Låna ut pengar till privatpersoner – P2P

Som privatperson med sparpengar vill man ha avkastning på det kapital som man har sparat ihop. Det finns massor av olika sätt att investera pengarna på och de mest klassiska är börsen, aktier, fastigheter, bostad, fonder osv.

Man kan till exempel låna ut sina pengar till företag genom att köpa företagsobligationer eller så kan man låna ut pengar till staten genom att köpa statsobligationer. Problemet med dessa är att man får en väldigt låg avkastning idag på den typen av investeringar.

Nu finns det nya tjänster ute på marknaden tack vare internet. Det finns hemsidor som hjälper dig att agera bank med dina pengar och låna ut pengarna till andra privatpersoner och företag. Hemsidorna kollar upp låntagarnas ekonomi innan de godkänns för att få låna dina pengar och skapar därmed trygghet för dig som investerare.

P2P (Peer to peer) – Hemsidor

Vanligtvis ligger avkastningen på Denna typ av investeringar runt 5 – 15 % per år.

När du lånar ut dina pengar skall du såklart få ränta och amorteringar från den som lånar. Risken finns såklart alltid att den som lånat pengarna inte kan betala tillbaka. Då förlorar du både ditt kapital och ränteintäkterna som du hade räknat med. De nya plattformarna/hemsidorna som finns idag löser det problemet genom att de sprider dina pengar på massor av olika låntagare. Det gör att om en person inte kan betala tillbaka lånet så påverkar det dig som långivare minimalt. Dessutom erbjuder vissa ett skyddsnät via kreditförlustfonder som ersätter eventuella kreditförluster.

En av de största hemsidorna som via sin plattform låter dig agera bank och låna ut dina pengar mot ränta är Savelend.se. De pengar som du lånar ut sprids då på massor av olika privatpersoner och företag som betalar ränta och amorterar till dig.

Den ränta och de amorteringar som du får in skapar ett fint kassaflöde som du kan återinvestera. När du återinvesterar räntan och amorteringen så uppnår du den fantastiska ränta-på-ränta effekten. Hos Savelend.se kan du ställa in inställningarna så att den ränta och de amorteringar som du får in automatiskt återinvesteras i nya lån till nya låntagare.

Vi har själva investerat

Vi har investerat pengar via samtliga nämnda aktörer och presenterar hur dessa investeringar utvecklas löpande. Tillsammans med utvecklingen ger vi även vårt omdöme recension kring de olika tjänsterna/plattformarna. Läs mer djupgående genom att klicka på länkarna i puktlistan: