycket tid det är kvar till lösendatum, hur stor volatilitet det är i aktien samt hur långt strikepriset är ifrån nuvarande kurs i aktien. Detta gör att om priset på aktien står still så kommer priset på optionen att sjunka desto närmare lösendagen man kommer. Detta kallas att tidsvärdet minskar i optionen.

Om du istället köper en säljoption så gäller det på samma sätt som det står ovan. Den enda skillnaden är att du tjänar pengar när aktien går ner. Du äger då rätten att sälja 100 st Volvoaktier den 20:e september 2017 för 100 kr/st. Om då kursen på aktien har gått ner till 90 kr så har du tjänat 10 kr per aktie minus den summan som du köpte optionen för.

Om du inte äger några Volvoaktier så kommer din mäklare automatiskt att låna 100 st Volvo aktier som du automatiskt säljer för 100 kr st. Du kommer då att sitta på en post med 100 st aktier blankade i Volvo efter lösendagen.

Om du istället vill vara säljare/utställare av optioner så sitter du på andra sidan av kontraktet. Du lovar då att på lösendagen köpa eller sälja den underliggande tillgången av den som du säljer optionen till. Detta kallas att ställa ut optioner. Du säljer en option till någon. Du kan välja att sälja en köpoption eller att sälja en säljoption. Oavsett vilken du säljer så får du en premie. Premien är det som köparen betalar för optionen. I ovanstående Volvo-exempel så får du som säljare/utställare in de 500 kr som köparen betalat in på kontot. Om du sålt en köpoption i Volvo och fått 500 kr in på kontot är du skyldig att sälja 100 st Volvoaktier till köparen på lösendagen. Om du inte äger aktierna kommer din mäklare att automatiskt köpa 100 st aktier som den sedan levererar till din köpare.

Om du sålt en köpoption så vill du att aktien ska stå still i pris eller gå ner i pris. Om aktien går ner i pris tjänar du pengar och om aktien står still så tjänar du pengar på att tidsvärdet äts upp sakta men säkert.

Om du istället sålt en säljoption så gäller samma princip som ovan förutom att du är skyldig att köpa 100 st Volvoaktier av köparen på lösendagen för 100 kr st. För detta tvång har du fått 500 kr i en premie.

Oavsett om du är säljare/köpare eller om du handlat med köp-/säljoptioner så kan du köpa dig ur din position när du vill. Du köper/säljer då bara en lika stor position som du redan har fast på andra sidan av kontraktet. Detta kallas att nolla sin position.

Exempel:
Du har sålt 1 st Volvo köpoption men vill komma ur positionen.
Då väljer du att köpa 1 st köpoption och du har då nollat din position.

OBS!
Att ställa ut/sälja optioner är extremt lurigt ifall du inte vet vad du gör. Detta kan bli mycket kostsamt och bör undvikas om man inte är 100% säker på vad man gör. Det kan gå så långt att du blir skuldsatt. Du kan alltså förlora obegränsat med pengar.

Produkterna vi nämner i denna artikel handlas enklast hos Nordnet.se och Avanza.se

Terminer

Med termin avses ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt till ett pris som bestämdes i samband med upprättandet av kontraktet. Terminer kan användas för att spekulera i både uppgång nedgång i priset på den underliggande tillgång som terminskontraktet handlar om. För att kunna handla optioner och terminer måste du godkännas som kund, teckna ett kundavtal med OM samt fylla i ett kredit och förfogandeavtal.

Terminer handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken underliggande och handelsposten för OMX-terminer och aktieterminer är 1 kontrakt.

Terminer fungerar som så att om du köper en termin så tjänar du pengar om underliggande går upp och om du säljer en termin så tjänar du pengar om kursen på underliggande sjunker. Du behöver inte äga någon för att kunna sälja terminer.

Exempel:
Du köper 1 st termin i Volvo B. Du äger då en termin och den motsvarar 100 st underliggande aktier. I din depå kommer det att stå +1 termin i Volvo. Om Volvos aktie står i 100 kr/st så blir storleken på din position 100 X 100 kr = 10.000 kr. Om kursen då går ner till  90 kr på aktien så kommer din position nu bara vara värd 9.000 kr.

