Så undviker du att förlora pengar på valutahandel

Handel med valutor är extremt populärt bland handlare av en mängd olika anledningar. Med den låga ingångströskeln, höga likviditeten och användningen av så kallad hävstångsverkan får privatpersoner möjligheten att göra lukrativa investeringar baserat på valutor. Valutahandel (Forex Trading, eller FX), är i grund och botten en process där en valuta byts ut mot en annan i ett försök att tjäna pengar på valutakursen. De två valutor som jämförs kallas då ett valutapar.

Trots marknadens popularitet finns fortfarande risker med att handla med valutapar. Innan du börjar med någon form av handel bör du undersöka bästa praxis och de strategier som finns för att minimera risken att förlora pengar, samt för att få en övergripande förståelse för hur din valda marknad agerar.

För att lära dig mer om hur du undviker att förlora pengar på valutahandel delar vi med oss av tre enkla knep.

1. Öva med demokonton

För att ge dig lite mer trygghet och säkerhet när du börjar handla på valutamarknaden är det alltid en bra idé att leta efter en handelsplattform som erbjuder ett demokonto. Med detta konto kan du uppleva en verklig simulering av den valda marknaden, fast med virtuellt kapital. De handelsavtal du ingår påverkar inte dina riktiga fonder.

När du använder ett demokonto kan du testa dina strategier på ett exakt sätt och få en praktisk inlärningsupplevelse utan att förlora några pengar under vägen, oavsett resultatet. Detta kan vara mycket fördelaktigt för förstagångshandlare eftersom du kan bekanta dig med handelsplattformen och de marknader du är intresserad av, med mindre risk än när du gör riktiga affärer. När du känner att du har fått tillräckligt med kunskap och fullbordat din strategi kan du satsa en del av ditt verkliga kapital och börja handla på riktigt.

2. Fokusera på valutapar

Ett annat bra sätt att undvika att förlora pengar på, och få mer värdefull erfarenhet av valutamarknaden, är att bara fokusera på ett eller två valutapar åt gången. Om du sprider ut dina investeringar för tunt löper du större risk att förlora, eftersom det kan vara svårt att hålla reda på alla inblandade valutor. Det kan hända att du fokuserar mer på resultatet av bara en specifik valuta, men den totala framgången eller misslyckandet i handeln kräver att du tar hänsyn till båda tillgångarna som parats ihop.

Det kan också vara fördelaktigt att förstå det historiska förhållandet mellan vissa valutapar som du vill handla med, eftersom detta kan ge dig en inblick i hur de kan komma att prestera framöver.

3. Använd förluststopp

Förluststopp kan anges på din valutahandel genom att ange förinställda säljpriser för öppen handel, vilket begränsar den potentiella ekonomiska förlusten. Detta är ett av de bästa riskhanteringsverktygen som säljare kan använda för att balansera flera öppna handelsavtal i realtid, genom att automatiskt stänga handelspositioner när de redan har nått den förinställda förlustgränsen. Om du handlar på stor skala kan detta hjälpa dig att skydda dina tillgångar över en längre tid, och lätta på trycket något i och med att du inte behöver hålla koll på varenda liten förändring i ett valutapars värde.

Å andra sidan bör du vara uppmärksam på att inte använda för snäva förluststopp på vissa handelsplatser, eftersom dessa kan leda till att en lovande position stängs innan den har haft tid att utvecklas. Bara för att ett valutapar har sjunkit i värde vid en tidpunkt betyder det inte att värdet inte kommer att fortsätta att öka i framtiden – du kanske kan se en potential i handeln som det automatiska förluststoppet inte kan identifiera. Till skillnad från en mänsklig åsikt har ett snävt förluststopp inget utrymme för den naturliga volatiliteten som valutahandel innebär.