P/B-talet

P/B-talet är en värderingsmultipel som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det engelska uttrycket är price-to-book. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys. Den används främst i branscher där företagen äger mycket tillgångar såsom banker och fastighetsbolag.

P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)
B står för book value (bolagets egna kapital per aktie)

Om man dividerar priset på en aktie med bolagets egna kapital får man fram P/B-talet. Eget kapital är företagets tillgångar minus dess skulder. P/B-talet ger en bra indikation på hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till aktiepriset. Dvs hur mycket eget kapital som varje aktie ”innehåller”.

Exempel:
Aktier i Volvo Ab kostar 100 kr st.
Volvo har ett eget kapital på 25 kr per aktie (tillgångar – skulder = eget kapital).

100 kr dividerat med 25 kr ger ett P/B-tal på 4.

Längre ner på sidan finner ni ett pedagogiskt videoklipp som förklarar P/B-talet

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Hur och när man använder P/B-talet

P/B-talet används främst inom vissa specifika branscher. Det är oftast branscher där företagen äger mycket tillgångar. Några exempel är banker och fastighetsbolag. Svenska banker handlas normalt till P/B-tal som är mellan 1 och 2 men ibland, om banken har problem kan P/B-talet vara under 1. Europeiska banker handlas i nuläget till väldigt låga P/B-tal. Deutsche bank var till och med så lågt värderade att deras P/B-tal va 0,2. Det är näst intill en konkursvärdering för en bank.

Både banker och fastighetsbolag äger mycket tillgångar och därför visar P/B-talet en bra bild av hur värderingen ser ut i förhållande till de tillgångar som bolaget äger.

Pedagogiskt videoklipp från Nordnet