EV/EBIT – värderingsmultipel

EV = Företagets börsvärde + totala skulder – Kassa och bank
EBIT = Resultat före räntor och skatter (EBIT är samma sak som rörelseresultat)

EV/EBIT är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att värdera och jämföra företag med andra likvärdiga företag och verksamheter. Denna multipel tar hänsyn till företagets skuldsättning vilket inte det klassiska P/E-talet gör.

För att räkna ut EV/EBIT använder man följande uträkning:
1. Börsvärde + totala skulder – kassa och bank = EV (Enterprise Value).
2. Man dividerar sedan EV med företagets EBIT-resultat.

– EBIT är samma sak som rörelseresultat.
– EV/EBIT visar hur marknaden värderar företaget i förhållande till rörelseresultatet, justerat för skulder. EBIT är engelska och står för Earnings Before Interest & Taxes.

Exempel:
Enterprise value (EV): 100 000 kr
Rörelseresultat (EBIT): 40 000 kr
Beräkning: 100 000 / 40 000 = 2,5
Bolagets EV/EBIT är 2,5

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

EV/EBIT – fördelar

När man på detta vis justerar för företagets skuldsättning innebär det att en nettoskuld ökar företagets EV medan en nettokassa minskar företagets EV. Ett högt EV innebär dock inte att bolaget är mer värt, utan att det skulle vara dyrare för en eventuell köpare att förvärva företaget. EBIT, som även kallas för rörelseresultatet räknar ju bort den påverkan som skatter har på resultatet. Det gör att det blir enklare att jämföra bolag och branscher som har olika skatteregler och skattesatser.

P/E-talet, som är den mest använda värderingsmultipeln, tar inte alls hänsyn till bolagets skulder. Därför brukar det vara bra att kombinera kika både på P/E och EV/EBIT när man värderar ett företag.

Gå in djupare i EV/EBIT (obs videon är på engelska)