Volatilitet & sharpe-kvot

Både Avanza och Nordnet har funktioner som räknar ut detta automatiskt.

Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur mycket ett värde, t ex en aktiekurs, avviker från ett medelvärde (alltså hur mycket kursen svänger). Hög volatilitet innebär att avvikelsen är stor och låg tvärtom.

Alltså, hög volatilitet innebär hög risk och låg volatilitet innebär låg risk. Alltså, ju lägre volatilitet desto bättre. Optimalt vore en volatilitet som är lägre än medelavkastningen då detta betyder att man med stor sannolikhet går med plus.

Sharpe-kvot

För att avgöra hur hög risk du tar i relation till den avkastning du har kan du räkna ut din Sharpe-kvot. Sharpe-kvoten är ett mått på riskjusterad avkastning, alltså hur många procents avkastning du får för varje procents risk som du tar. aρ = Den förväntade avkastningen på din portfölj ar = Den avkastning du kan få utan risk (t ex bankkonto) σρ = Din portföljs standardavvikelse

Nordnet räknar ut din Sharpe-kvot om du går till fliken [Min depå] > [Min Aktie- och fonddepå/Mitt Investeringssparkonto] > [Portföljrapport] så egentligen behöver du inte räkna på det själv. Avanza har tyvärr inte samma funktion.