Sigmastocks – omdöme och recension

För den som inte känner till Sigmastocks.com så är det ett aktieverktyg som hjälper dig att skapa och förvalta din portfölj. Genom att välja vilka parametrar som är viktiga för dig vid investeringar så tar Sigmastocks algoritm fram ett portföljförslag till dig. Jag tänkte visa hur man steg för steg gör för att skapa en portfölj med Sigmastocks.

1. Välj marknad och geografiskt område

I första steget väljer du vilken marknad du vill vara exponerad mot. Vill du exponera dig mot bara Sverige eller även Norden, Europa och Nordamerika?

2. Strategi

I nästa steg ska man välja en investeringsstrategi som passar dig. Detta kan låta knepigt men det betyder egentligen bara att du plockar ut de faktorer som är viktiga för dig. Först väljer du startbelopp och hur mycket du vill spara per månad. Här kan man, om man är i startgroparna av sin investeringskarriär, välja 0 kr i startbelopp och sen önskat månatligt belopp. Dessutom får du välja om du vill att fördelningen ska vara så diversifierad som möjligt, smart va?

3. Parametrar

När man bestämt sig för hur mycket man ska spara varje månad och hur diversifierad portfölj man vill ha är det dags att välja parametrar för sitt månadssparande. Här har jag valt relativt låg marknadsvärde, att det är viktigt att bolagen i min portfölj har hög vinsttillväxt, att det finns ett starkt positivt kassaflöde (pengar in i bolaget) men att det bokförda värdet, alltså book-to-market, eller bolagets egna kapital delat med bolagets totala börsvärde. 

En funktion som jag verkligen tyckte var bra var att om man inte sen innan känner till vad nyckeltalen betyder så kan man klicka på informationsknappen för att få en förklaring. Det gör att det kan bli enklare att också sätta ”rätt” parametrar. Det finns även andra bra parametrar att titta på, om man är intresserad av utdelningsaktier kan man även välja att det är viktigt med hög utdelning (direktavkastning) till exempel.

4. Etiska faktorer

Nästa steg tror jag att många av er kommer att uppskatta, här kan man nämligen sorta bort bolag efter etiska faktorer. Genom att kryssa i eller ta bort så kan man välja om det ska få finnas bolag som jobbar med till exempel fossila bränslen eller spel och tobak. Här har jag valt bort allt förutom sprit- och vintillverkning och bryggerier. Det finns mycket etiska alternativ i fondväg ute idag men det är ett ganska vagt begrepp och här får du chansen att själv välja vad du vill ha i din portfölj eller inte.

5. Plattform och färdig portfölj

I näst sista steget ska du på samma sätt som du gjorde ett etiskt urval ovan välja branscher. Jag låter alla branscher ligga kvar som val, men här kan man om man skulle vilja till exempel kunna välja bort något som man inte vill ha i portföljen.

Man kan dessutom göra ett så kallat ”backtest” av den strategi vi valt jämfört med SBX Index (90) om vi hade börjat med denna strategi och månadssparande för tio år sen, smart funktion!

I nästa steg får du se vilka aktier som dina val har fått fram efter dina parametrar. Sigmastocks.com är verkligen ett otroligt smart verktyg och superbra för den som vill komma igång men kan tycka att det känns svårt att välja bolag och branscher samt få en bra diversifiering.