Utdelning och direktavkastning – aktier

Utdelning kallas de vinstpengar som ett företag delar ut till sina aktieägare. Det korrekta namnet är aktieutdelning. Direktavkastning är ett nyckeltal man får fram genom att man dividerar aktieutdelningen med aktiens pris.

På engelska heter aktieutdelning dividend och direktavkastning heter yield.

Exempel:
Bolaget X AB delar ut 5 kronor per aktie i aktieutdelning under år 2019.
Aktier i X AB kostar 100 kr/st.
5 kr / 100 kr = 0,05 = 5% i direktavkastning

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Aktieutdelning och direktavkastning

Direktavkastning är en viktigt parameter när man gör en investeringskalkyl. Både när man skall investera i aktier och även i fastigheter så är detta nyckeltal viktigt. Ett företag som gör fina vinster kan välja att återinvestera pengarna i sin egen verksamhet. Om företaget inte anser att de kan investera pengarna på ett bra sätt i verksamheten så väljer de oftast att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare.

Om du som aktieägare får en utdelning varje år så vet du att du får avkastning på dina investerade pengar även om aktien skulle stå still och inte öka i pris. Utdelningar och direktavkastning är själva grunden i investeringar. Man investerar sina pengar i ett företag som via sin verksamhet skapar vinster. Vinsterna går tillbaka till aktieägarna i form av utdelningar.

Den genomsnittliga direktavkastningen för företagen som är noterade på Stockholmsbörsen pendlar normalt mellan ca 3% och 6%.

Utdelningsandel

Hur stor del av företaget vinst som delas ut skiftar kraftigt från företag till företag. Den del av vinsten som delas ut till aktieägarna kallas för utdelningsandel. Utdelningsandel mäts i procent. Om ett företag gör 1 000 000 kronor i vinst och delar ut 700 000 kronor till aktieägarna har företaget en utdelningsandel på 70% av bolagets vinst.

Utdelningen kan ändras & direktavkastningen ändras hela tiden

Beräkningen av direktavkastning har alltså två delar:
1. Aktiens pris
2. Utdelningen

Direktavkastningen ändras alltså hela tiden i takt med att aktiens pris ändras. När du köper en aktie låser du alltså in direktavkastningen men om utdelningen ändras i framtiden kommer även direktavkastningen på din investering att ändras. Du måste därför hela tiden utvärdera din investering för att se om du är nöjd med den utdelning och direktavkastning du får eller om du kan hitta bättre möjligheter i andra aktier.

Man måste alltid vara medveten om att storleken på ett företags utdelning kan ändras. Om företaget ändrar storleken sin utdelning så ändras även direktavkastningen. Det kan till exempel vara så att företaget du investerat i inte längre går lika bra och de kan då tvingas att sänka utdelningen. Då sänks även din direktavkastning. Även det motsatta gäller ju givetvis, om företagets vinster växer kan de dela ut mer pengar till aktieägarna och din utdelning blir större.

När du väl har köpt aktien så är ju ditt aktiepris (även kallat din GAV-kurs) spikad så då är det bara utdelningen som kan ändras uppåt eller nedåt. Om du däremot ännu inte köpt aktien så har du ju möjlighet att försöka köpa in aktien på ett lägre pris och därmed få en högre direktavkastning om utdelningen fortfarande är densamma. Därmed får du bättre siffror i din investeringskalkyl.

Om man istället pratar om investeringar i fastigheter så kan direktavkastningen påverkas av att räntan på lånen stiger/sjunker, driftskostnaderna stiger/sjunker eller oväntade renoveringar dyker upp.