First and second level thinking – börsen

Jag läser just nu Howard Marks ”The Most Important Thing”, fantastisk bok med så mycket bra budskap att jag efter varje mening, stycke och sida stannar upp och tänker att jag vill skriva ett blogginlägg om det jag just läst. Lösningen får helt enkelt bli flera inlägg inspirerade av Marks.

Tänk ett steg längre

I det första kapitlet tar Marks upp så kallad second level thinking. Marks menar att väldigt få personer har vad det krävs att bli riktigt bra investerare och att även om vissa kan lära sig kan inte ens de bästa lära sig allt. Anledningen är lika enkel som självklar, det finns inte en strategi som alltid fungerar, omvärlden är under ständig förändring och går inte att kontrollera, dessutom spelar psykologi en stor roll i marknaden.

En strategi eller approach kan fungera ett tag men i längden är det viktigt att vara versatil och prestigelös för att kunna frångå sin tidigare strategi för att anpassa sin handel till hur marknaden ser ut just nu.

One’s investment approach should be intuitive and adaptive rather than fixed and mechanistic.

Slå index?

Alla vill slå index – men är det möjligt? Att slå index ett år, är inte svårt, utmaningen ligger i att göra det år efter år. Jag talar inte om tre eller fem år utan snarare på över tjugo års sikt. Hur gör man det? – Är det ens möjligt?

Marks menar att för att slå index behöver du en av två saker; tur eller information som ingen annan har. Det man som investerare måste förstå är att alla vill slå marknaden. Alla arbetar hårt för att vara bäst. Vad skulle då skilja dig från en annan investerare? Vad skulle kunna göra dig bättre?

Här skiljer Marks på first- and second level thinking. Men vad betyder det?

1. First level thinking: X är ett bra bolag – alltså köper jag aktien.
2. Second level thinking: X är ett bra bolag – men alla andra tycker att det är ett fantastiskt bolag, vilket det inte är, därav är aktien överprisad – alltså säljer jag aktien.

1. First level thinking: Jag tror att bolag Xs inkomster kommer att sjunka – sälj.
2. Second level thinking: Jag tror att bolag Xs inkomster kommer att sjunka mindre än vad andra förväntar sig och den positiva överraskningen kommer att lyfta aktien – köp.

Förstår ni? Tänkt alltid ett steg längre. Den första nivån av tänkande är precis samma som alla andra investerares. Det som skiljer en bra investerare från en alldaglig eller i vissa fall till och med dålig är just det, att tänka ett steg längre och i andra banor. För att kunna uppnå ett bättre resultat än alla andra – måste du tänka på ett annat sätt än andra.