Kvinnor och börsen

SvD gjorde en intervju med anledning av en undersökning som visat att kvinnor i lägre grad än män upplever att de har kunskapen som krävs för att handla med aktier.

Jag har några tankar om detta:
Eftersom t ex banker tidigare har vänt sig mot män när det kommer till familjers sparande och investeringar så har fler män till en början fått kunskap om investeringar. Ofta sägs det (väldigt generaliserande) att när män skriver ett CV så kryddar de och skriver att de kan saker bättre än de kan medan en kvinna gör precis tvärt om.

Detta var en studie där resultatet bygger på vad de som svarat själva upplever vilket får mig att tro att kunskapsnivån eventuellt är densamma men att män själva upplever att de har mer kunskap medan kvinnor vill lära sig mer innan de påstår att de har tillräckligt för att investera.

Kvinnor tar mindre risk

Kvinnor är mer riskmedvetna och tenderar att söka mer information innan de fattar ett beslut medan män kör enligt devisen ”learning by doing” och lär sig således snabbare.

Det finns statistik som pekar på att kvinnor får högre avkastning än män. Personligen är jag inget fan av att lyfta just det för jag tycker inte att det ska vara en tävling. Jag vill bara att kvinnor ska vara precis lika ekonomiskt självständiga som män och ha samma självförtroende.