Mäta lönsamhet i bolag

Vi pratar ju ofta om att investera i lönsamma bolag, men hur mäter man egentligen ett företags lönsamhet? Med lönsamma företag menar vi först och främst företag som går med vinst, alltså att intäkterna är större än kostnaderna. MEN, för att bedöma vinsten måste vi också sätta den i relation till något. Vi har tidigare pratat om räntabilitet som kan mätas både på totalt, eget, sysselsatt och operativt kapital. Genom att jämföra vinsten med kapital ökar jämförbarheten över tiden, vilket kan ge ett mått på huruvida ett bolag har ökat eller minskat sin lönsamhet.

Beräkna lönsamhet och räntabilitet

Hur beräknas räntabilitet? 

  • Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital
  • Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital
  • Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat / Operativt kapital
  • Räntabilitet på eget kapital = Resultat / Eget kapital

Aktier investerar du enklast i via Avanza och Etoro
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Det vi saknar ovan är ju framförallt räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på operativt kapital. Räntabilitet på operativt kapital används då ett företag vill ta reda på lönsamheten oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering och används ofta för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en koncern. Det operativa kapitalet beräknas som de totala tillgångarna minus likvida medel och räntebärande tillgångar med avdrag för skulder som inte är räntebärande. Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, alltså de tillgångar som har en livslängd på över flera år samt de tillgångar inom företaget som är avsedda för försäljning.

DuPont modellen

Ett annat sätt, eller kompletterande sätt, att mäta ett företags lönsamhet är via DuPontmodellen. Modellen bygger på att man flyttar in värdena från resultat- och balansräkningen i ett grafiskt schema för att relatera dem till varandra och beräkna vinstmarginalen, omsättningshastigheten och avkastningen.

Självklart förstår vi att är man helt grön som investerare så kan det kännas övermäktigt att börja med att göra en DuPont-analys på bolagen men lönsamheten i sig är ett mått som är viktigt att titta på. Börja med lönsamhetsmåtten som de vi gick igenom ovan, alltså räntabilitet på eget eller totalt kapital. Nordnet har till exempel en flik för nyckeltal när man går in på bolagen, där har de redan satt upp några viktiga nyckeltal – bland annat räntabilitet (vinst) på eget kapital jämfört med samma bransch och hela Stockholmsbörsen, smart tycker vi!