Om du istället säljer en termin så kommer din depå visa -1 termin i Volvo. Din position är då värd 10.000 kr om aktien står i 100 kr/st men om då aktien sjunker ner till 90 kr/st så har du tjänat 10 kr/aktie X 100 = 1000 kr i vinst. Din position är nu värd 11.000 kr.

När du köper eller säljer en termin så kommer inga pengar att föras över från dig till motparten i affären. Istället kräver din mäklare/bank att du har en säkerhet på ditt konto i form av kontanter.

Exempel:
Du köper 1 st termin i Volvo och har därmed en position som motsvarar 10.000 kr. Banken/mäklaren kräver då att du har 20% av värdet på positionen i form av kontanter på din depå. Du måste alltså ha 2000 kr i kontanter ledigt på din depå. Detta kallas säkerhet. I detta fall blir då hävstången på dina 2000 kr 5 ggr pengarna.

Terminer räknas av varje dag när börsen stänger. Om din termin har stigit värde så får du dom pengarna direkt in på ditt konto som kontanter. Om terminen tappat i värde under dagen så dras motsvarande summa från ditt konto.

OBS, nu finns även mini-terminer på OMXs30 index. Dessa motsvarar 1/10 del av en vanlig termin. Istället för att varje termin motsvarar 100 underliggande så motsvarar mini-terminen 10 st underliggande.

Produkterna vi nämner i denna artikel handlas enklast hos Nordnet.se och Avanza.se

Minifutures

Varje Mini future har en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar kan vara svenska aktier, aktieindex eller råvaror. En Minifutures pris står i direkt relation till hur underliggande tillgång utvecklas. Skulle exempelvis oljepriset utvecklas positivt kommer en Mini Long med olja som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som en Mini Short kommer sjunka i värde.

Om hävstången är på 2 ggr så kommer din mini future att utvecklas på samma sätt som underliggande tillgång fast med 2 ggr hävstång.

Exempel:
Du har köpt mini long Volvo X2 (2 ggr i hävstång). Volvo står i 100 kr/st. Om Volvo aktien sjunker till 90 kr så har Volvo aktien tappat 10% i värde. Eftersom du har 2 ggr i hävstång så har din minifuture tappat 20% i värde.

Knock-out warranter

Knock-Out Warranter fungerar på ungefär samma sätt som Mini Futures. Produkttypen har inte heller något fastställt slutdatum vilket innebär att instrumentet löper vidare till dess att det når sin barriärnivå och nockas. Din Knock-Out Warrant är skyddad precis som din Mini Future men barriären är i det här fallet lika med finanseringsnivån, vilket möjliggör en högre hävstång.

Bull- och Bearcertifikat

Bull- och Bear-certifikat låter dig ”satsa” på om den underliggande tillgången ska gå upp (bullmarknad) eller ner (bearmarknad). Du kan till exempel köpa en bull x10 med H&M som underliggande tillgång och satsar då på att H&M kommer att gå upp. Ponera att H&Ms aktie går upp med 1 procent så går din börshandlade produkt teoretiskt sett upp med 10 procent, skulle H&M gå ner med 1 procent så hade dock din produkt teoretiskt sett gått ner med 10 procent. I praktiken tas även faktorer som riskmarginal och avgift med i beräkningen men exemplet visar tydligt att hävstången alltså fungerar åt båda hållen.

Hävstången beräknas per dag och inte under den totala tid som du äger produkten. Detta innebär att även om din underliggande tillgång gått upp med 2 procent totalt under loppet av fem dagar och du äger en bull x4 så betyder inte det att din produkt är värd 2 procent x4 utan värdet beräknas per dag. Detta betyder att den här typen av produkt inte lämpar sig för långsiktiga placeringar utan för mer kortsiktig handel.

Frågor och svar

Priset på aktien eller den underliggande tillgången har rört sig men inte mitt instrument?

Oftast beror detta på att det inte skett något avslut i instrumentet på länge. Kika in i orderboken och kolla vart köp och sälj-nivåerna ligger så kan du själv räkna ut hur mycket din position är värd genom att kolla på den nuvarande köpnivån och multiplicera den med antalet instrument du äger. Detta fungerar endast när marknaden är öppen.

Kan jag förlora mer än investerat belopp om jag KÖPER en option?

Nej.

Kan jag förlora mer än investerat belopp om jag SÄLJER en option?

Ja, du kan förlora obegränsat när du säljer en option.