Courtage

Courtage är namnet på den kostnad som bankerna och nätmäklarna tar ut när du handlar med aktier och andra värdepapper. Det betalas både när du köper och när du säljer aktier. Det innebär att du betalar två gånger, en gång vid köp och en gång vid sälj.

De flesta banker och nätmäklare har minicourtage som är en fast summa, till exempel 39 kr. När man handlar för större summor så går det istället över till att man betalar en procentsats (%) på affärens totala storlek.

Exempel:
Du köper 10 st aktier i Bennys bygg AB.
Dessa aktier kostar 100 kr st = 1000 kr totalt.
Courtaget är 39 kr vilket innebär att din totala kostnad istället blir 1039 kr. Om du sedan väljer att sälja aktierna kostar det 39 kr igen för att sälja aktierna. Du har då betalt 39 + 39 = 78 kr i courtage.
78 kr är 7,8 % av 1000 kr. Bara genom courtaget har du förlorat 7,8% av det kapital som du investerat.

Som exemplet ovan visar så kan det bli kostsamt att göra många mindre affärer om du har en dålig deal för courtaget. Var därför noggrann och leta upp banker och nätmäklare som har låga priser och bra erbjudanden.

Courtage – nivåer och kostnader

Den absolut lägsta nivån du kan hitta på courtage är 0 kronor. Du kan alltså handla aktier gratis. Detta är ett kom-igång-erbjudande som både Nordnet och Avanza har och erbjudandet finns för att locka nya kunder.

  • Hos Nordnet.se är courtaget 0 kr i 6 månader om du har max 80.000 kr i din depå
  • Hos Avanza.se är courtaget 0 kr om du har max 50.000 kr i din depå
  • Skaffar du konto hos båda aktörerna kan du alltså handla med 0 kr i courtage för nästan dubbelt så mycket pengar. Det är gratis att öppna konto och att ha konton hos bägge aktörerna.
  • Hos Etoro.com/sv handlar du aktier helt utan courtage, oavsett hur mycket pengar du har på kontot.

Disclaimer: Your capital is at risk. Other fees apply. For more information, visit etoro.com/trading/fees.