Marknaden pendlar

Howard Marks menar att marknaden får humörsvängningar som resulterar i pendelliknande svängningar.

Svängningar i marknaden

Dessa svängningar rör sig bland annat mellan

  • Eufori och depression,
  • Att glädjas åt en positiv utveckling och bekymra sig för en nedåtgående Trend och såklart
  • Mellan överprisade och underprisade tillgångar.

I en bulltrend då det mesta är överprisat springer investerarna till köpknappen bara för att under oroliga tider, när tillgångar faktiskt nästan reas ut, sälja på alldeles för låga nivåer. Vi vill bara ta ”risk” när vi inte anser att den är speciellt riskfylld och i andra fall undviker vi den så gott vi kan.

Pendeln svänger alltså också mellan risktolerans och riskaversion, girighet och rädsla samt tro på fortsatt positiv utveckling och att vara skeptisk mot framtiden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill jag dock ändå påstå att svängningarna mellan girighet och rädsla helt och hållet beror på förändrad attityd gentemot risk. Alltså, girighet = risktolerans och rädsla = riskaversion.

Det är egentligen inte så mycket vi kan göra åt själva pendeln förutom att vara medveten om den och aktivt arbeta för att dra nytta av kunskapen. Till exempel, i de fall då riskaversionen är större än risktoleransen och priserna sjunker, var en second level thinker och köp. I de fall då risktoleransen är högre – sälj till ett högt pris.

Always be investing. Not only your money but also your time and knowledge.