Bitcoin, användning och värde

Ingen har väl undgått att jag har blivit ett riktigt bitcoinfan i år? Eftersom att jag gjort en råvaruskola med grundläggande info om de olika råvarugrupperna så tänkte jag att det kunde vara bra med ett liknande upplägg för bitcoins. Jag har tidigare främst handlat med ett trackercertifikat med bitcoin som underliggande tillgång men kommer gå över till att handla riktiga bitcoins via Trezor.

Det finns extremt mycket att skriva om själva uppbyggnaden av Bitcoins som bygger på en blockchainteknologi. I det här inlägget kommer jag endast att gå in på hur valutan fungerar grundläggande och vilka faktorer som påverkar värdet på Bitcoins. 

Innan ni börjar handla, läs Bitcoin whitepaper av Satoshi Nakamoto som är den första specifikationen av Bitcoins som dök upp år 2009. Jag skulle vilja påstå att i whitepapret finner ni den absolut väsentligaste informationen om kryptovalutan.

Jag pratar ju mycket om diversifiering, nu menar jag inte att alla borde äga bitcoins eller att det ska vara en självklar del i en väldiversifierad portfölj men det kan vara en intressant valuta att titta lite extra på om man tycker att kryptovaluta verkar som en kul krydda i portföljen.

Vad är egentligen kryptovaluta? 

En kryptovaluta är en digital valuta och konceptet beskrevs för första gången av Wei Dai i ett mailutskick via Cypherpunk. Bland kryptovalutor ingår bland annat Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ochAuroracoin (AUR). Många använder kryptovalutor som spekulativa investeringar snarare än som en valuta.

Bitcoin 

Bitcoin är en kryptovaluta som skapades 2009 av Satoshi Nakamato (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet mellan användare utan någon inblandning av tredje part (till exempel någon form av bank). Bitcoin skiljer sig från traditionell fiatvaluta. i och med att ingen kan kontrollera dess värde genom dess decentraliserade natur och undgår således instabilitet på grund av centralbanker. Det finns en begränsad, kontrollerad inflation hårdkodad i Bitcoin-mjukvaran men den är förutsägbar och käns av alla parter i förväg. Därför kan inte inflationen manipuleras centralt för att påverka värdeförändringar från vanliga användare.

Totala mängden Bitcoin över tid.

Det sätt som Bitcoins är uppbyggt på möjliggör mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares Bitcoin sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoinadresser. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att artificiellt manipulera kursen, värdet eller framkalla inflation genom att producera fler av dem. Du kan se aktuell bitcoin kurs på Kryptobull 🔗.

Värde och användning

Det pågår diskussioner kring Bitcoins och huruvida de har ett faktiskt värde eller inte. Claes Hemberg har till exempel uttalat sig om att Bitcoins inte är en riktig investering utan ett lotteri och att han hellre hade köpt körsbärskärnor, han har dessutom påstått att de saknar användningsområde.

Bitcoin har ett värde eftersom att de är användbara som en form av pengar. Nyligen har Japan erkänt Bitcoin som en legitim betalningsmetod vilket verkligen påvisar att valutan börjar bli accepterad runt om i världen. Flera ansökningar om Bitcoin ETFer ligger också på kö och senast fick bröderna Winklevoss avslag på grund av säkerhetsbrist då de ville använda sin egna plattform för handel. Bitcoin har samma egenskaper som pengar (hållbarhet, bärbarhet, utbytbarhet, sällsynthet, delbarhet och identifierbarhet) baserat på matematiska egenskaper istället för att förlita sig på fysiska egenskaper som guld och silver eller lita på en central enhet som för en fiatvaluta. Kort sagt, Bitcoin är byggt på matematik. Med de attributen är tillit och adoption allt som krävs för att en form av pengar ska ha värde. För Bitcoin kan det mätas i det växande antalet användare, återförsäljare och startups som rör kryptovalutan. Som med alla valutor, kommer Bitcoins värde endast från personer som är villiga att acceptera bitcoin som betalningsmetod.

Vilka för- och nackdelar finns det med Bitcoin? 

Det finns såklart både många för- och nackdelar med Bitcoin, men framförallt handlar det om att Bitcoin medför en betalningsfrihet då du kan skicka och ta emot hur stora eller små belopp du vill till och från vem som helst i världen när som helst under dygnet. Bitcoinbetalningar är för närvarande processade med antingen inga avgifter eller väldigt låga avgifter. Eftersom att Bitcointransaktioner är säkra, irreversibla och inte innehåller någon personlig eller känslig information om kunden innebär detta också färre risker för handlare. Det är omöjligt att stjäla Bitcoins från andra vilket också medför en säkerhet för dig som handlar. All information kring Bitcoin-pengar är tillgängligt på blockkedjan för alla att verifiera och använda i realtid, ingen person eller organisation kan alltså kontrollera eller manipulera Bitcoinprotokollet eftersom att detta är krypterat. Med andra ord är Bitcoin en väldigt transparent valuta.

De problem och nackdelar som finns med valutan är dock att många än idag inte känner till valutan. Varje dag ansluter sig fler företag som godkänner Bitcoin som betalningsmedel och senast var det Japan som erkände Bitcoin som en legitim betalningsmetod. Bitcoin är förknippad med hög volatilitet. Bitcoinmjukvaran är fortfarande under utveckling och vi kan inte veta på förhand hur valutan kommer att se ut om några år eller om den ens finns kvar. Men med tanke på att den idag är världens största kryptovaluta så kan man ju ana!

Fiatpengar är pengar som har ett värde enbart på grund av att den institution som ger ut dessa pengar säger att de är värda något. Institutionen är i praktiken alltid en stat.