Bruttoresultat – info och kalkylator

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så får man fram företagets bruttoresultat. Bruttoresultatet är det första måttet på resultatet som visas i resultaträkningen.

Formeln för bruttoresultatet:
Försäljningsintäkter – direkta kostnader för den sålda varan = bruttoresultatet

Bruttoresultat vs Nettoresultat

Nettoresultatet räknar man istället fram genom att företagets samtliga kostnader, även vinstskatten räknas bort (vinstskatten för företag är idag 22 % i Sverige) från företagets totala intäkter. Nettoresultatet visar alltså i slutändan hur mycket pengar företaget kan ge i aktieutdelning eller återinvestera i företaget. Det är nettoresultatet som även kallas för årets resultat.

Bruttoresultatet är mestadels intressant att kika på inom företag som säljer fysiska varor eftersom fysiska varor har direkta tillverkningskostnader eller direkta inköpskostnader.

Exempel:
Företagets försäljningsintäkter: 10 000 000 kr
Direkta kostnader för den sålda varorna: 8 000 000 kr
Bruttoresultat: 2 000 000 kr

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Bruttomarginal

När man har bruttoresultatet kan man beräkna bruttomarginalen. Bruttomarginalen är ett nyckeltal som visar hur stora de direkta kostnaderna (direkta kostnader för produktion eller inköp) är i jämförelse med företagets försäljning. Om man jämför företagets bruttomarginal med konkurrenternas bruttomarginal kan man som investerare se hu ekonomiskt effektivt och konkurrenskraftigt företagets inköp- och tillverkningsprocess är.

Med andra ord kan man alltså se om företaget är mer eller mindre kostnadseffektivt än konkurrenterna när det kommer till just själva inköp- och tillverkningsprocessen.

Exempel:
Om ett företags försäljning är 10 000 000 kr och bruttoresultatet är 2 000 000 kr så räknar man ut bruttomarginalen på detta sätt:
2 000 000 / 10 000 000 = 0,2
0,2 * 100 (bruttomarginalen anges nämligen alltid i procent)
Bruttomarginalen i detta exempel är alltså 20%